Společenská odpovědnost Toyota Material Handling

CSR (Corporate Social Responsibility) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s akcionáři. Princip zahrnutí sociálních a hledisek životního prostředí (environmentálních) do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá trojí zodpovědnost:

 1. Ekonomická oblast
 2. Sociální oblast
 3. Environmentální oblast

Ekonomická oblast

Společnost TMHCZ, myšleno její jednotliví zaměstnanci, z hlediska ekonomické odpovědnosti dodržují principy obsažené v Etickém kodexu společnosti. Zde jsou základní pilíře ekonomické odpovědnosti mj. jako rovné smluvní jednání, vyloučení protekcionářství, odmítnutí korupce, transparentnost dokládání, dobré vztahy se zákazníky, akcionáři, obchodními partnery, ochrana duševního vlastnictví atd.

Současně všichni zaměstnanci prošli proškolením pravidel hospodářské soutěže a dodržování antimonopolního zákona (Competition Compliance Program).

V komunikaci s dalšími subjekty musí být dodržena Obecná nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). TMHCZ se aktivně a soustavně zabývá řízením korektního chování svých zaměstnanců na všech úrovních.

Sociální oblast

Do sociální oblasti společensky odpovědného chování TMHCZ patří několik dlouhodobých aktivit – dárcovství a dobrovolnictví, z nichž jsou vždy vybrány možnosti: pomoc dětem v domovech, podpora  studentů středních a vysokých škol v oboru logistiky a strojírenství, finanční podpora zdravotně postiženým osobám. I takto se promítá etika do jednání celé společnosti i jednotlivých zaměstnanců.

Společnost TMHCZ podpůrné sociální iniciativy spojuje se zviditelněním značky, s propojením dobrého jména společnosti, což neodporuje podstatě jednání v CSR (navíc vždy za souhlasu všech, již se zviditelnění týká - GDPR). Pro tyto aktivity je vytvořena finanční rezerva a plán aktivit v dobročinnosti pro každý fiskální rok.

Jak Toyota vnímá potřebu pomoci

Podpora Centra Paraple

S Centrem Paraple spolupracujeme již od roku 2005. Tehdy jsme začali pod výstižným, hovorově vzniklým heslem „Vozíčkáři vozíčkářům“, které spojovalo naši iniciativu s oborem našeho podnikání – s manipulační technikou.

Podpora Centra Paraple má různou formu – mediálně podpořený dar v rámci „StarDance – Hvězdy tančí pro Paraple“ (forma předešlých ročníků před pandemií Covid-19), PR v magazínu T-Way, prezentace dárcovských DMS na webu nebo dobrovolné peněžní sbírky zaměstnanců ze mzdy nebo mimořádné sbírky pro účelový dar. 

Více o spolupráci s Centrem Paraple

Environmentální oblast

resp. ochrana životního prostředí je pro TMH Group, TMHE a lokální organizace závazkem vyplývající z výrobního systému Toyota Production System (TPS). Toyota je dlouhodobě a celosvětově vnímána jako společnost, která přináší úsporné a šetrné technologie, max. omezuje, až vylučuje použití těžkých kovů, u většiny produktů MT lze deklarovat vysokoprocentní recyklovatelnost. Náš evropský přístup k udržitelnosti je založen na spolupráci s našimi partnery a na společném plnění základních cílů v oblasti udržitelnosti:

Prohlédněte si Sustainability Highlights 2020 >>

Pomoc Ukrajině

TMHCZ se přihlásila velice rychle k různorodé pomoci a podpořila hned několik organizací popř. IZS - ADRA, Český červený kříž a Člověk v tísni, Hasičský záchranný sbor - takto:

Ve FY2022:

 • Český červený kříž, Praha 6 – Břevnov: 7FBEST15, STR od 23.3 – stále trvá
 • Hasičský záchranný sbor, Kladno: 06-8FG25F, STR od 9.3.-7.5.2022

Přehled darovaných LHM230:

 • Člověk v tísni: 2 ks
 • ADRA: 1 ks
 • ČČK: 3 ks

a pokračujeme i ve FY2023:

 • ADRA: 4 ks LHM230 (Dobrovolnická centra Havířov, Plzeň, Ostrava, Rumburk)

Přístup k udržitelnosti v rámci TMHCZ

Promítáme plány z Sustainability Highlights (v průběhu let 2013-2020) „maximise-optimise-minimise“ a „býti číslo 1 v zákaznické spokojenosti“ do našich každodenních aktivit.

V lokálním rozměru jsme během let 2014-2020 dosáhli a potvrdili v pravidelných auditech naplnění nároků pro držení certifikátů ISO ve čtyřech oblastech:  

 • ISO 9001   – Systém managementu kvality
 • ISO 14001 – Systém environmentálního managementu
 • ISO 45001 – Systém managementu BOZP
 • ISO 50001 – Systém energetického managementu

Hodnocení EcoVadis je pro obchodní organizace jednou z metodik používaných k předcházení ekonomických duplicit a k zajištění spolupráce se strategickými dodavateli na zodpovědném využívání zdrojů. Pouze 1% všech hodnocených klientů aktivity EcoVadis dosáhlo platinové úrovně. V roce 2020 na základě tohoto Hodnocení EcoVadis je v popředí centrála Toyota Material Handling Evrope a další 3 dceřiné společnosti s oceněním Platinum. Pro další zbývající dceřiné společnosti dopadla hodnocení rovněž velmi úspěšně: 12 zlatých (vč. TMHCZ), 9 stříbrných a 1 bronzové ohodnocení, což svědčí o respektu celé společnosti TMH k dlouhodobé udržitelnosti.

Celá oblast CSR realizovaná v Toyota Material Handling CZ je doložením našeho komplexního myšlení úspěšné obchodní společnosti v souvislostech s etickými, společenskými a ekologickými aspekty dlouhodobého udržitelného rozvoje v rámci ČR i Evropy.

Více o udržitelnosti >>

Lidé se dívají na vysokozdvižné vozíky

Náš přístup udržitelnosti

Společně můžeme maximalizovat bezpečnost, minimalizovat dopad na životní prostředí a optimalizovat podnikové procesy.

Přečíst více >

Filozofie Toyota Way

Naším cílem je zajistit maximální efektivitu vaší manipulace s materiálem. Proto uplatňujeme soubor hodnot nazývaný Toyota Way. 

Přečíst více >

Usmívající se zaměstnanci v kanceláři

Připojte se k týmu

Vždy se snažíme optimalizovat naše produkty a způsoby naší práce. A klíčem je spolupráce s lidmi, kteří sdílejí naše nadšení pro logistiku a technologie

Přečíst více >

CSR v roce 2020

Toyota Material Handling CZ vnímá vedle své hlavní obchodní role i zodpovědnost vůči znevýhodněným skupinám v občanské společnosti.

Více o CSR aktivitách za rok FY2020 >

Vymazat