PaS systém a projekce výstražných symbolů - případová studie společnost OEZ

Společnost OEZ zavedla PaS systém a projekci výstražných symbolů

Zavedená opatření zvýšila bezpečnost v nejrizikovějších částech provozu OEZ, s.r.o. v Králíkách.

Ve výrobních provozech společnosti jezdí s vysokou frekvencí stále více manipulačních vozíků a pohybuje se zde mnoho chodců. Jejich bezpečí je logicky trvale v hledáčku managementu. O zpracování nové podrobné Bezpečnostní zprávy a nastavení účinných preventivních opatření v rizikových prostorách byla požádána Toyota.

Tomáš Homolka, vedoucí logistiky v Králíkách, vysvětluje: "Princip PaS systému je jednoduchý. Jakmile se ke sledovanému místu přiblíží vozík, tak se zhruba 6 metrů před chráněným prostorem rozblikají červená světla (majáčky) umístěná viditelně na okolních zdech. Varovných světel je vždy několik, tak aby byla viditelná ze všech směrů, odkud se může vynořit chodec. Každý chodec hned ví, že musí dbát zvýšené opatrnosti, rozhlédnout se a nevstoupit vozíku do jízdní dráhy."

Kontakt pro press

Toyota Material Handling CZ
Jana Bobysudová, Marketing manager
Tel.: +420 725 744 241

PaS (Personal Alert System) a projektory pracovníci chválí

"Jiným prvkem z pestré nabídky Toyoty jsou světelné projektory, které jsme s PaS systémem propojily. Projektor v jednom z frekventovaných míst promítá na podlahu přechod pro chodce s výrazným textovým varováním. Jakmile se vozík přiblíží, promítaný obrázek přechodu zmizí a rozblikají se červené majáky. Pro chodce, který v úzkém koridoru špatně vidí do stran, je to jasné varování, aby se zastavil a nepokračoval v chůzi. Jakmile vozík přejede, automaticky se na podlahu opět promítne přechod pro chodce. Zavedení nových bezpečnostních opatření se povedlo, vše funguje k naprosté spokojenosti. Výsledek si chválí všichni zúčastnění - jak manipulanti a skladníci, tak lidé, kteří se v provozu pohybují jako pěší. Chodci říkají, že je uklidňující o jedoucím vozíku takto vědět a manipulanti si pochvalují, že jim lidé neskáčou před vozík, že je předem registrují a jsou opatrnější."

Mám zájem o podobné řešení

6 způsobů, jak zjistit, zda je tahač vhodný pro vaše provozy

Pojďme pomocí následujících 6 otázek zjistit, jestli je pro vás bezvidlicové řešení správná cesta, a zda může tahač zvýšit efektivitu vašeho provozu.

Přečíst více >

Bezpečnost v logistice

Pomůžeme vám zajistit bezpečnost v dopravě a logistice všude, kde se pohybuje manipulační technika. Dobře vybavený sklad i vozík je základem kvalitní prevence.

Přečíst více >

Chytré propojené vozíky

Přečtěte si více o propojených a chytrých skladovích vozících.

Přečíst více >

SpotMe v akci ve skladu

Varovný systém SpotMe

Sklady jsou přeplněné, zvýšený pohyb s omezenými provozními pravidly. Abychom zabránili nehodám, vytvořili jsme SpotMe.

Přečíst více >

Vymazat