Školení řidičů vysokozdvižných vozíků

Objevte, jak může školení řidičů zlepšit bezpečnost a produktivitu ve vašem podniku

Proč si nás vybrat jako partnera?

Společnost Toyota Material Handling CZ poskytuje školení pro firmy i soukromé osoby. Od jednotlivců po velké skupiny.

Proč si vybrat školení řidičů od Toyoty?

 • V souladu s legislativou
 • Podpůrné materiály po školení a záznamy o školení
 • Plánování nových kurzů, posouzení dovedností a školení pro oživení vědomostí

Produktivní sklad začíná u bezpečného pracoviště. Jelikož práce s manipulační technikou vytváří vysoce rizikové prostředí, je důležité posílit uvědomění řidičů. Vědět, jak řídit vozík efektivně a bezpečně, už samo o sobě snižuje riziko nehod. To přispívá nejen k bezpečnosti a pohodě vašich zaměstnanců, ale snižuje také náklady na škody a mzdové náklady.  

Zakládání palet - školení řidičů

Zvyšte produktivitu svých provozů

 • Zlepšete řidičské schopnosti
 • Zvyšte motivaci řidičů  
 • Zlepšete znalost vozíků

Řádně proškolený tým s vynikajícími řidičskými schopnostmi dokáže zefektivnit činnost vašich provozů. Zvýší se standardizace vašeho skladu a vaše vozíky budou vyžadovat méně servisní péče a oprav.

Školení řidičů vzv - přednáška ve skladu

Vytvářejte kulturu bezpečnosti

 • Minimalizujte rizika
 • Začněte u managementu
 • Přímý dopad na váš rozpočet

Efektivní kultura bezpečnosti může fungovat pouze tehdy, pokud jsou si všichni zainteresovaní vědomi rizik a spolupracují na prevenci nehod. Proto je důležité, aby se každému dostalo odpovídajícího školení: nejen obsluze vozíků, ale také manažerům, vedoucím a ostatnímu personálu skladu. Tak bude moci celý tým a organizace přispět ke zlepšení produktivity a snížení nákladů na škody.

Řidič vzv procvičuje zvedání palet na Toyota Tonero

Pro zdravější a bezpečnější prostředí

 • Méně nehod
 • Méně škod
 • Menší spotřeba paliva

Zlepšené chování řidičů nejenže snižuje riziko nehod ve vašem skladu, ale omezí také riziko únavových zranění zaměstnanců a sníží jejich hladinu stresu. To vede k nižším nákladům na škody, nižším mzdovým nákladům a také k nižší spotřebě paliva a emisím.

Žena se učí řídit vzv uvnitř haly

Program školení obsluhy

 • Trvání: 1-5 dní
 • Cíl: bezpečné chování na pracovišti
 • Kde: v učebně, ve školícím centru Toyota anebo na vašem pracovišti

Program školení závisí na počtu účastníků a typu strojů. Nabízíme školení v našich centrech i přímo na pracovištích a pomůžeme obsluze vašich vozíků důkladně pochopit funkce a vlastnosti svěřené techniky.

Tréninkové sezení školení řidičů vzv avedoucí provozů

Bezpečnostní školení pro vedoucí pracovníky a manažery

 • Trvání: 1 den
 • Účel: rozvoj kultury bezpečnosti
 • Kde: v učebně, ve školícím centru Toyota nebo na vašem pracovišti

Díky zavedení soudržné kultury bezpečnosti budete schopni optimalizovat nejen bezpečnost, ale také produktivitu svých provozů. Proto školíme také vedoucí pracovníky a s programem Toyota+ nabízíme zkušené instruktory a školení pro kompletní řadu i speciální funkce. A také doplňková a speciální školení, jako například školení hospodárné jízdy a práce s I_Site.

Kontaktujte nás
Manažer se dívá I_Site na iPadu

Správa flotily I_Site

I_Site propojuje vaši flotilu, shromažďuje data, poskytuje přehled o dění v provozech a napovídá, jak optimalizovat vaše pracovní procesy.

Přečíst více >

Ilustrace hodin Servisní koncept Toyota (TSC)

Servisní koncept Toyota

Důkazem našeho zaujetí pro dokonalý servis je Servisní koncept Toyota, představující strukturovanou cestu k optimalizaci našich služeb.

Přečíst více >

Řidič manipuluje s tahačem BT Movit ve výrobě

Ve výrobě

Jsme hrdí na to, že vám vždy poskytujeme nejlepší řešení, která vám pomohou implementovat štíhlou produkci.

Číst více >

Texty na tabuli

Filozofie Toyota Way

Naším cílem je zajistit maximální efektivitu vaší manipulace s materiálem. Proto uplatňujeme soubor hodnot nazývaný Toyota Way. 

Přečíst více >

Vymazat