Společenská odpovědnost Toyota Material Handling

CSR (Corporate Social Responsibility) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s akcionáři. Princip zahrnutí sociálních a hledisek životního prostředí (environmentálních) do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá trojí zodpovědnost:

 1. Ekonomická oblast

 2. Sociální oblast

 3. Environmentální oblast

 

 

Ekonomická oblast

Společnost TMHCZ, myšleno její jednotliví zaměstnanci, z hlediska ekonomické odpovědnosti dodržují principy obsažené v Etickém kodexu společnosti. Zde jsou základní pilíře ekonomické odpovědnosti mj. jako rovné smluvní jednání, vyloučení protekcionářství, odmítnutí korupce, transparentnost dokládání, dobré vztahy se zákazníky, akcionáři, obchodními partnery, ochrana duševního vlastnictví atd.

Současně všichni zaměstnanci prošli proškolením pravidel hospodářské soutěže a dodržování antimonopolního zákona (Competition Compliance Program).

V komunikaci s dalšími subjekty musí být dodržena Obecná nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). TMHCZ se aktivně a soustavně zabývá řízením korektního chování svých zaměstnanců na všech úrovních.

Sociální oblast

Do sociální oblasti společensky odpovědného chování TMHCZ patří několik dlouhodobých aktivit – dárcovství a dobrovolnictví, z nichž jsou vždy vybrány možnosti: pomoc dětem v domovech, podpora  studentů středních a vysokých škol v oboru logistiky a strojírenství, finanční podpora zdravotně postiženým osobám. I takto se promítá etika do jednání celé společnosti i jednotlivých zaměstnanců.

Společnost TMHCZ podpůrné sociální iniciativy spojuje se zviditelněním značky, s propojením dobrého jména společnosti, což neodporuje podstatě jednání v CSR (navíc vždy za souhlasu všech, již se zviditelnění týká - GDPR). Pro tyto aktivity je vytvořena finanční rezerva a plán aktivit v dobročinnosti pro každý fiskální rok.

Jak Toyota vnímá potřebu pomoci

Podpora Centra Paraple

S Centrem Paraple spolupracujeme již od roku 2005. Tehdy jsme začali pod výstižným, hovorově vzniklým heslem „Vozíčkáři vozíčkářům“, které spojovalo naši iniciativu s oborem našeho podnikání – s manipulační technikou.

Podpora Centra Paraple má v průběhu let různou podobu – mediálně podpořený dar v rámci „StarDance – Hvězdy tančí pro Paraple“ (forma předešlých ročníků před pandemií Covid-19), PR v magazínu T-Way, prezentace dárcovských DMS na webu nebo dobrovolné peněžní sbírky zaměstnanců ze mzdy nebo mimořádné sbírky pro účelový dar. 

Více o spolupráci s Centrem Paraple

Environmentální oblast

Ochrana životního prostředí je pro TMH Group, TMHE a lokální organizace závazkem vyplývající z výrobního systému Toyota Production System (TPS). Toyota je dlouhodobě a celosvětově vnímána jako společnost, která přináší úsporné a šetrné technologie, max. omezuje, až vylučuje použití těžkých kovů, u většiny produktů MT lze deklarovat vysokoprocentní recyklovatelnost. Náš evropský přístup k udržitelnosti je založen na spolupráci s našimi partnery a na společném plnění základních cílů v oblasti udržitelnosti:

Prostudujte si ZPRÁVU O UDRŽITELNOSTI 2021

Pomoc Ukrajině

TMHCZ se přihlásila velice rychle k různorodé pomoci a podpořila hned několik organizací nebo součásti IZS - ADRA, Český červený kříž a Člověk v tísni, Hasičský záchranný sbor.

Ve FY2022:

 • Český červený kříž, Praha 6 – Břevnov: 7FBEST15, STR od 23.3 – stále trvá
 • Hasičský záchranný sbor, Kladno: 06-8FG25F, STR od 9.3.-7.5.2022
 • Člověk v tísni: darování 2 ks LHM230
 • ADRA: darování 1 ks LHM230
 • ČČK: darování 3 ks LHM230

FY2023:

 • ADRA: darování 4 ks LHM230 (Dobrovolnická centra Havířov, Plzeň, Ostrava, Rumburk)
 • Pomoc ukrajinským uprchlíkům formou stabilní podpory Českého červeného kříže v dobrovolnických centrech – bezplatným zapůjčením čelního vozíku v roční hodnotě 227 tis. Kč

FY2024:

 • Pokračování v pomoci ukrajinským uprchlíkům v Českém červeném kříži, bezplatným zapůjčením čelního vozíku v roční hodnotě 227 tis. Kč

Přístup k udržitelnosti v rámci TMHCZ

Promítáme plány z Sustainability Highlights (v průběhu let 2013-2022) „maximise-optimise-minimise“ a „býti číslo 1 v zákaznické spokojenosti“ do našich každodenních aktivit.

V lokálním rozměru jsme během let 2014-2022 dosáhli a potvrdili v pravidelných auditech naplnění nároků pro držení certifikátů ISO ve čtyřech oblastech:  

 • ISO 9001   – Systém managementu kvality
 • ISO 14001 – Systém environmentálního managementu
 • ISO 45001 – Systém managementu BOZP
 • ISO 50001 – Systém energetického managementu

Hodnocení EcoVadis je pro obchodní organizace jednou z metodik používaných k předcházení ekonomických duplicit a k zajištění spolupráce se strategickými dodavateli na zodpovědném využívání zdrojů. Pouze 1% všech hodnocených klientů aktivity EcoVadis dosáhlo platinové úrovně. V této oblasti TMHE i její lokální organizace dosahuje vynikajích výsledků – od platinového po stříbrnou certifikaci. 

Celá oblast CSR realizovaná v Toyota Material Handling CZ je doložením našeho komplexního myšlení úspěšné obchodní společnosti v souvislostech s etickými, společenskými a ekologickými aspekty dlouhodobého udržitelného rozvoje v rámci ČR i Evropy.

Více o udržitelnosti >>

 

                                     

Jiří Franz přebírá zasloužený certifikát zlaté úrovně EcoVadis    GOLD ocenění EcoVadis pro TMHCZ za rok 2022

Lidé se dívají na vysokozdvižné vozíky

Náš přístup k udržitelnosti

Společně můžeme maximalizovat bezpečnost, minimalizovat dopad na životní prostředí a optimalizovat podnikové procesy.

Přečíst více >

Filozofie Toyota Way

Naším cílem je zajistit maximální efektivitu vaší manipulace s materiálem. Proto uplatňujeme soubor hodnot nazývaný Toyota Way. 

Přečíst více >

Usmívající se zaměstnanci v kanceláři

Připojte se k týmu

Vždy se snažíme optimalizovat naše produkty a způsoby naší práce. A klíčem je spolupráce s lidmi, kteří sdílejí naše nadšení pro logistiku a technologie

Přečíst více >

Vymazat