Zásady ochrany soukromí

TMH CZ Zásady ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlíme, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny vaše osobní údaje, které zpracováváme, když nakupujete nebo používáte naše služby, navštěvujete naše webové stránky nebo s námi interagujete jiným způsobem. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsme rozdělili do několika oblastí. Kliknutím na příslušnou oblast zobrazíte další informace.

 

* 1. Kdo jsme

Jsme společnost Toyota Material Handling CZ (také známá jako TMH CZ), s ředitelstvím na adrese Toyota Material Handling CZ s.r.o., K Vypichu 1049, 252 19 Rudná - Česká republika

TMH CZ je součástí skupiny TICO Group. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky, sekci „O TMH CZ“.

TMH CZ zodpovídá za sběr a používání vašich osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás také kontaktovat na adrese [marketing@cz.toyota-industries.eu]

 

* 2. Typy osobních údajů, které zpracováváme

 

2.1. Obecné. Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

a. Jméno, titul, pohlaví

b. Vaše kontaktní údaje a osobní účet nebo registrační údaje, jakož i jméno vaší společnosti a poloha podniku včetně adresy, telefonního čísla, DIČ a vaší e-mailové adresy.

c. Informace o vašich poptávkách a nákupech

d. Naše komunikace s vámi
Když nám odešlete email nebo s námi chatujete online nebo prostřednictvím některého sociálního média, zaznamenáváme vaši komunikaci s námi. Když nám voláte, naše zákaznická podpora zaregistruje vaše dotazy nebo stížnosti do naší databáze. Můžeme také nahrávat telefonické hovory pro tréninkové účely.

e. Informace, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky, aplikace nebo jiná digitální média

- Když navštívíte naše webové stránky, můžeme registrovat vaši IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující webové stránky, chování při prohlížení webu.

- Můžeme obdržet automatické oznámení, když otevřete náš zpravodaj nebo kliknete na odkaz v tomto zpravodaji.

- S vaším svolením můžeme také získat informace o vaší poloze.

f. Informace v souvislosti se sociálními médii

V závislosti na nastavení vaší sociální sítě můžeme obdržet informace od poskytovatele vaší sociální sítě. Když se například přihlásíte k našim službám pomocí účtu sociálních sítí, můžeme obdržet váš profil ze sociální sítě, včetně kontaktních údajů, vašich zájmů a kontaktů. Další informace o osobních údajích, které získáváme od vašeho poskytovatele sociálních sítí, a jak toto nastavení změnit, naleznete na webových stránkách vašeho poskytovatele sociální sítě a v jeho zásadách ochrany osobních údajů.

g. Informace, které se rozhodnete s námi sdílet

Můžete se rozhodnout sdílet s námi určité informace, například když nám na Facebooku ponecháte komentář, vyplníte zákaznický dotazník nebo odešlete přihlášku na událost.

2.3. Cookies a podobné technologie.

Když používáte naše webové stránky, shromažďujeme informace prostřednictvím cookies a podobných technologií. Pro více informací si prosím přečtěte naše zásady používání cookies na webu nebo v mobilní aplikaci, kterou používáte.

2.4. Specifické služby, aplikace nebo události.

V případě specifických služeb, aplikací nebo událostí můžeme shromažďovat jiné typy údajů a používat tyto údaje pro jiné účely, než je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. O této skutečnosti vás budeme informovat, když si objednáte příslušnou službu, přihlásíte se na akci nebo si stáhnete aplikaci.

*3 Jak shromažďujeme vaše údaje

V následujícím textu vysvětlíme, kdy, za jakým účelem a jaké údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme.

3.1 Sběr dat výlučně pro informační účely

Pokud se nezaregistrujete k používání našeho online obchodu nebo pokud nám poskytnete jakékoliv informace, shromažďujeme pouze údaje, která váš prohlížeč předává, abychom vám umožnili navštívit náš online obchod. Těmi jsou:

* IP adresa

* Datum a čas požadavku

* Časové pásmo (odchylka od GMT)

* Obsah požadavku (stránka)

* Stav přístupu / stavový kód HTTP

* Objem přenesených dat

* Zpráva o tom, zda bylo načtení úspěšné

* Oznámení, proč se požadavek pravděpodobně nezdařil

* Webová stránka, ze které byl požadavek přijat

* Použitý prohlížeč

* Operační systém

* Rozlišení obrazovky

* Zásuvné moduly prohlížeče (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader, atd.)

