Toyota Way

Koncepce Toyota Way je založena na základních principech společnosti Toyota. Pět klíčových hodnot této koncepce vyjadřuje přesvědčení a hodnoty společné celé skupině Toyota Group. Od všech členů týmu Toyota na všech úrovních se očekává, že budou tyto hodnoty respektovat při každodenní práci a ve vztahu k ostatním.

Výzva

Ve společnosti Toyota máme dlouhodobou vizi a snažíme se čelit všem výzvám s odvahou a kreativitou nezbytnou k realizaci této vize.

Kaizen

Kaizen znamená snahu o kontinuální zlepšování. Jelikož žádný proces nelze nikdy prohlásit za zcela dokonalý, je zde vždy prostor pro zlepšování

Genchi Genbutsu

Filozofie Genchi Genbutsu znamená „jít až ke zdroji a nalézt fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí, docílit konsensu a dosáhnout vytčených cílů.“

Respekt

Toyota respektuje druhé a věnuje veškeré úsilí pochopení druhých, přijímá zodpovědnost a usiluje jak nejlépe umí o vybudování vzájemné důvěry.

Týmová práce

Toyota podporuje osobní a profesní růst, nabízí příležitosti rozvoje a vytváří předpoklady pro maximální výkonnost týmu i jednotlivců.

Kaizen dává každému členovi pravomoc provádět změny ve svých rolích, což zase zlepšuje společnost.  

Zpět na Toyota Lean Academy >>

True North - Směrem k cílové vizi

Koncept True North, neboli pravý sever, představuje cílovou vizi, o je jejíž naplnění v TLA při spolupráci s našimi zákazníky usilujeme. Dělat věci proto, že jsou správné a potřebné, a nikoli proto, že je umíme udělat – to je klíčový přístup při sledování naší vize pravého severu. Vize TPS True North je shrnuta v následujících čtyřech klíčových prvcích:

Respekt k lidem a jejich bezpečnost – Bezpečnost musí být vždy na prvním místě, ale je třeba také zapojit veškerý personál do neustálého zdokonalování procesů a organizace jako celku – a vybudovat tak „kaizen“ kulturu.

Nulové vady – Ověřovat kvalitu v každém kroku procesu, aby byla zajištěna spokojenost zákazníků a předešlo se plýtvání spojenému s nápravou chyb.

Plynulé toky řízené poptávkou – Cílem Just in Time je, aby byl každý produkt vyráběn na základě poptávky a předešlo se tak plýtvání v podobě nadprodukce a stagnace materiálu.

100% přidané hodnoty – Středem zájmu je užitek pro zákazníka. Eliminace plýtvání a maximalizace hodnoty prostřednictvím neustálého zdokonalování procesů a obohacení produktu o skutečnou přidanou hodnotu, bez prodlev nebo prostojů.

Společnost Toyota Material Handling definovala svou vlastní vizi True North jako 'Muda na nule - Už žádné čekání a plýtvání díky plynulému toku zboží a dat'. Vize „Muda na nule“ utváří základní přístup pro naši novou strategii „Kvalita ve všem, co děláme“ a staví zákazníka vždy na první místo a do středu našeho snažení.

Muda je japonský výraz pro plýtvání, které může mít mnoho podob. Od nadvýroby, která je nejzávažnější, po další formy plýtvání, jako zbytečný pohyb pracovníků, nadbytečné zásoby, vady, nadbytečné zpracování, zbytečné přemisťování a prostoje. Toyota se snaží eliminovat Muda nejen ve svých vlastních provozech, ale prostřednictvím vzájemné spolupráce usiluje o dosažení podobných cílů i u svých zákazníků.

Zpět na Toyota Lean Academy >>

Vymazat