Toyota Lean Academy banner - learn lean from the source

Toyota Lean Academy

Ve společnosti Toyota jsme hrdí na to, že jsme průkopníky a původním zdrojem štíhlého myšlení. Filozofie štíhlé výroby se rozvinula v posledních desetiletích a nyní je úspěšně zaváděna a implementována po celém světě ve všech průmyslových odvětvích. Nicméně počátky štíhlého přístupu vycházejí zcela z Výrobního systému Toyota TPS, se kterým v padesátých letech přišel Taiichi Ohno (na obrázku).

Na začátku plánování štíhlé transformace obvykle vyvstanou následující hlavní otázky: Jak to udělat? Kde začít? Kdo nám pomůže s implementací? Na tyto otázky se snaží odpovědět naše nabídka štíhlého partnerství, v rámci kterého se s vámi dělíme o naše praktické zkušenosti se štíhlou transformací.

Náš tým Lean Academy má rozsáhlé zkušenosti jak v oblasti štíhlých aplikací, tak v oblasti štíhlého vedení. Všechny tyto zkušenosti vycházejí z naší vlastní praxe v našich továrnách a závodech. Můžeme vám proto na vaší vlastní cestě za štíhlostí poskytnout plnou podporu a poradenství, ať se štíhlým přístupem teprve začínáte, nebo jste již ušli notný kus cesty. Vítejte a začněte se učit přímo u zdroje!

Přečtěte si více, jak Vám můžeme pomoci

Kdo jsme

Získejte radu a podporu přímo od Toyoty

Toyota je světově uznávaný vzor štíhlého myšlení, vystavěného na základech výrobního systému Toyota TPS. V Toyotě klademe velký důraz na základní prvky. Vizuální management, 5S a denní řízení jsou metody, které utvářejí firemní kulturu a připravují ji na štíhlou transformaci. Všímáme si do hloubky také chování managementu podniku, protože víme, že podpora a angažovanost shora dolů jsou klíčem k zajištění dobrých výsledků štíhlé transformace, která obstojí ve zkoušce času.

Více o Toyota Way

Jak společně s vámi budujeme štíhlý projekt

Lean analýza

Výchozím bodem cesty za štíhlostí je nechat svoji současnou situaci posoudit někým, kdo si sám touto cestou prošel.

Přečtěte si více o Lean analýze >>

Lean poradenství

Vybraní členové TLA mají rozsáhlé praktické zkušenosti se štíhlým vedením uvnitř společnosti Toyota a osobně se zapojili do štíhlého transformačního procesu integrace našich evropských továren.

Přečtěte si více o Lean poradenství >>

Projekt Jishuken

Jako model zlepšování používáme legendární metodu Jishuken, která akceleruje váš štíhlý proces.

Přečtěte si více o projektu Jishuken >>

Lean školení

Nabízíme štíhlé metody a nástroje v otevřených školeních pořádaných naší evropskou sítí, ale můžeme také ušít školení na míru, zaměřené na specifické potřeby vašeho podniku.

Přečtěte si více o Lean školení >>

Lean transformace

Díky metodě Jishuken jsme se stali štíhlou logistickou společností č. 1. Jako našemu zákazníkovi vám předáme své znalosti, které vám zajistí budoucí úspěch na cestě za štíhlostí.

Přečtěte si více o Lean transformaci >>

Plánování investic

Součástí Lean Academy je také služba plánování investic. Odborné poradenství a analýzy zajistí, že budou jako součást investičního a implementačního programu stanoveny a dodržovány principy štíhlého přístupu.

Přečtěte si více o Plánování investic >>

Poznejte tým

Toyota Lean Academy advisors

Členové týmu Toyota Lean Academy jsou vysoce zkušení profesionálové s hlubokým porozuměním principů štíhlé logistiky, které přinášejí skutečnou hodnotu zákazníkům.

Setkejte se s námi

Myslíme na štíhlou výrobu každý den

Lean Academy společnosti Toyota je postavena na celoevropské síti odborníků, kteří již řadu let úzce spolupracují se štíhlými provozy Toyota.  

Na základě vašich požadavků a potřeb poskytuje tým cennou podporu, sahající od lean analýzy a školení , až po kompletní programy štíhlé transformace.

 

Nabízíme vám pomoc a rady na vaší cestě za štíhlostí, ať jste právě vyrazili, nebo jste již notnou řádku let na cestě.

O své znalosti se s našimi zákazníky dělíme také prostřednictvím akcí po celé Evropě, ať jako pořadatelé, nebo jako účastníci.

FAQ

Vymazat