Víte, kdo a jak pracuje s vašimi vozíky? Fakta o systému inteligentní kontroly techniky Smart Access

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o zbytečnou otázku. Nicméně v mnoha frekventovaných distribučních skladech obsluhuje manipulační vozíky nejen vlastní personál, ale i externí pracovníci – například řidiči nákladních automobilů. Systém jistí nejen model vozíku, s kterým smí příslušný pracovní pracovat, ale také provozní charakteristiky strojů. Je součástí nejrozšířenější správy flotily Toyota I_Site.

Mnoho různých operátorů

Přirozeně chcete, aby měli vaši vlastní řidiči vysokozdvižných vozíků bezprostřední přístup ke svým vozíkům a mohli tak nerušeně vykonávat svou práci. Jak však zároveň ochránit své vozíky před neoprávněným použitím, například řidiči mimo vaši kompetenci, kteří nejsou vyškoleni na ovládání příslušného typu vozíku?

Tradiční startovací klíček bude brzo historií, protože většina moderních vozíků je dnes vybavena alternativními metodami kontroly přístupu. Například klávesnicí, na které zadá řidič svůj PIN kód, umožňující nastartování a rozjetí vozíku nebo jeho ovládání, změnu výkonových parametrů apod. Kontrola přístupu pomocí PIN kódů funguje dobře v řadě provozů, někdy však zákazníci žádají jiné řešení.

 

 

Inteligentní kontrola přístupu pomocí elektronické karty

Alternativou ke kontrole přístupu pomocí PIN kódu může být přístup řízený pomocí elektronické karty v rámci systému Smart Access od Toyoty. Každý vozík dané flotily je vybaven ID čtečkou, spolupracující s elektronickou kartou. Každý řidič má svou vlastí kartu, kterou je možné naprogramovat tak, aby tomuto řidiči umožňovala aktivovat jen vybrané vozíky a v takovém provozním režimu, který zohledňuje jeho zkušenosti a stupeň zaškolení.

 

Výhody nainstalování systému inteligentní kontroly přístupu:

  • Namísto PIN-kódu obdrží každý řidič osobní kartu
  • Na kartě je naprogramován přístup ke konkrétnímu typu vozíků, systém je velmi flexibilní, rychlý a jednoduchý
  • Řidič si nemusí pamatovat více různých PIN kódů k více vozíkům

 

 

Automatické přenesení profilu řidiče

U mnoha vozíků je možné naprogramovat výkonové charakteristiky, jako například maximální rychlost, úroveň akcelerace, brzdný výkon a podobně. Jestliže je vozík vybaven systémem inteligentní kontroly přístupu Smart Access od společnosti Toyota Material Handling, lze preferovaný profil řidiče automaticky přenést přiložením karty k čtečce jiného vozíku. To je velmi užitečné. Řekněme, že chcete pro určitého řidiče nebo typ vozíku omezit výkon vozíku. V takovém případě jednoduše naprogramujete do karty tohoto řidiče profil s omezením výkonových charakteristik a řidič tak nemůže překročit stanovené limity. Odpadá tak častá individuální změna při střídání řidičů s různou úrovní praxe při řízení vozíků, zejména těch větších a silnějších jako jsou retraky, čelní vozíky nebo vychystávací vozíky.

 

 

Jednoduché programování identifikační karty

Identifikační karty umožňují neomezený počet přeprogramování. K programování karty budete potřebovat programovací jednotku, kterou připojíte k běžnému PC. Vlastní programování se provádí pomocí velmi jednoduchého software, veškeré programování probíhá na jediné obrazovce. Systém inteligentní kontroly přístupu je nabízen na přání jako alternativa ke standardní klávesnici pro zadávání PIN kódu a lze jej objednat pro nové vozíky, vybavené systémem již z výroby, případně lze objednat modernizaci již dodaných vozíků. Tímto systémem lze vybavit prakticky všechny řady skladové manipulační techniky. 

 


 

Zaujal Vás systém Smart Access?

Systém inteligentní kontroly je součástí našeho systému Toyota I_Site.

Zjistěte více o správě flotily I_Site >>

 


 

Vymazat