Inteligentní automatizační software T-ONE

Propojení vašich interních logistických procesů

Interně vyvinutý automatizační software Toyota T-ONE je instalován jako integrační vrstva, která komunikuje s automaticky naváděnými vozíky (AGV) Toyota Autopilot a stávající infrastrukturou, jako jsou WMS systémy řízení skladu, systémy identifikace zboží a ostatní manipulační zařízení. T-ONE nabízí moderní architekturu s dobře definovanými API rozhraními (Application Programming Interface) pro snadnou integraci do stávající platformy.

Inteligentní software nabízí provozní robustnost a flexibilitu pro snadnou škálovatelnost a rychlé uvedení do provozu. Je tak vhodný i pro aplikace se značným počtem vozíků. Řešení lze nakonfigurovat na rozmanité materiálové toky a poskytuje obsluze uživatelské rozhraní, které podporuje manuální interakci s AGV vozíky Autopilot. T-ONE poskytuje řadu metrik pro měření výkonu, s grafickou prezentací v uživatelském rozhraní.

Co znamená zkratka T-ONE?

Jak T-ONE diriguje vaše provozy

T-ONE je srdcem automatizovaných řešení Toyota: dohlíží na celý váš provoz a zajišťuje jeho optimalizaci. Tento inteligentní automatizační software se stará o správu přepravních příkazů a řízení provozu AGV vozíků Toyota a nabízí řadu funkcí, jako například:

Iniciace přepravního příkazu

T-ONE může spustit příkaz několika způsoby, podle potřeb vašeho provozu: například prostřednictvím vašeho systému řízení skladu (WMS), nebo tlačítky stisknutými obsluhou na jednotlivých pracovních stanicích (Toyota nabízí tlačítka CallMe Screen/CallMe). K iniciaci příkazu lze použít také I/O signály (typicky fotobuňky, PLC) nebo skenery (často čtečky čárových kódů instalované na dopravníku).

Nastavení cílové destinace

Cílovou destinaci příkazu lze určit při jeho iniciaci (pomocí WMS, tlačítkem nebo I/O signálem), nebo dynamicky po naskenování ID nákladu při jeho vyzvednutí. Automatizační software Toyota umožňuje pomocí funkce mapování destinací odeslat položku na konkrétní destinaci také na základě naskenované hodnoty. Tato destinace nemusí být předem nakonfigurována a může být například jiná ráno a jiná odpoledne.

Správa přepravních příkazů

T-ONE řídí pořadí, ve kterém jsou příkazy prováděny: WMS a T-ONE mohou příkazům přiřazovat různé priority, nebo lze použít princip „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Příkaz lze nastavit na zpracování jedné přepravy, na vyprázdnění celé řady nebo celé oblasti. Příkaz může být proveden s různým přednastavením toků:

 • jako přeprava z A do B mezi 2 stanicemi
 • jako smyčka s řadou zastávek na trase pro účely doplňování/vychystávání
 • jako víceúrovňová přeprava, kdy přepravu zajišťuje více vozíků tak, aby byl pro každou úlohu použit nejvhodnější typ vozíku.

Více o automatizovaných skladových vozících >>

Metriky a vizualizace chyb

Pro vizualizaci výkonnosti systému poskytuje T-ONE řadu metrik, s grafickou prezentací v uživatelském rozhraní:

 • Přehled vozíků: seznam všech AGV v reálném čase s indikací aktuálního stavu, včetně ID vozíku, stavu vozíku a stavu nákladu
 • Historie vozíku: důležité události nebo chybová hlášení z vozíku spolu s ID vozíku, kódem události a jejím popisem
 • Přehled příkazů: zobrazuje čas vykonání příkazu, čas ve frontě a dokončené příkazy podle vozíků
 • Historie příkazů: historická data za posledních 90 dní

Správa uživatelů a zabezpečení

T-ONE nabízí správu uživatelů, která podporuje bezpečného zacházení s AGV systémem:

 • Nahrání autorizovaných uživatelů, rolí a hesel
 • Autentizace, umožňující jednotlivým uživatelům přístup a zobrazení příslušných informací a ovládacích prvků
 • Auditní záznamy, poskytující informace o přihlášení a aktivitách uživatelů
 • SSL/TLS šifrování veškerého datového provozu mezi prohlížeči a T-ONE serverem, zabraňující zachycení nebo infiltrování komunikace

Jak řídíme naše projekty  >>

Systémová integrace

Automatizační software Toyota lze integrovat se systémy vašeho pracoviště, jako jsou:

 • WMS (pomocí webových služeb, SOAP)
 • PLC (I/O signály)
 • Dopravníky (I/O signály, typicky z fotobuněk nebo laserových senzorů)
 • Robotické buňky (I/O signály)
 • Vrata (I/O signály)
 • Požární alarmy (I/O signály)

Management baterií

Vozíky Autopilot mohou být vybaveny olověnými nebo Lithium-ionovými bateriemi. Li-ion baterie umožňují příležitostné a automatické nabíjení.

S funkcí správy baterií lze nastavit pravidla, která určují, kdy by měly být vozíky dobíjeny. Optimální schéma nabíjení závisí na faktorech, jako je dispozice provozu zákazníka, vyžadovaná prostupnost, flotila vozíků a typ baterií. T-ONE podporuje nouzové nabíjení, příležitostné nabíjení a pravidelné nabíjení.

 

Zpět na stránku automatizovaných řešení >>

Kontaktujte nás

Dočetli jste až sem?

Aleš Hušek

AUTOMATION & RACKING MANAŽER
+420 311 651 103
ales.husek@cz.toyota-industries.eu

Vymazat