Two AGVs operating in a warehouse

AGV vozíky Toyota podporují efektivní nepřetržitý provoz ve společnostech Jaylo a SKF

Toyota jako partner Jaylo pro automatizaci na všech úrovních: od návrhu řešení přes implementaci až po podporu.

O společnosti Jaylo a spolupráci s SKF

Jaylo je globální dopravní a logistická společnost s více než dvacetiletými zkušenostmi v oboru. Hlavní sídlo se nachází ve španělském městě Tudela, další pobočky jsou ve Španělsku a Francii. V roce 2020 postavila v Tudele nový sklad, který je vzdálen necelých 100 metrů od jejich zákazníka SKF. SKF je výrobcem ložisek, především pro náboje kol. V původním uspořádání přivážely nákladní automobily denně materiál z SKF do Jaylo (a naopak). V roce 2021 však byly zcela unikátně výrobní prostory SKF propojeny se skladem Jaylo tunelem s automatizovanou kyvadlovou dopravou, která tyto transporty nahradila.

Fakta a čísla

  • Společnost: Jaylo
  • Location: Tudela, Španělsko
  • Odvětví: Logistika a doprava (včetně skladové logistiky, silniční, námořní a letecké přepravy)
  • Řešení: 4 automatizované retraky v Jaylo, 2 automatizované zakladače v SKF.

Zvýšení efektivity přepravy na velké vzdálenosti

Pro zajištění dálkové přepravy tunelem nasadila Toyota Material Handling v Jaylo čtyři automatizované retraky  RAE160 a v SKF dva automatizované zakladače  SAE160. Palety jsou nyní plně automatizovaným tunelem přepravovány nepřetržitě oběma směry pomocí AGV vozíků. To pomohlo zavést just-in-time zásobování s minimálními čekacími dobami, snížit náklady na dodávky a posílit produktivitu a efektivitu. Společnost Jaylo tak mohla zvýšit svoji konkurenceschopnost.

 

Automatizace jako nástroj

„Příchod automatizovaných vozíků neohrožuje naše zaměstnance,“ vysvětluje Alfonso Zubeldia, projektový manažer společnosti Jaylo. „Vnímají vozíky jako další nástroj, který jim může pomoci zvýšit efektivitu práce. Zaměstnanci, jejichž úkoly převzaly vozíky, se nyní specializují na jiné činnosti."

Neustálé zlepšování a využití softwaru T-ONE

Pro ovládání AGV vozíků je systém řízení skladu společnosti Jaylo integrován se softwarovým řešením Toyota: T-ONE. „T-ONE dohlíží na systém a vozíky autopilot, stará se o priority přepravních příkazů a řízení provozu AGV vozíků Toyota,“ vysvětluje Daniel Garcés, manažer logistiky ve společnosti Jaylo.
„Vedle toho pomáhá systém T-ONE také analyzovat v reálném čase výkon AGV vozíků, a to jak v Jaylo, tak i v SKF. To nám pomáhá průběžně dále zlepšovat efektivitu našich provozů. Sledujeme nejen umístění produktů, například na zemi nebo v regálech, ale díváme se také na produkty s největší obrátkovostí a nevytíženější oblasti. Zlepšením těchto procesů zvyšujeme efektivitu AGV vozíků.“

„Na začátku projektu jsme nedokázali včas odbavit všechny palety ještě před vybitím li-ion baterie AGV vozíku,“ říká Carlos Muñoz, aplikační inženýr společnosti Toyota Material Handling Spain. „Díky datům z T-ONE jsme optimalizovali časy nabíjení a přestávek a vytvořili jsme plán nabíjení, takže nyní jsou i ve špičkách vždy k dispozici AGV vozíky, které mohou vyřizovat objednávky a splnit požadavek na nepřetržitý provoz.“ Po skončení hlavní pracovní doby pokračují AGV v provozu. „Hlavním přínosem od doby, kdy jsme začali používat AGV, je nepřetržitý provoz a schopnost pokrýt noční směnu pouze s jedním operátorem, který řídí AGV vozíky,“ pokračuje Daniel.

Pravidelná údržba

Po dodání projektu spolupráce neskončila. Díky balíčku pravidelná údržba od Toyoty se jakékoli případné mechanické problémy strojů omezily na minimum. Toyota také stroje kalibruje a pravidelně k nim dojíždí servisní technik. S automatizací je spojena odpovědnost za udržování čistoty ve skladu: Zaměstnanci Jaylo a SKF se starají o každodenní úklid, čistí senzory od prachu a udržují pořádek a čistotu ve skladu.

Další kroky

Pozitivní příběh celého projektu tím nekončí. Díky prvním krokům v oblasti automatizace se podařilo snížit případy poškozeného a upuštěného zboží téměř na nulu, přestože je intenzita provozu stejná jako dřív. Jaylo, SKF a Toyota Material Handling budou v partnerství pokračovat a společně budou pracovat na postupné automatizaci dalších procesů, přičemž pro SKF je potvrzen jeden další vozík.

Prozkoumejte naše automatizovaná řešení
Vymazat