E-learning v oblasti bezpečného provozu vysokozdvižných vozíků

V dnešní době, kdy je pracovní tempo dynamické a požadavky na bezpečnost se zvyšují, je e-learning zajímavou možností, jak distančně získat a upevnit znalosti, které jsou užitečné při plnění každodenních povinností.

Školení je určeno pro obsluhy vysokozdvižných vozíků různých typů pracující v provozech, kde není možné blokovat plynulost práce vysláním obsluhy na několikahodinové prezenční školení. Školení online umožňuje operátorům zdokonalit své znalosti v době, kdy mají přestávky v práci, např. mezi nakládkami nákladních vozidel.

 

Školení lze provést přihlášením do on-line platformy na počítači nebo prostřednictvím chytrého telefonu, za pomoci přihlašovacího údajů, které od nás obdržíte.

Vzhledem k tomu, že práce se zařízením pro manipulaci materiálu může nést různá nebezpečí, je důležité zvyšovat informovanost a dovednosti operátorů. Už jen znalost bezpečné práce s vysokozdvižným vozíkem výrazně snižuje riziko vzniku nehody.

 

E-learning je vhodný pro základní školení, které je následně doplněno praktickým zácvikem, a pak především pro pravidelné opakované školení. Školící program zahrnuje následující tematické bloky, z nichž každý je zakončen online testem, který ověří, jak dobře byly informace osvojeny.

Obecné znalosti:

 1. Subjekty odpovědné za prevenci rizik

 2. Požadavky na obsluhu vysokozdvižného vozíku

 3. Právní předpisy, úloha a povinnosti obsluhy

 4. Typy vysokozdvižných vozíků

 5. Příčiny nehod vysokozdvižných vozíků

 6. Stabilita

 7. Výrobní štítek / zátěžový diagram

 8. Kontrola před použitím

 9. Bezpečnostní vybavení

 10. Akumulátor

 11. Bezpečná práce s vysokozdvižnými vozíky

 12. Piktogramy pro manipulaci s nákladem

Znalosti specifické pro vysokozdvižné vozíky:

 1. Elektrické paletové vozíky a vychystávací vozíky pro nízkoúrovňové vychystávání
    - Kontrola před použitím
    - Kola
    - Pracovní postup pro elektricky poháněný paletový vozík
    - Nakládání, vykládání silničních dopravních prostředků
 1. Elektrické zakladače
    - Zvedací vozík s plošinou pro obsluhu nebo bez ní
    - Pracovní postup s vysokozdvižným vozíkem
 1. Retraky
    - Kontrola před použitím
    - Pracovní postup s vysokozdvižným vozíkem
 1. Čelní vysokozdvižný vozík s protizávažím
    - Spalovací vysokozdvižný vozík
    - Hydraulický systém
    - Stožár
    - Pneumatiky
    - Postup stohování
    - Nakládání a vykládání silničních dopravních prostředků
 1. Vychystávací vozík pro střední úrovně a vysoké úrovně a systémové vozík VNA
    - Pracovní postup pro vychystávací vozík a vozík pro úzkou uličku
 1. Tahače
    - Pneumatiky
    - Kola

Výhody pro zákazníka

 • Není třeba reorganizovat nebo omezovat provoz , protože operátoři provádějí školení online v čase a na místě, které jim vyhovuje.

 • Po provedeném E-learning a úspěšném absolvování testu je možno po domluvě provést i praktický výcvik s manipulační technikou na Vašem provoze.

 • Osvědčení o absolvování a řidičské oprávnění ve formě průkazu Vám předáme na místě nebo zašleme poštou.

 • Zvýšené povědomí týmu o aspektech dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při manipulaci s vysokozdvižnými vozíky a břemeny se přímo promítá do snížení ztrát způsobených poškozením vysokozdvižných vozíků, infrastruktury nebo v konečném důsledku manipulovaných břemen.

 • Zlepšení bezpečnosti práce vede ke snížení počtu pracovních úrazů, jejichž počet přímo ovlivňuje procento odvodů na úrazové pojištění všech zaměstnanců.

 • Zvýšená informovanost obsluhy o správné obsluze vysokozdvižných vozíků má vliv na snížení prostojů strojů z důvodu poruch, což vede k lepšímu využití strojů během pracovní doby a ke snížení provozních nákladů a nákladů na poškození obsluhou.

Přínosy pro provozovatele

 • Možnost provádět základní i opakované školení mimo rušné prostředí zákazníkova provozu, kdykoli a kdekoli. Stačí počítač nebo chytrý telefon s přístupem k internetu.

 • Upozornění operátorů na bezpečnostní aspekty, které jsou často přehlíženy v důsledku rutinních činností, prováděných podvědomě a odbourání tzv. špatných návyků.Zaujalo Vás naše online školení? Vyplňte formulář níže a náš specialista Vás kontaktuje.

Kolik lidí se bude školení účastnit?
Abychom Vám požadovaný obsah mohli poskytnout, potřebujeme uložit a zpracovat Vaše osobní údaje. Vaše celé jméno a jméno společnosti sdílíme s třetí stranou v rámci interních nástrojů. Data jsou zcela zabezpečena. Tyto údaje využíváme pro rozvoj a zpřesněnou nabídku našich produktů. Souhlasíte-li s tím, abychom Vaše osobní údaje pro tento účel uložili, zaškrtněte prosím políčko níže.
Žena řídí vysokozdvižný vozík pod dohledem školitele

Školení řidičů

Objevte, jak školení řidičů může zvýšit bezpečnost a produktivitu ve Vašem podnikání.

Přečíst více >

Vymazat