* Jazyk a verze software prohlížeče.

Kromě toho jsou používány tzv. cookies, viz naše zásady používání cookies

 

3.2 Shromažďování údajů při registraci v našem internetovém obchodě

Chcete-li objednat produkty prostřednictvím našeho internetového obchodu, musíte se zaregistrovat a vytvořit si zákaznický účet, ve kterém jsou údaje, které zadáte (název firmy, adresa, e-mailová adresa, další kontaktní údaje), uloženy na našich serverech.

V případě registrace do našeho online obchodu se také shromažďují údaje uvedené v odstavci „3.1“.

 

Předtím, než se budete moci zaregistrovat do našeho internetového obchodu, musíte souhlasit s ukládáním a používáním údajů poskytnutých při registraci. Příslušné prohlášení o souhlasu je následující:

„Souhlasím se smluvními podmínkami a souhlasím, aby se používání a ukončení platnosti mých osobních údajů řídilo Zásadami ochrany osobních údajů."

 

 

* 4. K čemu jsou údaje používány?

A. Abychom vás mohli kontaktovat při vyjednávání smluvních kontraktů a abychom mohli zpracovat vaše dotazy.

V případě uzavření kontraktu budou údaje použity ke zpracování smluv. V důsledku toho mohou být vaše údaje postoupeny pověřené přepravní společnosti a v případě potřeby mohou být vaše platební údaje předány našemu poskytovateli platebních služeb. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním údajům, zejména finančním údajům, proces objednávání je šifrován pomocí technologie SSL.

 

b. Abychom vám mohli poskytovat online služby a mobilní aplikace
- Některé z našich online služeb používají vaši polohu, například aby vám mohli ukázat nejbližší polohu vámi požadovaného objektu zájmu.
- Abychom vám usnadnili používání našich online služeb, můžeme analyzovat data shromažďovaná během vašeho používání našich digitálních médií a kombinovat je s informacemi shromažďovanými prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií (viz výše). Například abychom zjistili, kterému digitálnímu kanálu (e-mail, sociální média) nebo zařízení (počítač, tablet nebo mobil) dáváte přednost, a mohli tak naši komunikaci zaměřit na tento kanál nebo zařízení.

d. Pro komunikaci s vámi
Vaše kontaktní údaje nám umožňují s vámi komunikovat, odpovídat na vaše dotazy nebo zpracovat vaše stížnosti.

e. Pro statistický výzkum
- Obecné. Používáme automatické nástroje k provádění statistických průzkumů obecných trendů ohledně používání našich služeb, webových stránek a sociálních médií, a chování a preferencí našich zákazníků a uživatelů.
- Údaje. Při provádění našeho výzkumu můžeme slučovat a analyzovat různé typy dat popsaných výše. K tomuto účelu použijeme pouze souhrnné anonymizované údaje, nepoužíváme jména, e-mailovou adresu ani jiné přímo identifikující informace. Tyto souhrnné údaje můžeme také kombinovat s informacemi, které obdržíme od našich autorizovaných prodejců nebo z veřejných zdrojů. Bez vašeho souhlasu nebudeme pro tento statistický výzkum používat citlivá data.
- Výhody. Statistický výzkum nám pomáhá zdokonalovat naše služby a nabídku, poskytovat pružnější zákaznickou podporu a zlepšovat design a obsah našich webových stránek.

