Etický kodex Toyota

Náš detailní plán

Kodex chování poskytuje podrobný plán pro vedení kažodenních obchodních činností.

ZOBRAZIT ETICKÝ KODEX

 

 

 

Máte obavy o dodržování kodexu?

Linka důvěry Etického kodexu je připravena zpracovat širokou škálu hlášení a otázek v záležitostech, které by mohly ohrozit dobré jméno naší společnosti:

Linka důvěry je k dispozici 24 hodin denně.  844-331-3625

  • umožnění úplného šetření
  • zachování důvernosti

Veškeré osobní informace budou vedeny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zásadami důvěrnosti společnosti Toyota. Zprávy budou prošetřeny v souladu s politikou společnosti Toyota v oblasti obchodování a porušením předpisů.

 

 

 

Moderní obchodování

TMHE se snaží zlepšovat svůj obchodní výkon, aby mohla i nadále nabízet zaměstnání při zachování férových a stabilních pracovních podmínek.

Současně se TMHE pokouší vytvořit harmonické a motivující pracovní prostředí. Na oplátku se my, jakžoto zaměstnanci, snažíme bezúhonně vykonávat své úkoly. S plným využitím našich talentů a spoluprácí s ostatními hledáme cesty, jak zleptšit výkonnost TMHE.

Kontaktujte nás

Mohlo by vás také zajímat

Řidič přepravuje objednávky pomocí BT Optio

Naše produktová řada

Podívejte se na naši velkou škálu vysokozdvižných vozíků, včetně retraků, paletových vozíků a vychystávacích vozíků.

Přečíst více >

Filozofie Toyota Way

Naším cílem je zajistit maximální efektivitu vaší manipulace s materiálem. Proto uplatňujeme soubor hodnot nazývaný Toyota Way. 

Přečíst více >

Naše historie

Máme více než 100 let zkušeností v manipulační technice. Podívejte se na některé z našich historických vrcholů!

Přečíst více >

Výrobní systém Toyota TPS

V naších výrobních závodech uplatňujeme principy štíhlé výroby a pracujeme na základě tahového systému řízení, což znamená, že vyrábíme jen to, co si objednáte.

Přečíst více >

Vymazat