Náš přístup k řízení

Zajištění správných zásad, procesů a etické kultury podnikání má zásadní význam. Snažíme jednat otevřeně a transparentně a zvyšovat naše standardy. Naši strategii řízení definuje silná organizační struktura, zásady obchodního chování a pravidla jednání. Rozvíjíme a propagujeme podnikovou kulturu, která podporuje zdraví, bezpečnost a blaho všech pracovníků. Výkonné vedení a dozorčí orgány usilují o ochranu poctivých obchodních praktik a zabývají se souvisejícími riziky, dodržováním předpisů a bojem s úplatkářstvím a korupcí.
Vymazat