První z dealerů Toyoty získal opakovaně renomovaný certifikát kvality poprodejních služeb

Společnost UHS Jakos a.s. z Uherského Hradiště, smluvní dealer Toyoty na jižní Moravě, získala certifikát ASEC v prosinci 2017 jako první z dealerské sítě, kterou tvoří momentálně 3 společnosti. A jako první také akreditaci ASEC úspěšně obhájila a zajistila si jeho platnost až do konce roku 2023. Potvrdila schopnost pracovat v rámci všech standardů Toyoty a svým zákazníkům zajistit to nejlepší technické, technologické i procesní know-how světové jedničky v manipulaci.

Získat certifikát poprvé není vůbec snadné, ale jeho obhajoba je mnohem těžší. Mýlil by se každý, kdo by předpokládal, že akreditační proces je identický a rutinní.

Vít Sklenář, manažer servisu a certifikovaný auditor ASEC uvádí, že při obhajobě certifikátu jde akreditační komisař do mnohem většího detailu a vyžaduje obsáhlejší rozkrytí a sebekritické posouzení správnosti provádění všech procesů:

"Jde o skutečně psychicky i časově náročný proces. Neexistuje prostor pro sebeuspokojení nebo práci v zajetých kolejích. V roce 2017 stačilo pro získání certifikátu dosáhnout 100 bodů, které odpovídaly stovce tematických okruhů s jedním nebo více úkoly. Na konci roku 2021 bylo při obhajobě potřeba získat již 300 bodů. Akreditační proces reaguje na vývoj technologií v oboru, na nové produkty a poznatky, na nové nástroje."

 Vít Sklenář podotýká, že se mění obsah a postupy servisu - přibývají nové složitější vozíky, například automaty-AGV, dovybavuje se existující manipulační techniky, např o náročnější komponenty, širší spektrum bezpečnostních a kontrolních prvků, snímačů nebo čteček karet atp.:

 "Servisní technik se musí neustále vzdělávat, aby se vším dokázal držet krok, a přitom byl schopen pracovat efektivně a co nejjednodušším způsobem. Aby tyto nároky dokázal splnit potřebuje nejen správné nářadí a diagnostické nástroje, manuály, optimální strukturu náhradních dílů ve správném množství v konkrétním, obvykle co nejkratším čase, ale musí být také důkladně proškolen. ASEC je mimo jiné zárukou, že školení dealerských techniků probíhá na základě stejné metodiky a stejných hodnotících kritérií jako u Toyoty. Není rozdílu mezi servisem Toyoty a UHS Jakos."

"Posuzují a vylaďují se veškeré činnosti související se servisními zakázkami, prací dispečerů, technickými kontrolami, zárukami, časem servisních techniků, obsahem servisních vanů, logistikou dílů, evidencí jednotlivých činností a jejich fakturací, statistickým zpracováním všech operací a zejména vyhodnocování efektivnosti všech aktivit s cílem omezit plýtvání časem i zdroji a dosáhnout vyšší efektivnosti a nižších nákladů. Pracuje se na standardizaci servisních smluv a programů, vyhodnocuje se jejich plnění a přínosy pro obě smluvní strany. Aktivně se pracuje s náplní školení servisních techniků, u kterých se prohlubují znalosti konkrétních technologií a probíhá samozřejmě nikdy nekončící zaškolování na nové produkty a standardizace znalostí. Zákazník si může být jistý vysokou úrovní péče u všech techniků," dodává Vít Sklenář.

 

Přidaná hodnota certifikace - vylepšené procesy ve prospěch zákazníka

Vladimír Horák, majitel a jednatel společnosti UHS Jakos shrnuje přínosy obhajoby ASEC: "Od roku 2014, kdy jsme se s Toyotou dohodli na spolupráci a zahájili proces sbližování našich aktivit, jsme se začali postupně posouvat na vyšší kvalitativní úroveň v mnoha oblastech - servisu, produktových znalostech, marketingu a podobně. Růst akceleroval po roce 2017, kdy jsme akreditaci ASEC získali poprvé. Naši zákazníci si uvědomili, že jsme začali pracovat jinak, promyšleně, cílevědomě, že se věnujeme každému detailu a že se mnohostranně rozšířili naše možnosti nabídnout a skloubit i ty nejnáročnější moderní technologie do optimálního celku. Že dokážeme zajistit i efektivní poprodejní péči a že úroveň našich služeb se posunuje na stále vyšší úroveň. S Toyotou pracujeme s kvalitní značkou a mnozí zákazníci to vnímají a mezi dodavateli rozlišují. Zapojení do dealerské sítě Toyoty i akreditace ASEC je silný argument, který využíváme a vysvětlujeme její význam. Kvalita a práce v rámci standardů Toyoty při zachování výhod a znalostí lokální organizace nám pomáhá, jsme oslovování ve více výběrových řízeních a daří se nám v nich častěji uspět. Stali jsme se rovnocenným partnerem pro každého zákazníka. I někteří z nich pracují v rámci svých vlastních standardů a potřebují se spolehnout na stabilní kvalitu svých dodavatelů."

Pravidla ASEC odstraňují plýtvání časem i materiálem, eliminují neproduktivní činnosti a zjednodušují procesy s důrazem na perfektně zorganizované pracovní postupy, pracovní prostředí, ale třeba i promyšlenou výbavu servisních vozidel. Postupy i role všech pracovníků na všech pozicích v obchodu, servisu i v administrativě jsou jasně definované. Výsledkem jsou znatelné časové i finanční úspory, přívětivé a bezpečné pracoviště, rychlejší odbavení servisních zakázek s minimální chybovostí a více času na plnění potřeb zákazníků.

Vladimír Horák zmiňuje i další pozitivní efekty akreditace: "Uvědomili jsme si, že výstupy ze zpracování obrovského množství finančních i provozních dat z účetnictví, inventur, auditů a podobně je možné využít i při kontrolách ze strany různých státních a obecních úřadů v oblasti ekologie a odpadového hospodářství, bezpečnosti práce, kontrole zásob, využívání energií a podobně. ASEC zvyšuje naši připravenost a všestranně posiluje naši reputaci společensky odpovědné firmy. Bolí to, je to náročné, ale vyplatí se to, protože to funguje a nastavené metodiky a způsoby práce věci nakonec vždy urychlují a zjednodušují.

 

Závěrečné shrnutí

Získání certifikátu a jeho udržení je podmínkou úspěšné dlouhodobé spolupráce s Toyotou. Jan Saitl, manažer dealerské sítě, na závěr doplňuje:

"V rámci dealerského programu rozlišujeme dealerskou a partnerskou síť a hlavní rozdíl v kategorizaci spočívá právě v pravidelném absolvování certifikačního procesu. Je zárukou, že hodnoty Toyoty přeneseme na své partnery a společně s nimi dosáhneme shodné úrovně služeb."

 


Co je to akreditace ASEC (After Sales Service Evaluation & Certification)

Práce v souladu s programem ASEC zaručuje zákazníkům vysoké a konzistentní kvalitativní standardy poprodejních služeb napříč naší prodejní a servisní sítí, nejen v ČR, ale v celé Evropě. V rámci akreditačních procesů měříme výkon, dovednosti pracovníků i efektivnost firemních procesů podle jasných standardů, pracujeme podle propracovaného rozvojového a tréninkového programu podpořeného navíc programem školení servisních techniků STEP (Service Technician Education Programme).

Kontakt pro press

Toyota Material Handling CZ
Jana Bobysudová, Marketing manager
Tel.: +420 725 744 241

Vymazat