Toyota Way - way we do things

Koncepce Toyota Way je založena na základních principech společnosti Toyota. Pět klíčových hodnot této koncepce vyjadřuje přesvědčení a hodnoty společné celé skupině Toyota Group. Od všech členů týmu Toyota na všech úrovních se očekává, že budou tyto hodnoty respektovat při každodenní práci a ve vztahu k ostatním.

Výzva

Ve společnosti Toyota máme dlouhodobou vizi a snažíme se čelit všem výzvám s odvahou a kreativitou nezbytnou k realizaci této vize.

Kaizen

Kaizen znamená snahu o kontinuální zlepšování. Jelikož žádný proces nelze nikdy prohlásit za zcela dokonalý, je zde vždy prostor pro zlepšování

Genchi Genbutsu

Filozofie Genchi Genbutsu znamená „jít až ke zdroji a nalézt fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí, docílit konsensu a dosáhnout vytčených cílů.“

Respekt

Toyota respektuje druhé a věnuje veškeré úsilí pochopení druhých, přijímá zodpovědnost a usiluje jak nejlépe umí o vybudování vzájemné důvěry.

Týmová práce

Toyota podporuje osobní a profesní růst, nabízí příležitosti rozvoje a vytváří předpoklady pro maximální výkonnost týmu i jednotlivců.

Kaizen dává každému členovi pravomoc provádět změny ve svých rolích, což zase zlepšuje společnost.  

Zpět na Toyota Lean Academy >>

True North - Towards the ultimate vision

True North concept means ultimate vision and this is what we at TLA are striving towards when working together with our customers. Challenge what you should rather than what you can is the key attitude when pursuing the true north vision. TPS true north vision is summarized in the 4 key elements below:

Respect and security for people – Safety first, always, but also engaging all staff to continuously improve the processes and organization – a 'kaizen' culture.

Zero defects –Confirm quality in each step of the process to ensure customer satisfaction and to avoid the waste associated with correcting defects.

One-piece flow, on demand – Just in Time targets that every product manufactured is according to a demand avoiding waste of over production and material stagnation.

100% value-added – Put the customer experience in the center. Eliminate waste and maximize value by continuously improving the processes and adding real value to the product, without delays or static components.

Toyota Material Handling has defined its own True North vision to be 'Zero Muda - No more waiting and waste through seamless flow of goods and data'. Zero Muda vision forms the foundational approach to our new strategy " Quality in everything we do" putting the customer always first and in the center.

Muda is the Japanese term for waste, which comes in many forms, the worst being over production then ranging from motion, inventory, defects, over-processing, transportation and waiting. Toyota aims to eliminate muda in its own operations, and also to work with customers to achieve similar goals.

Back to Toyota Lean Academy >>

Vymazat