Připojení k projektu OSN Race to Zero

Zasláním dopisu „Business Ambition for 1.5°C Commitment Letter“ iniciativě Science-Based Targets jsme se připojili k projektu OSN Race to Zero. Na oznámení našich vědecky podložených cílů máme nyní čas do 14. října 2023. Naše cíle v oblasti zmírňování dopadů změny klimatu slaďujeme s nejambicióznějším cílem Pařížské klimatické dohody a EU balíčkem „Fit for 55“.
Vymazat