Automatizovaná přeprava na velké vzdálenosti nebo „milk run“ systémy

Toyota nabízí automatizovaný tahač Autopilot pro přepravu souprav s paletami:

Automatizovaný tahač TAE500

 • nosnost až 5,0 t
 • až 4 nosiče nákladu
 • pro účely doplňování/milk run

Stáhnout technický list >>

(Heavy-duty) Taxi vozík

 • Celé palety
 • Poloviční palety
 • Až 600 kg/ 1200 kg (heavy-duty)

Plošinový taxi vozík

 • Rozmanitá škála nákladů jako např. roltejnery, kontejnery
 • Až 600 kg

Portálový taxi vozík

 • Celopaletové podvozky
 • Oboustranné naložení/vyložení
 • Až 1200 kg

 

 

 

Vozíky Autopilot v akci

 

 

 

Efektivní milk run přeprava

Pro doplňování materiálu ve výrobě jsou tahače velmi efektivní, protože přepraví najednou více palet a v rušných oblastech, jako jsou montážní linky, nabízejí bezpečnou bezvidlicovou manipulaci s materiálem. Podle vašich potřeb je možné tahače Autopilot naprogramovat tak, aby se pohybovaly v jedné smyčce s jednou nebo více soupravami, nebo pracovaly ve více smyčkách s několika soupravami a zajišťovaly just-in-time dodávky zboží. AGV vozíky lze řídit manuálně a naučit je požadované trasy tak, aby vlečné vozíky sledovaly správnou dráhu.

Různé nosiče nákladu

K automatizovaným tahačům lze zapřáhnout různé nosiče nákladu Toyota. Můžete vybrat nejvhodnější nosič nákladu odpovídající typu nákladu, jeho hmotnosti a způsobu nakládání/vykládání.

Precisní navigace

Vozíky Autopilot společnosti Toyota podporují dvě vysoce přesné a adaptivní navigační technologie: navigace s použitím odražečů nebo přirozená navigace, případně jejich kombinace v podobě duální navigace. V případě navigace pomocí odražečů jsou ve skladu instalovány odražeče. Na základě vzdálenosti od odražečů může skener na vozíku určit polohu vozíku.

Přirozená navigace

Pro většinu automatizovaných řešení s tahači lze použít metodu přirozené navigace. Přirozená navigace je metoda umožňující navigovat automatizované vozíky pomocí prostředí. Tato navigace využívá k vypočtení pozice vozíku rozpoznatelné referenční / orientační body ve skladu, jako jsou zdi, regály a fixní objekty. Přirozená navigace je méně nákladná varianta, pokud prostředí vašeho skladu zůstává zcela neměnné. Vozík může pro navigaci využít již existující přirozené prostředí bez potřeby dodatečného vybavení, jako jsou například odražeče, a ušetřit tak výdaje za další vybavení a jeho instalaci.  

Chytré nabíjení

Vozíky Autopilot mohou být vybaveny Lithium-ion bateriemi, které mají až o 30% vyšší energetickou účinnost, čímž zároveň přispívají k omezení emisí CO2. Díky možnosti automatického nabíjení se může vozík mezi jednotlivými úlohami rychle dobít, bez zásahu obsluhy a potřeby speciální nabíjecí místnosti - vše je plně automatizováno.

 

Návratnost investic

Automatizace optimalizuje toky zboží a zároveň minimalizuje škody, čas a výdaje. Pracovníci jsou osvobozeni od stále se opakujících operací, a jsou tak k dispozici pro náročnější úkoly. Automatizovaná manipulace s paletami vyžaduje také méně údržby a energie a přispívá k produktivitě a bezpečnosti, s návratností investic typicky během 2 let.

Více o automatizaci krok za krokem >>

 

Zpět na stránku automatizovaných řešení >>

Kontaktujte nás

Dočetli jste až sem?

Automatizace v akci - videa z českých i zahraničních provozů

Inspirujte se u některých z našich realizací, nebo načerpejte informace z produktových videí Autopilot.

Mrkněte na videa o automatizaci >>

Řešení Autopilot společnosti Toyota zvyšuje pracovní pohodu v Hargassneru

Díky automatizovaným zakladačům se mohou zaměstnanci v Hargassneru soustředit na významnější úkoly a mají flexibilnější pracovní dobu.

Případová studie Hargassner >

Vymazat