Prosperita

Klíčovou součástí naší obchodní strategie je důraz na kvalitu ve všem, co děláme. Naší vizí je nulové plýtvání (Zero muda) řešení manipulace s materiálem, ve kterém není prostor pro neefektivitu a plýtvání. Snažíme se zákazníkům usnadnit dosažení jejich strategických cílů v oblasti produktivity, bezpečnosti a udržitelnosti. Jakožto lídr našeho oboru jsme vyzvali naše klíčové dodavatele, aby se k nám připojili a pomohli v příštím desetiletí urychlit dosažení našich ambicí v těchto oblastech.
Vymazat