Nový asisenční systém SEnS+ od Toyoty perfektně sleduje prostor za čelním vozíkem

Systém SEnS+ (Smart Environement Sensor) je vybavený stereoskopickou kamerou určenou pro detekci chodců a dalších objektů. Řada sensorů s unikátním dynamickým rozpoznáváním vyhovuje parametrům čelních vozíků řady Toyota Traigo i Toyota Tonero a dokonale sleduje prostor při couvání vozíků. Navrhla a vyvinula jej Toyota s cílem zvýšit bezpečnost provozu a ochránit chodce i majetek před nepozornými řidiči vozíků.

Jak asistenční systém řidiče pracuje

SEnS+ je navržen jako neúnavný a stále 100% koncentrovaný asistent řidiče. Pomáhá mu mít vozík plně pod kontrolou, brání kolizím při couvání, zvyšuje bezpečnost a umožní řidiči dosáhnout vyšší produktivity.

V monitorovaném prostoru využívá k přesné detekci osob patentované algoritmy a pomáhá řidiči okamžitě reagovat, když se riziko objeví, a tím se vyhnout se srážce s člověkem nebo překážkou. Stereoskopická kamerová jednotka je speciálně designovaná pro použití na čelních vozících a siluety osob dokáže rozeznat podle specifických pohybů nebo znaků charakteristických pro stojící nebo pohybující se pracovníky.

Sledované území se skládá ze tří zón s odlišnou úrovní naléhavosti varování a kontroly rychlosti v závislosti na zóně a typu překážky. SEnS+ vydává jak zvuková, tak vizuální varování, která jsou pro řidiče nepřehlédnutelná a snadno identifikovatelná.   

Unikátní dynamický rozsah detekce bere v úvahu i pojezdovou rychlost vozíku a jeho poloměr otáčení. Tento přístup umožňuje přesné propočty a dokonalou detekci překážek s minimem falešných varování a zbytečného zpomalování vozíku. Tím je zajištěna maximální produktivita při zvýšené úrovni bezpečnosti.

I v klidovém stavu dostává řidič informaci o překážkách za vozíkem. Ještě než se rozjede, dozví se, zda je trasa volná, nebo ne. Když se řidič rozjede navzdory hlášené překážce na trase, ihned je aktivován preventivní proces zpomalení vozíku.   

 

SEnS+ na míru podle potřeb provozu

Prioritou je bezpečnost lidí, ale také zboží, regály a další prvků infrastruktury jsou lépe chráněny nasazením této technologie prevence rizika kolize. Vedle nechtěných škod a zbytečných provozních nákladů spojených s provozem vozíku je zachována vysoká úroveň produktivity řidiče.

Asistenční systém řidiče SEnS+ může být konfigurován na míru podle potřeb vašeho provozu. Výkon a způsob instalace se může lišit podle aktuálních lokálních provozních podmínek a podle specifikace a stavu vozíku. V současné době je k dispozici pro všechny modely řady Toyota Traigo48 a modely řady Toyota Tonero s hydrostatickou převodovkou. Pro ostatní modely bude systém k dispozici v blízké budoucnosti.

Vymazat