Jak automatizované vozíky Toyota pomáhají společnosti elm.leblanc na její cestě za Průmyslem 4.0

Srdcem průmyslových zařízení společnosti elm.leblanc je digitalizace. Projekt automatizace, realizovaný ve spolupráci s Toyotou ve francouzském Drancy, je součástí podnikové strategie zaměřené na vývoj řešení pro Průmysl 4.0. Do provozu zde uvedli dva automatizované čelní vozíky, které se starají o přepravu hotových výrobků a manipulaci s prázdnými paletami.

Fakta a čísla

  • Společnost: elm.leblanc
  • Lokalita: Drancy, Francie
  • Odvětví: Výroba
  • Aplikace: horizontální přeprava, skladování
  • Vozíky: 2 automatizované OAE, 2 elektrické čelní vozíky, 1 retrak

 

O společnost: elm.leblanc

První továrna společnosti elm.leblanc byla vybudována v roce 1963 v Drancy nedaleko Paříže. Provoz zaměřený na dílčí montáž a finální kompletaci byl průběžně modernizován a rozvíjen. V roce 1996 se elm.leblanc spojila s divizí Thermotechnology koncernu Bosch, evropského lídra ve vytápění a systémech pro ohřev vody. Závod v Drancy zaměstnává 300 osob. Každý rok zde vyrobí více než 100 000 bojlerů, to znamená, že každou minutu opouští výrobní linky jeden bojler. Srdcem průmyslových závodů společnosti elm.leblanc je digitalizace: synchronizace pracovníků, propojená výrobní zařízení, transparentnost podporující efektivitu a spolupráci mezi týmy a automatizované vozíky.

Automatizované vozíky jako součást strategie Průmyslu 4.0

Díky vizi továrny budoucnosti a mistrnému zvládnutím odpovídajícího know-how se výrobní závod v Drancy stal kompetenčním centrem Průmyslu 4.0 pro celou divizi Thermotechnology koncernu Bosch. S dynamikou spolupráce podporovanou silnou digitální kulturou se inovace v elm.leblanc stávají stále důležitějším motorem růstu.

Laurent Tortrat, ředitel výroby v Drancy, vysvětluje: Projekt automatizace, realizovaný v tomto závodě ve spolupráci s Toyotou, je součástí naší strategie přechodu na Průmysl 4.0. Tento závod čelí stejným výzvám, jaké charakterizují celý náš moderní svět: volatilita, neurčitost, komplexnost a mnohotvárnost. Vysoký stupeň flexibility vyžaduje, abychom dokázali stále rychleji reagovat, protože se vše neustále zrychluje.“ Elm.leblanc odpovídá na tyto výzvy vývojem 4.0 řešení a transformací organizace, doprovázenou rozvojem dovedností jednotlivých týmů.

AGV řešení od Toyoty

Řešení Toyota zahrnuje 2 OAE vozíky Autopilot používané pro expedici hotových produktů. To zahrnuje vyzvedávání palet od finálních montážních linek a jejich přepravu do meziskladu se spádovými regály a výměnu odebraných palet za prázdné palety tak, aby byly na výstupu výrobních linek připraveny vždy 2 palety, umožňující realizovat přesuny zboží během výroby. Vozíkům Autopilot byl přidělen také další úkol: zajistit dopravu zboží ze spádových regálů k nákladovým rampám. Operátor vybere pomocí uživatelského rozhraní dávku, kterou je třeba pomocí Autopilotů přepravit k nákladové rampě. Vozíky Autopilot pak zajistí autonomní přepravu zboží ze spádových regálů k nákladovým rampám. A třetím úkolem je přeprava produktů k namátkovým testům v oddělení kontroly kvality. Jakmile palety projdou kontrolou kvality, vozíky Autopilot je opět vyzvednou a umístí zpět do fronty produktů čekajících na expedici.

Přínosy automatizace

Výrobní ředitel závodu v Drancy shrnuje přínosy automatizačního projektu s Toyotou:

  •  „Vyšší produktivita AGV řešení nám umožnila dosáhnout plné návratnosti za méně než 2 roky;
  • Dosáhli jsme meziročního zlepšení produktivity asi o 5%.
  • Zlepšila se také bezpečnost na pracovišti. To je naše primární odpovědnost vůči všem našim zaměstnancům a jsme si plně vědomi jejího významu.
  • Dva a půl roku jsme nezaznamenali žádnou nehodu na pracovišti, přičemž vozíky Autopilot jsme začali používat před dvěma lety – to je pro nás zásadní věc.
  • Více než dva roky nedošlo v jízdní dráze automatizovaných vozíků k žádnému poškození zařízení.“

Flexibilní řešení s dobrou podporou

„Nabídka společnosti Toyota nám přišla zajímavá, protože skutečně přinášela kompletní balíček a opravdu představuje průmyslové řešení budoucnosti,“ uvádí Tortrat, výrobní ředitel společnosti elm.leblanc. Řešení automatizace nabízené Toyotou bylo pro elm.leblanc lákavé, protože využívá geo-lokaci, která umožňuje zmapovat dispozici závodu a definovat pozice pro vyzvednutí a složení nákladu. „Nejlepší ze všeho je, že máme systém, se kterým se můžeme neustále rozvíjet, být flexibilní a přizpůsobovat systém Toyota tak, aby odrážel změny v našem uspořádání," pokračuje Tortrat.

„Toyota nám také pomáhá s odpovídajícím školením personálu a zajišťuje i další podporu. Nejen na provozní úrovni, ale také v plánování a technických oblastech, což nám umožňuje postupnou samostatnost při větších krocích, i v každodenních maličkostech.“ Dalším aspektem, kterým AGV řešení od Toyoty zaujalo, je koncept štíhlé výroby a možnost tento přístup implementovat v provozech elm.leblanc. „V neposlední řadě musím také zmínit vstřícnost a pružnost servisní podpory, a to jak během instalace, tak i po zahájení provozu. Vždy se můžeme spolehnout na potřebnou úrovně podpory, buď na dálku, nebo přímo v našich výrobních prostorách,“ ujišťuje Tortrat.

 

Podívejte se na naše řešení automatizace krok za krokem
Vymazat