Naše společenská angažovanost

Úspěch společnosti závisí na jejích lidech. Chceme plně podporovat lidi, kteří nám pomáhají přinášet kvalitu a umožňují nám růst. Přínos každého z nás se počítá a každý má svůj potenciál. Podporujeme osobní rozvoj a vytváříme příležitosti pro úspěšný růst lidí. Zdraví, bezpečnost a pohoda zaměstnanců v celém hodnotovém řetězci jsou základem našich obchodních praktik. Podporujeme dodavatele na jejich cestě za ESG a zajištění bezpečnosti zákazníků. Oslavujeme rozmanitost a zavazujeme se vytvářet inkluzivní prostředí pro všechny. Chceme, aby se každý cítil vítaný a respektovaný.
Vymazat