Flotila neuvěřitelných 57 AGV vozíků operuje v DC řetězce Albert Heijn

Společnost Albert Heijn je největší nizozemský retailový řetězec se 130letou tradicí. Dnes provozuje přes 900 supermarketů a zásobuje je ze 6 strategicky rozmístěných distribučních center. Horizontální manipulace v DC v Zaandamu, které zásobuje přes 300 prodejen 2x denně čerstvými potravinami, je od roku 2021 již plně automatizovaná. Každý týden odbaví 57 AGV strojů Toyota Autopilot přes 1 700 000 balení. Nasazení automatů posunulo firmu technologicky na zcela novou úroveň efektivity, bezpečnosti a přesnosti manipulace a logistiky.

Fakta a čísla

  • Společnost: Albert Heijn
  • Lokalita: Zaandam, Nizozemí
  • Obor: Maloobchod, DC největšího obchodního řetězce
  • Řešení: speciální provedení vozíků Toyota Autopilot LAE250 (57 ks)

O společnosti

Společnost Albert Heijn je největší nizozemský retailový řetězec se 130letou tradicí. Dnes provozuje přes 900 supermarketů a zásobuje je ze 6 strategicky rozmístěných distribučních center. Horizontální manipulace v DC v Zaandamu, které zásobuje přes 300 prodejen 2x denně čerstvými potravinami, je od roku 2021 již plně automatizovaná. Každý týden odbaví 57 AGV strojů Toyota Autopilot přes 1 700 000 balení. Nasazení automatů posunulo firmu technologicky na zcela novou úroveň efektivity, bezpečnosti a přesnosti manipulace a logistiky.

S cílem získat nejlepší možné řešení se firma obrátila Toyotu, s kterou ji již dlouhodobě pojily dobré vzájemné vztahy a mnoho let úspěšné spolupráce. Nakonec zvolila nízkozdvižné paletové vozíky a stackery řady Autopilot se speciální dlouhou monovidlicí s vyšším zdvihem pro manipulaci více různých druhů plošinových, klecových a dalších roltejnerů napříč skladem, na příjmu i v expediční zóně. Čím více automatů bylo postupně nasazováno, tím více prodejen bylo možné z DC nakonec zásobovat.

“Hledali jsme schopného a profesionálního partnera, který by takto náročný projekt zvládl. Specialisté Toyoty prokázali cit pro detail, nadšení pro věc i technické znalosti a schopnosti. Vytvořili jsme skvělý tým a společně jsme dosáhli výsledku, na který jsme všichni právem pyšní," říká Jeanne Sas, Operation Site Manager.

Hledání nejlepšího scénáře - od složitosti k jednoduché efektivnosti

“Co činí tento projekt tak unikátním, je rela-tivně málo logistických toků a hodně vozíků, které se po DC pohybují. Přeprava probíhá prakticky jen z příjmu zboží do centrálního skladu (buffer) a odtud do expediční zóny. Ale protože prostory DC jsou tak rozsáhlé a vo-zíků tak velké množství, jde o velmi složitý projekt s vysokými nároky na naprogramo-vání všech tras a zastávek, variant nákladu a podobně," dodává Paul van Veldhuizen, Manager Logistiky a Automatizace v TMHNL.

Díky svému rozsahu a celkové obtížnosti byl projekt zahájen podrobnou studií proveditel-nosti zhotovenou externím partnerem. Poté byl celý záměr reorganizace logistických toků detailně testován, včetně provozních simulací. Tento průzkum ukázal, zda jsou uvažova-né kapacity odpovídající a kolik AGV vozíků bude uživatel potřebovat. Další výhodou této metody je možnost využít ji kdykoli v budouc-nosti a urychlit tak testování a instalaci nových vylepšení, pokud budou výsledky pozitivní.

Výzvy zvládnuty díky inteligentnímu SW

Unikátní okolnosti projektu vyžadovaly kreativní přístup a chytré nástroje, zejména inteligentní software. Pro ilustraci, každý automatický vozíky musí být schopný pracovat s různými typy roltenerů, což je náročnější než manipulace s klasickými europaletami, které nemají kolečka a po umístění na podlahu se ani nehnou. Software také musí umět nalézt nejlepší trasu a přidělit úkoly správnému vozíku. Jen tak zůstane manipulace efektivní.

Objevte naše AGV vozíky
Vymazat