Jak mohou vaše provozy těžit z TPS

  • Vysoká kvalita    
  • Zhodnocení investic  
  • Včasné dodávky  
  • Ekologická šetrnost
  • Zdraví a bezpečnost & safety

TPS nám umožňuje vyrábět vysoce kvalitní a dostupné produkty, které dostanete vždy včas. Naše výroba je ohleduplná k životnímu prostředí, včetně recyklace produktů na konci jejich životnosti. A vytváříme bezpečná pracoviště, jak pro naše zaměstnance, tak pro naše zákazníky.

Jak TPS zaručí kvalitu vozíků

  • Just in time      
  • Jidoka: Zviditelňování problémů  
  • Kaizen: Neustálé zdokonalování  

Při návrhu všech našich vozíků klademe důraz na inovace a nové trendy v logistice a neustále investujeme do výzkumu a vývoje. Naše vozíky jsou vyráběny v souladu s principy výrobního systému Toyota TPS, více než 95% produkce pochází z našich evropských závodů ve Švédsku, Francii a Itálii. Můžete se spolehnout, že u nás zakoupené vozíky jsou důkladně otestovány a po celou dobu jejich životnosti budeme provádět jejich údržbu a servis v souladu se servisním konceptem Toyota TSC. Máte tak jistotu maximální kvality. 

Původ a kultura Výrobního systému Toyota

Výrobní systém Toyota byl vyvinut společností Toyota v 50. letech 20. století v reakci na nedostatek finančních zdrojů v poválečném období, v kombinaci s ambicí stát se světovým lídrem ve výrobě automobilů. Počátky TPS však začaly mnohem dříve. Úplný začátek příběhu lze vysledovat až do dvacátých let minulého století. Koncept Jidoka, který původně vyvinul zakladatel Toyoty, Sakichi Toyoda, jako „inteligentní automatizace“, poprvé jej použil na automatických strojích pro zvýšení produktivity a také k zajištění kvality a detekováním abnormalit.

Ve 30. letech 20. století vynalezl koncept „Just-in-Time“ Kiichiro Toyoda jako součást jeho úsilí o vytvoření účinného způsobu výroby automobilů Toyota, když byly zdroje omezené, a odpad byl značným problémem. Just-in-time záleží na tom, aby se přesně to správné zboží (komponenty) dostalo na správné místo ve správný čas.

Jidoka a Just-in-time vytvořili dva pilíře Toyota Production System, který vyvinul Taichi Ohno a od té doby se v průběhu mnoha desetiletí zlepšoval. TPS byl viděn jako diferenciace, který umožnil  Toyotě se zotavit rychleji z ropné krize v 70. letech, ve srovnání s jinými výrobci automobilů. V důsledku toho Massachusettsův technologický institut provedl výzkumnou studii, která vyústila ve vydání knihy nazvané „Stroj, který změnil svět“, která uznala TPS jako diferenciator a skutečný zdroj štíhlého myšlení.

Cílem TPS je vytvářet nejlepší prostředí, ve kterém mohou lidé propagovat myšlenky a maximalizovat lidské hodnoty. Ačkoli je dnes Toyota zavedena jako jeden z nejdůležitějších výrobců na světě, tento přístup je stále hnací silou naší kultury a je největším přínosem společnosti . TPS je celosvětově uznávaná jako metodologie a přístup, který lze použít nejen ve výrobě, ale ve všech procesech a funkcích.

Odstranění Muda (odpadu) a snaha o přidanou hodnotu pro zákazníky v každé fázi procesu je základem pro náš způsob práce. To se promítá do mentality Kaizen, zaměřené na neustálé zlepšování a jeho úsilí.

Získejte radu a podporu přímo od Toyoty

Toyota je světově uznávaný vzor štíhlého myšlení, vystavěného na základech výrobního systému Toyota TPS. V Toyotě klademe velký důraz na základní prvky. Vizuální management, 5S a denní řízení jsou metody, které utvářejí firemní kulturu a připravují ji na štíhlou transformaci. Všímáme si do hloubky také chování managementu podniku, protože víme, že podpora a angažovanost shora dolů jsou klíčem k zajištění dobrých výsledků štíhlé transformace, která obstojí ve zkoušce času.

Více o Toyota Way
Vymazat