Automatizovaná manipulace s lehkými náklady

Toyota nabízí automatizovaný přepravní vozík Autopilot pro přepravu lehkého zboží:

Automatizovaný přepravní vozík TAE050 HD+ teleskopické rameno

  • nosnost až 750 kg
  • Přepravník euro palet

Automatizovaný přepravní vozík TAE050 HD+ našroubovaný regál

  • nosnost až 140 kg
  • malé bedny nebo položky

Automatizovaný přepravní vozík TAE050 HD+ kompaktní tažná verze

  • až 175 kg v závislosti na rychlosti a stavu podlahy
  • Přepravník euro palet

Vozíky Autopilot v akci

 

 

 

Snadná instalace

TAE050 HD+ sleduje magnetickou pásku na podlaze a po cestě přijímá povely v podobě podlahových značek podél naváděcí pásky. Po nadefinování toku materiálu a stanic nakládky/vykládky jednoduše na podlahu nalepíte magnetickou pásku a značky a spustíte stroj. V závislosti na konkrétním provozu a jeho potřebách mohou být povely velmi jednoduché od „zpomalit“ nebo „zastavit“, až po složitější úlohy. S použitím tabulky lze naprogramovat povely jako otočení na místě, jízda definovanou rychlostí a zvuková signalizace. Lze tak vytvořit jednoduchý automatizační systém s velkou flexibilitou a konzistentní úrovní produktivity.

Vysoká přesnost

Měřením vzdálenosti mezi podlahovými značkami kontroluje vozík neustále pozici. Pokud je překročena 10% tolerance, stroj se zastaví. Ekonomicky výhodný způsob, jak zajistit vysokou přesnost bez potřeby RFID návěstí.

Provoz bez nehod

Když bezpečnostní laserový skener se 7 monitorovacími poli detekuje před vozíkem osobu nebo jinou překážku, vozík zastaví a ozve se zvukový signál. Pro smíšené operace nebo provozy s velmi hustou dopravou je na přání k dispozici pokročilý skener překážek se 16 monitorovacími poli. Silný kovový nárazník s gumovou obrubou odstraní z cesty drobné předměty, které by mohly poškodit kola a způsobit zastavení stroje. Pro ještě vyšší bezpečnost provozu může TAE050 HD+ nabídnout přizpůsobené zvuky, upozorňující na přítomnost vozíku.

Snadné programování

Pokročilé jízdní povely (PCC) lze naprogramovat bez potřeby speciálního software nebo vybavení. Každá zelená značka má v tabulkovém programu své číslo a pro každou značku lze aktivovat několik povelů na základě parametrů, která jste nadefinovali v excelové tabulce. Vozík zvládne až 100 jízdních úkolů.

Nižší náklady na práci a zdravotní péči

TAE050 HD+ může zastat opakující se rutinní práci, aby se vaši zaměstnanci mohli věnovat složitějším úkolům. Výsledkem je efektivnější využití personálu. Uplatněním maximální bezpečnosti snižuje tento jednoduchý automatizovaný systém riziko pracovních úrazů a zdravotních problémů.

Více o automatizaci krok za krokem >>

 

Zpět na stránku automatizovaných řešení >>

Kontaktujte nás

Dočetli jste až sem?

Glud & Marstrand se s Toyotou vydává na cestu automatizace

Růst společnosti na výrobu obalů vyžaduje funkční automatizaci. Ta zajistí efektivní a bezpečnou logistiku pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Případová studie Glud & Marstrand >>

Automatické Li-ion retraky zvýšily efektivitu ve společnosti Uponor

Automatizované vozíky zajišťují nepřetržitou výrobu ve společnosti Uponor. Tok materiálu se přeruší jen tehdy, když je vhodná chvíle na nabití baterií.

Přečtěte si případovou studii Uponor >

Vymazat