Bezpečnost v logistice a skladech

Bezpečnost v logistice

Pomůžeme vám zajistit bezpečnost v dopravě a logistice všude, kde se pohybuje manipulační technika. Dobře vybavený sklad i vozík je základem kvalitní prevence.

Z pohledu Toyota Material Handling vnímáme tyto oblasti oblastí bezpečnosti

  1. Obsluha – prevence a bezpečnostní osobní ochrana
  2. Manipulační technika – integrované a doplňované prvky
  3. Provoz manipulační techniky – varovné a signalizační prvky při manipulaci
  4. Sklad – signalizační technika a ochranné zábrany
  5. Management a kontrolní prvky

Odborně posoudíme rizika vašeho provozu a dodáme vám účinné, a přitom jednoduché bezpečnostní technologie, které jsou použitelné ve výrobě i ve skladech. Pokud jsou určeny k umístění na vozík, jsou univerzální a vhodné pro různé typy manipulační techniky. 

Analýza rizik logistického provozu

Logistický provoz manipulační techniky a osob ve skladových prostorech pochopitelně vytváří kritické situace – křížení drah pohybu manipulační techniky a průjezdy pracovními místy osob. Posílení bezpečnosti osob a předcházení škodám je hlavní úkol ANALÝZY RIZIK LOGISTICKÉHO PROVOZU.

Analýzu rizik vypracováváme spolu s klientem, který může mít vlastní vypozorované poznatky o rizicích, současně provádíme samostatné šetření v rozsahu několika provozních směn.

 

 

 

Na základě pozorování vypracujeme ZPRÁVU Z ANALÝZY RIZIK vč. četnosti výskytu a seřazení podle akutnosti řešení a doporučení. Prioritu má ochrana pracovníků a jejich zdraví, následuje ochrana majetku a ekologie. Součástí zprávy jsou nabídnuta řešení intenzivní i rozvojová – vč. doporučení úprav provozu nebo investic do jednotlivých prvků. 

Vyžádejte si analýzu

 

 

 

Bezpečnostní prvky - antikolizní systémy

 

 

 

Bezpečnostní prvky v akci

Ukázka bezpečnostních prvků v logistice

Ve videu můžete shlédnout aplikace PaS systému v kombinaci s projektorem a světelnými varovnými jednotkami. Díky tomuto řešení snížíte riziko střetu chodců s manipulační technikou a dalšími zařízeními. Zvyšte bezpečnost ve svých provozech.

 

 

 

Prevence a osobní ochrana

Bezpečnost a celková efektivnost manipulace je do značné míry závislá na chování obsluhy a její schopnosti nebo ochotě dodržovat pravidla. Hlavním motorem zvyšování bezpečnosti je eliminace vzniku pracovních úrazů a snižování škod všeho druhu.

Proškolení obsluhy

  • trénujeme obsluhu všech typů vozíků
  • nováčky i zkušenou obsluhu, jednotlivce i větší skupiny
  • 1 nebo 2 denní školení - doba školení je přizpůsobena typu a obtížnosti stroje, i tomu, zda jde o nováčka nebo zkušenou obsluhu
  • zaměřujeme se na teorii i praktický zácvik na strojích
  • navrhneme schéma tréninku na míru podle složitosti provozu i manipulace
Více o školení řidičů

 

 

 

Školení řidičů podle sběru dat přes I_Site

Systém řízení flotil I_Site monitoruje provoz vysokozdvižných vozíků a poskytuje manažerům jasný přehled o bezpečnostních aspektech chování řidičů bez ohledu na typ a značku vozíku.

Většina modulů, které jsou pro různé profily I_Site k dispozici, mají společný jmenovatel – adresnost provozu manipulační techniky. Všechny mají přímý vliv na vyšší bezpečnost provozů s manipulačními vozíky a přímý dopad do jednání obsluhy.

Více o I_Site

 

 

 

Bezpečnostní plakáty

Prohlédněte si kompletní nabídku bezpečnostních plakátů do Vašich provozů, které Vám můžeme dodat jak v češtině, tak i v UKRAJINŠTINĚ. Kromě doporučení pro správné zacházení s různými druhy manipulační techniky nabízíme i plakáty bezpečnostních pokynů pro nabíjení li-ionových, ale i olověných baterií nebo pro předprovozní kontrolu stroje. 

Plakáty lze objednat zde

Kontaktujte nás

 

O jaký dotaz se jedná?

Jan Kříž

Specialista bezpečnostních řešení

Jan.Kriz@cz.toyota-industries.eu
+420 725 123 080

Tomáš Klimek

Specialista bezpečnostních řešení

tomas.klimek@cz.toyota-industries.eu
+420 602 244 547

 

 

 

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Zdravé pracoviště

TMHE je již 10 let stabilním partnerem plně podporujícím všechny kampaně evropské agentury pro bezpečné a zdravé pracoviště EU-OSHA.

Přečíst více >

Manažer se dívá I_Site na iPadu

Správa flotily I_Site

I_Site propojuje vaši flotilu, shromažďuje data, poskytuje přehled o dění v provozech a napovídá, jak optimalizovat vaše pracovní procesy.

Přečíst více >

SpotMe v akci ve skladu

Varovný systém SpotMe

Sklady jsou přeplněné, zvýšený pohyb s omezenými provozními pravidly. Abychom zabránili nehodám, vytvořili jsme SpotMe.

Přečíst více >

Logo SAS z blízka na vozíku

Systém aktivní stability

Tato inovace přispívá k vyšší bezpečnosti a pomáhá snižovat náklady na řidiče a škodní náklady. Dynamický systém monitoruje činnost vozíku a zaregistruje-li riziko nestability, automaticky provádí korektivní akce.

Přečíst více >

Vymazat