f. Pro účely direct marketingu
- Obecné. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání informačních letáků, brožur, propagačních materiálů nebo jiné marketingové komunikace.
- Kategorie údajů. Abychom pochopili, co je pro vás důležité, můžeme pomocí automatických nástrojů analyzovat vaše osobní údaje. Za tímto účelem můžeme použít a kombinovat výše popsané informace. Tyto souhrnné údaje můžeme také kombinovat s informacemi, které obdržíme od společností našeho koncernu nebo z veřejných zdrojů. Bez vašeho souhlasu nebudeme pro tento statistický výzkum používat citlivá data.
- Výhody. Výsledky našich analýz využíváme k přizpůsobení našich marketingových sdělení vašim specifickým zájmům a preferencím. Například, pokud naše analýza ukazuje, že byste mohli mít zájem o určité typy strojů nebo konkrétní služby, můžeme přizpůsobit náš zpravodaj a webové stránky obsahem a nabídkami, o kterých se domníváme, že jsou pro vás relevantní.
- Kanály. Pro naši marketingovou komunikaci můžeme použít různé kanály, jako například e-mail, sociální média a váš osobní online účet.
- Přesnější zacílení na zákazníka. Můžeme se účastnit programu Custom Audience společnosti Facebook, který umožňuje, aby se vám při prohlížení Facebooku zobrazovaly personalizované reklamy. Můžeme s Facebookem sdílet vaši e-mailovou adresu nebo jiný identifikátor, aby mohl Facebook zjistit, zda máte účet ve službě Facebook. Můžeme používat podobné programy jiných sociálních sítí. Můžete se odhlásit od účasti v našem programu Facebook Custom Audience (nebo podobných programech) odesláním e-mailu z adresy, kterou jste se rozhodli z programu odhlásit.  Více informací o cílení reklamy a programech Custom Audience viz prosím webové stránky provozovatele vašeho sociálního média.
- Odmítnutí nebo odvolání. Svůj souhlas se zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odmítnout nebo odvolat podle pokynů v příslušné marketingové komunikaci, případně nás můžete kontaktovat na adrese [marketing@cz.toyota-industries.eu].

 

* 5 Zpřístupnění nebo sdílení údajů se třetími stranami

5.1. Obecné. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit nebo sdílet s třetími stranami pro následující účely:

a. Pro podporu námi poskytovaných služeb
Při poskytování našich služeb využíváme třetí strany, jako jsou dodavatelé IT, poskytovatelé sociálních sítí, marketingové agentury, společnosti poskytující kreditní a platební karty a společnosti zajišťující screeningové služby a zabezpečení proti podvodům. Všechny tyto třetí strany mají povinnost odpovídajícím způsobem chránit vaše osobní údaje a zpracovávat je pouze v souladu s našimi instrukcemi.

b. Webové stránky třetích stran. Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud přejdete na tyto odkazy, opustíte naše webové stránky nebo mobilní aplikace. Tyto zásady ochrany osobních údajů neplatí na webových stránkách třetích stran. TMH CZ nemůže nést zodpovědnost za použití vašich osobních údajů těmito třetími stranami. Používání takovýchto webových stránek je na vaše vlastní nebezpečí. Více informací o tom, jak tyto třetí strany zacházejí s vašimi osobními údaji, naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů (pokud jsou k dispozici).

 

* 6 Zabezpečení a uchovávání

6.1. TMHXX přijme příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou nebo protiprávnímu použití.

6.2. Vaše osobní údaje budou uchovávány, dokud je to třeba pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností a pro řešení jakýchkoli sporů.

*7 Vaše práva

Pokud nesouhlasíte s uchováváním vašich osobních údajů, prosíme vás, abyste upustili od registrace v našem online obchodě. Z technických důvodů není možné rozlišovat mezi jednotlivými uživateli, takže všichni uživatelé musí souhlasit se shromažďováním a používáním osobních údajů. Výjimky nejsou bohužel možné.

 

Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům a máte možnost je aktualizovat a pozměnit. A můžete uplatnit jakákoli další práva, která vám plynou z platných zákonů na ochranu osobních údajů, například včetně výhrady proti zpracování vašich osobních údajů. Jediné, co musíte udělat, je zaslat svou písemnou reakci spolu s kopií vašeho dokladu totožnosti na adresu [marketing@cz.toyota-industries.eu]

Zrušení vašich osobních údajů také vymaže váš registrovaný profil. Náš online obchod tak pro vás již nebude nadále dostupný.

Vezměte prosím na vědomí, že i když byl váš profil smazán, můžeme uchovat informace o jednotlivých transakcích pro účetní účely nebo pro zpracování těchto transakcí.

 

Můžete kdykoliv odmítnout zasílání marketingové komunikace podle pokynů v příslušné marketingové komunikaci, nebo nám můžete poslat e-mail na adresu [marketing@cz.toyota-industries.eu].

A konečně, nezapomeňte, že pokud si přejete, máte vždy právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů, jako je například Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) - https://www.uoou.cz.

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás také kontaktovat na adrese [marketing@cz.toyota-industries.eu].

 

*8 Aktualizace těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost 2018-05-25 a nahrazují naše předchozí zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme průběžně přezkoumávat a na jakékoli změny vás upozorníme zveřejněním revidovaných zásad na našich webových stránkách. Jakékoli změny vstoupí v platnost až po jejich zveřejnění.

 

 

 

Vymazat