Jak budujeme štíhlý projekt

Možná jste již začali pracovat štíhle, možná se chystáte začít. Máme pro vás šest různých nabídek, které vám pomohou začít, nebo vás podpoří na již nastoupené cestě.

Lean analýza

Ideálním výchozím bodem cesty za štíhlostí je nechat svou současnou situaci posoudit a přezkoumat někým, kdo sám tuto cestu úspěšně absolvoval. Někým, kdo ví, jaké kroky podniknout, a kdo vám dokáže poradit, v jakém pořadí je přijmout.

Proto v TLA vždy doporučujeme začít analýzou. Tento společný proces nám umožní porovnat váš aktuální stav podle kritérií Toyota. V rámci analýzy definujeme další kroky potřebné k dosažení vašeho konečného cíle - vize TPS „true north“.

Zpět na Toyota Lean Academy >>

Kontaktujte nás

Lean poradenství

Pro podniky, které již zavedly štíhlý přístup a mají již své specifické odborné znalosti.

V rámci programu Lean poradenství vám přidělíme jednoho z našich specialistů, který bude pracovat uvnitř vašich zavedených procesů. Poskytne vám nezávislý pohled zvenčí a pomůže sestavit strategický plán pro neustálé zlepšování. To může podle potřeby zahrnovat doporučené školení zaměstnanců a zřízení linky podpory pro řešení problémů.

Vybraní členové TLA mají rozsáhlé praktické zkušenosti se štíhlým vedením uvnitř společnosti Toyota a osobně se zapojili do transformačního procesu integrace našich evropských továren.

Zpět na Toyota Lean Academy >>

Kontaktujte nás

Projekt Jishuken

Jako preferovaný projektový model používáme původní metodu Toyota Jishuken, která akceleruje vaši efektivitu. Stejně jako řadu dalších japonských slov není ani „Jishuken“ snadné přeložit, ale v podstatě znamená „zlepšování dovedností na základě vlastní motivace“, čili aplikaci principů neustálého zlepšování na lidské zdroje.

V rámci Jishuken projektu se zaměříme na oblasti, jejichž zlepšení je pro zákazníka z pohledu obchodních cílů podniku prioritní. Jishuken tým, složený z TLA odborníků a zástupců zákazníka, provede s využitím TPS metod a nástrojů důkladnou analýzu současného stavu, které pomůže odhalit mezery a najít prostor pro zlepšení.

Tento přístup umožní dosáhnout dvojího cíle: nejen zlepšení obchodního výkonu, ale i rozvoj lidského potenciálu. Nakonec, lidé jsou tím nejdůležitějším, to oni budou řídit cestu k trvalému a neustálému zlepšování.

Přečtěte si více o výrobním systému Toyota TPS >>

Zpět na Toyota Lean Academy >>

Kontaktujte nás

Lean školení

Pro businesses podniky, které chtějí rozvíjet vlastní kompetence v zavádění štíhlých pracovních postupů. .

Nabízíme vám školení věnovaná některým jedinečným metodám, nástrojům a kulturním přístupům, které se úspěšně uplatňují u nás v Toyotě. Program školení je navržen na základě vašich individuálních potřeb a poznatků získaných v průběhu Lean analýzy a je založen na řadě modulů odvozených z výrobního systému Toyota.

Programy školení můžeme plně přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka a mohou probíhat buď u nás, nebo u zákazníka - podle toho, co nejlépe vyhovuje účelu školení. Pokud máte zájem o školící programy pořádané v našich továrnách v Japonsku, zaregistrujte prosím svůj zájem v tomto formuláři  a my vás budeme informovat o příštím dostupném programu.

Nahlédněte také do našeho kalendáře akcí, kde naleznete seznam otevřených školení, pravidelně pořádaných v našich evropských servisních střediscích, a také některé exkluzivní akce, které pro vás připravujeme v našich evropských továrnách.

Zpět na Toyota Lean Academy >>

Lean transformace

Pro podniky, které potřebují vypracování a realizaci plánu štíhlé transformace.

Existuje mnoho takzvaných štíhlých projektů, které se na začátku mohou jevit velmi optimisticky, ale nakonec skončí neuspokojivými výsledky a zanechají jen pochybnosti. Nejvíc nebolí finanční náklady na neúspěšný štíhlý projekt, ale ztráta kredibility a důvěryhodnosti organizace.

My v Toyotě jsme přesvědčeni, že existuje jen jedna cesta, jak kompletně změnit kulturu a implementovat TPS/štíhlý přístup. Vrcholový management se musí ujmout své vedoucí role a jít každý den všem ostatním v podniku příkladem. TLA programy štíhlé transformace se proto snaží do transformačního procesu důkladně začlenit celou organizační strukturu shora dolů, aby se předešlo nástrahám selhání. V rámci transformačních programů získáte doporučení, jak zlepšit pracovní postupy a strukturu řízení, spolu se školením zaměstnanců a podporou v průběhu celého implementačního procesu.

Naše techniky a metody zaměřené na Jishuken nám umožnily stát se štíhlou společností č.1. A jako našemu zákazníkovi vám předáme své znalosti, které vám zajistí úspěšnou cestu za štíhlostí.

Zpět na Toyota Lean Academy >>

Kontaktujte nás

Plánování investic

V zájmu zachování konkurenceschopnosti a maximální rentability bude muset většina podniků pravidelně investovat do zlepšení provozní efektivity. To platí obzvlášť dnes, v době rychlého rozvoje technologií.

Toyota také vyhledává příležitosti ke změnám, v mnoha oblastech podniku zavádí progresivní automatizaci a těží z výhod konektivity.

Pro úspěch je ale klíčové, aby byl každý proces před vlastní investicí pečlivě posouzen a plně optimalizován.

Uvědomujeme si, že mnoho našich zákazníků čelí při plánování budoucnosti podobným výzvám.

Lean Academy proto nabízí také službu plánování investic. Odborné analýzy a poradenství zajistí, že budou principy štíhlého přístupu stanoveny a dodržovány také pro investiční programy a implementace. Výsledkem je maximální kvalita a zhodnocení investic.

Zpět na Toyota Lean Academy >>

Kontaktujte nás

Často kladené dotazy

Vymazat