Zpráva o Udržitelnosti 2023

Ještě před zavedením požadavků EU jsme přizpůsobili strukturu našich zpráv o udržitelnosti za rok 2023 novému rámci ESRS a stanovili jsme si nové desetileté cíle. Chcete-li si přečíst více o našich nejnovějších úspěších a výzvách:

Zpráva o Udržitelnosti 2023

Zvyšování standardů, přijetí změn

Již více než deset let patříme v našem oboru ke špičce v oblasti udržitelnosti. Každý den se snažíme udržet si vedoucí postavení, přičemž se zaměřujeme na naše aktivity i vztahy s našimi dodavateli a zákazníky. Od roku 2020 jsme získali čtyři roky po sobě platinové hodnocení EcoVadis a náš závazek k předkládání vědecky podložených cílů SBTi nás vyzývá ke konkrétním opatřením směřujícím k dekarbonizaci v celém našem hodnotovém řetězci.
Vymazat