Bezpečnost v logistice a skladech

Bezpečnost v logistice

Pomůžeme vám zajistit bezpečnost v dopravě a logistice všude, kde se pohybuje manipulační technika. Dobře vybavený sklad i vozík je základem kvalitní prevence.

Z pohledu Toyota Material Handling vnímáme tyto oblasti oblastí bezpečnosti

 1. Obsluha – prevence a bezpečnostní osobní ochrana
 2. Manipulační technika – integrované a doplňované prvky
 3. Provoz manipulační techniky – varovné a signalizační prvky při manipulaci
 4. Sklad – signalizační technika a ochranné zábrany
 5. Management a kontrolní prvky

Odborně posoudíme rizika vašeho provozu a dodáme vám účinné, a přitom jednoduché bezpečnostní technologie, které jsou použitelné ve výrobě i ve skladech. Pokud jsou určeny k umístění na vozík, jsou univerzální a vhodné pro různé typy manipulační techniky. 

Analýza rizik logistického provozu

Logistický provoz při souběhu manipulační techniky a osob ve skladových prostorech pochopitelně vytváří kritické situace – křížení drah pohybu manipulační techniky a průjezdy pracovními místy zaměstnanců.

Posílení ochrany osob a předcházení škodám na zboží, manipulační techniky a vybavení skladu je hlavní úkol dokumentu „Analýza bezpečnostních rizik logistického provozu“ – nyní v akční nabídce

Co ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK LOGISTICKÉHO PROVOZU poskytuje?

 • Na základě sběru informací z provozu (zápis, dotazování, pozorování, časový sběr, fotografie) vypracujeme popis stavu = ZPRÁVU Z ANALÝZY RIZIK vč. četnosti výskytu a seřazení podle akutnosti problému – priorita řešení + doporučení
 • Nejvyšší prioritu má ochrana pracovníků a jejich zdraví, následuje ochrana majetku a ekologie
 • Součástí Zprávy je nabídka řešení
  - Intenzivní – akutní vysoká rizika
  - Rozvojová vč. doporučení změn chování, úprav provozu nebo investice do bezpečnostního vybavení

V případě potřeby konzultace prosím kontaktujte našeho bezpečnostního specialistu jan.kriz@cz.toyota-industries.eu

Vyžádejte si analýzu

Příklady řešení intenzivních provozních rizik

Kamerové AI systémy ochran osob

 • Nejmodernější zobrazovací technologie (CMOS obrazový snímač)
 • Velká odolnost proti otřesům a vibracím
 • Ostrý a kontrastní obraz
 • Vizualizace: Horizontální zorný úhel 90° odpovídá zornému úhlu 112,5° diagonálně

 

Nabídka bezpečnostního příslušenství

Smart parabolické zrcadlo pro řešení křižovatek

 • Parabolické zrcadlo (360°) se zabudovaným průmyslovým LED projektorem s chytrou aktivací výstražného symbolu.
 • Rozšíření o interaktivní řízení dopravy za pomoci světelné signalizace směru jízdy manipulační techniky.
 • Aplikace pro 2,3 a 4proudové křižovatky

 

 

 

Bezpečnostní prvky - antikolizní systémy

 

 

 

Bezpečnostní prvky v akci

Ukázka bezpečnostních prvků v logistice

Ve videu můžete shlédnout aplikace PaS systému v kombinaci s projektorem a světelnými varovnými jednotkami. Díky tomuto řešení snížíte riziko střetu chodců s manipulační technikou a dalšími zařízeními. Zvyšte bezpečnost ve svých provozech.

 

 

 

Prevence a osobní ochrana

Bezpečnost a celková efektivnost manipulace je do značné míry závislá na chování obsluhy a její schopnosti nebo ochotě dodržovat pravidla. Hlavním motorem zvyšování bezpečnosti je eliminace vzniku pracovních úrazů a snižování škod všeho druhu.

Proškolení obsluhy

 • trénujeme obsluhu všech typů vozíků
 • nováčky i zkušenou obsluhu, jednotlivce i větší skupiny
 • 1 nebo 2 denní školení - doba školení je přizpůsobena typu a obtížnosti stroje, i tomu, zda jde o nováčka nebo zkušenou obsluhu
 • zaměřujeme se na teorii i praktický zácvik na strojích
 • navrhneme schéma tréninku na míru podle složitosti provozu i manipulace
Více o školení řidičů

 

 

 

Školení řidičů podle sběru dat přes I_Site

Systém řízení flotil I_Site monitoruje provoz vysokozdvižných vozíků a poskytuje manažerům jasný přehled o bezpečnostních aspektech chování řidičů bez ohledu na typ a značku vozíku.

Většina modulů, které jsou pro různé profily I_Site k dispozici, mají společný jmenovatel – adresnost provozu manipulační techniky. Všechny mají přímý vliv na vyšší bezpečnost provozů s manipulačními vozíky a přímý dopad do jednání obsluhy.

Více o I_Site

 

 

 

Bezpečnostní plakáty

Prohlédněte si kompletní nabídku bezpečnostních plakátů do Vašich provozů, které Vám můžeme dodat jak v češtině, tak i v UKRAJINŠTINĚ. Kromě doporučení pro správné zacházení s různými druhy manipulační techniky nabízíme i plakáty bezpečnostních pokynů pro nabíjení li-ionových, ale i olověných baterií nebo pro předprovozní kontrolu stroje. 

Plakáty lze objednat zde

Kontaktujte nás

 

O jaký dotaz se jedná?

Jan Kříž

Specialista bezpečnostních řešení

Jan.Kriz@cz.toyota-industries.eu
+420 725 123 080

Tomáš Klimek

Specialista bezpečnostních řešení

tomas.klimek@cz.toyota-industries.eu
+420 602 244 547

 

 

 

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Zdravé pracoviště

TMHE je již 10 let stabilním partnerem plně podporujícím všechny kampaně evropské agentury pro bezpečné a zdravé pracoviště EU-OSHA.

Přečíst více >

Manažer se dívá I_Site na iPadu

Správa flotily I_Site

I_Site propojuje vaši flotilu, shromažďuje data, poskytuje přehled o dění v provozech a napovídá, jak optimalizovat vaše pracovní procesy.

Přečíst více >

SpotMe v akci ve skladu

Varovný systém SpotMe

Sklady jsou přeplněné, zvýšený pohyb s omezenými provozními pravidly. Abychom zabránili nehodám, vytvořili jsme SpotMe.

Přečíst více >

Logo SAS z blízka na vozíku

Systém aktivní stability

Tato inovace přispívá k vyšší bezpečnosti a pomáhá snižovat náklady na řidiče a škodní náklady. Dynamický systém monitoruje činnost vozíku a zaregistruje-li riziko nestability, automaticky provádí korektivní akce.

Přečíst více >

Vymazat