Náš vliv na životní prostředí

Toyota Material Handling Europe vynakládá velké úsilí na snížení svého dopadu na životní prostředí. Usilovně pracujeme na snižování emisí skleníkových plynů (GHG) v celém našem dodavatelském řetězci, přičemž naše cíle v oblasti zmírňování dopadů na klima jsou v souladu s evropskými normami a jdou ještě dál. Naším cílem je nejpozději do roku 2050 dosáhnout globálních net-zero emisí. Náš Net Zero program vyžaduje koordinovanou činnost v celém hodnotovém řetězci, a to jak na vstupu, tak i na výstupu. Zvyšováním provozní efektivity a rostoucímu upřednostňování oprav, opětovného použití, renovace a recyklace produktů postupně směřujeme k oběhovému obchodnímu modelu.
Vymazat