Automatizace opakující se manipulace palet

Toyota nabízí širokou škálu automatizovaných skladových vozíků Autopilot pro různé typy manipulace s materiálem:

Automatizovaný nízkozdvižný vozík LAE250

 • nosnost až 2,5 t
 • volitelně s vidlicemi v délce 2,4m
 • rychlost 2,2m/s
 • přeprava palet na velké vzdálenosti

Stáhnout technický list >>

Automatizovaný zakladač SAE160

 • nosnost až 1,6 t
 • výška zdvihu až 4,7 m
 • rychlost 2,2m/s
 • ukládání ve středních úrovních

Stáhnout technický list >>

Automatizovaný vychystávací vozík OAE120CB

 • nosnost až 1,2 t
 • výška zdvihu až 4,15 m
 • rychlost 2,2m/s
 • různé nosiče nákladu
 • ukládání ve středních úrovních

Stáhnout technický list >>

Automatizované retraky RAE160-250

 • nosnost až 2,5 t
 • výška zdvihu až 11 m
 • rychlost 2,0m/s
 • vysokoúrovňové ukládání

Stáhnout technický list >>

Vozíky Autopilot v akci

 

 

 

Bezpečná a přesná manipulace palet

Vozíky Autopilot jsou naprogramovány na bezpečné provádění veškerých úkolů a na kooperaci s manuálně ovládanými vozíky. Jakýmkoli případným kolizím zabraňují zabudované bezpečnostní skenery a zařízení pro detekci překážek, které včas reagují na překážky v dráze vozíku. Snímače nákladu a kamery zaručují ještě vyšší přesnost a bezpečnost manipulace s nákladem.

Boční skenery pro bezpečné zatáčení v optimální rychlosti

Přední a zadní skenery pro bezpečnou přepravu jmenovitou rychlostí

Modré LED světlo upozorňující chodce a řidiče při příjezdu ze skrytého místa

Čelní detekce překážek nad úrovní podlahy

Boční detekce pro překážky vstupující do dráhy zboku

Horní detekce pro překážky shora

Precisní navigace

Vozíky Autopilot společnosti Toyota podporují dvě vysoce přesné a adaptivní navigační technologie: navigaci s použitím odražečů nebo přirozenou navigaci, případně jejich kombinaci v podobě duální navigace. Posledně jmenovaná metoda umožňuje vozíku přepínat mezi použitím odražečů v jedné oblasti a použitím prostředí skladu jako referenčních bodů pro navigaci v jiné zóně instalace.

Navigace pomocí odražečů

Metoda navigace využívající pevné, vysoce kontrastní cíle (odražeče), instalované v pracovním prostředí. Odražeče instalované ve skladu umožňují pomocí skeneru na automatizovaném vozíku určit na základě vzdáleností od odražečů polohu vozíku. Vlastnosti této technologie zaručují robustnost, vysokou přesnost a dlouhý dosah ve většině prostředí.

Přirozená navigace

Metoda pro navigaci automatizovaných vozíků pomocí prostředí. Tato navigace využívá k vypočtení pozice vozíku rozpoznatelné referenční / orientační body ve skladu, jako jsou zdi, regály a fixní objekty. Přirozená navigace je levnější alternativa pro sklady, kde okolí zůstává zcela neměnné. Vozík může pro navigaci využít již existující přirozené prostředí bez potřeby dodatečného vybavení, jako jsou například odražeče, a ušetřit tak náklady za další vybavení a jeho instalaci.

 

Inteligentní komunikace

Všechny vozíky Autopilot jsou řízeny automatizačním software T-ONE, vyvinutým interně ve společnosti Toyota. Tento software může pracovat jako samostatný autonomní systém, nebo jako komunikační vrstva v rámci systémů řízení skladu nebo výroby. Díky inteligentnímu řízení flotily a integraci se systémy ERP/WMS sleduje T-ONE pohyby a skladování zboží, objednávky, dopravní situaci a materiálové toky.

Více o T-ONE >>

Chytré nabíjení

Vozíky Autopilot mohou být vybaveny Lithium-ion bateriemi, které mají až o 30% vyšší energetickou účinnost, čímž zároveň přispívají k omezení emisí CO2. Díky možnosti automatického nabíjení se může vozík mezi jednotlivými úlohami rychle dobít, bez zásahu obsluhy a potřeby speciální nabíjecí místnosti - vše je plně automatizováno.

 

Návratnost investic

Automatizace optimalizuje toky zboží a zároveň minimalizuje škody, čas a výdaje. Pracovníci jsou osvobozeni od stále se opakujících operací, a jsou tak k dispozici pro náročnější úkoly. Automatizovaná manipulace s paletami vyžaduje také méně údržby a energie a přispívá k produktivitě a bezpečnosti, s návratností investic typicky během 2 let.

Více o automatizaci krok za krokem >>

 

Zpět na stránku automatizovaných řešení >>

Kontaktujte nás

Dočetli jste až sem?

Zboží společnosti TORO bezpečně přepravují bezobslužné vozíky Toyota

Společnost TORO implementovala 5 automatizovaných vozíků Toyota, které jí umožňují pracovat rychleji a efektivněji. Vozíky pracují bok po boku s manuálně řízenými vozíky, takže je prioritou také bezpečnost.

Případová studie TORO >

Velká flotila AGV vozíků Toyota v distribučním centru Albert Heijn

„V Albert Heijn se rozhodli přepravovat palety po distribučním centru pomocí automaticky naváděných vozíků. Čím více AGV vozíků bude v provozu, tím více obchodů bude možné zásobovat. Při hledání nejlepšího řešení se společnost obrátila na společnost Toyota Material Handling, se kterou již dlouhodobě spolupracuje.“

Přečtěte si celý příběh >>

Vymazat