Toyota směřuje k nulovým emisím a čisté budoucnosti, když využívá ve svých provozech 100 % obnovitelné energie

Při příležitosti Světového dne životního prostředí oznámila Toyota Material Handling Europe (TMHE), že od 1.4.2021 využívá výhradně elektrickou energii pocházející z obnovitelných zdrojů bez jakýchkoli doprovodných emisí CO2. Tento přechod zahrnuje každou jednotlivou evropskou organizaci a reprezentuje významný dílčí pokrok k dosažení ambiciózních cílů TMHE v oblasti udržitelnosti - čistých nulových emisí ze všech svých aktivit do roku 2030.

Když byl v roce 2012 zahájen sběr dat mapující podíl jednotlivých zdrojů znečištění, bylo zjištěno, že CO2 ze spotřebované elektrické energie představuje 15 % z jeho celkové produkce. Dosažení 100% využití obnovitelné elektřiny je pak výsledkem soustavného úsilí a změn, které byly zahájeny v roce 2018, odkdy podíl čisté energie na celkové spotřebě TMHE plynule narůstá. Jde o první významný projekt, který TMHE dosud na své cestě k nulovým emisím dokončila. Obnovitelné zdroje tak nyní využívá 5 výrobních závodů, 21 lokálních prodejních organizací, 3 ředitelství ve Švédsku a několik centrálních skladů.

Enresto Domínguez, Prezident a CEO TMHE při příležitosti Světového dne životního prostředí, který se konal 5.6.2021, uvedl: “Přechod na výhradní využití obnovitelné elektrické energie je důležitým milníkem na naší cestě k udržitelnosti. Stejně jako nastavení dalších cílů pro lepší budoucnost je neméně důležité, že jsme aktivní v oblasti životního prostředí již nyní. Jde o konkrétní úspěch s měřitelnými výsledky, který upevňuje naše postavení významného partnera u zákazníků, kteří se rovněž zavázali dosáhnout nulových emisí.”


Jak Toyota přechodu na obnovitelné zdroje dosáhla?

Výroba a následný nákup obnovitelné elektrické energie je certifikován a zdroj potvrzen Osvědčením o původu. Každé osvědčení má své unikátní centrálně registrované číslo a kryje konkrétní objem nakoupené a použité elektrické energie. Tento postup brání zneužití a je zárukou, že každý uživatel vykazuje pouze skutečnou spoluúčast na trhu s obnovitelnou energií.

 

Toyota Material Handling Europe získává obnovitelnou elektrickou energii ze tří zdrojů:

  • 95 % elektřiny je získáváno od lokálních poskytovatelů prostřednictvím smluv na nákup obnovitelné elektrické energie. Tito poskytovatelé potvrzují, že ekvivalent spotřebovaného objemu byl odstraněn z centrálního registru, aby nemohl být na trhu uplatněn dvakrát.
  • 4 % nakupuje TMHE od zprostředkovatelů (a sama ručí za správný postup v centrálním registru), pokud nejsou lokální výrobci obnovitelné elektrické energie k dispozici.
  • 1 % je získáváno ze solárních panelů umístěných na některých vlastních evropských továrnách.

 

Principy udržitelnosti v praxi

Udržitelný rozvoj stojí v samém centru pozornosti firemní kultury a priorit TMHE. Přechod na obnovitelnou elektrickou energii je jedním z více než 200 dílčích projektů zaměřených na efektivní využití energie a snižování emisí, do kterých Toyota momentálně investuje. Díky těmto projektům už dokázala TMHE od roku 2012 snížit emise CO2 o 29 %. Energetické programy umožnily také celkové snížení spotřeby energie o 10 % a podpořily tak jak udržitelnost v oblasti životního prostředí, tak v oblasti finanční stability.

Ostatní faktory na podporu udržitelnosti zahrnují například program na získání certifikátu ISO 50001 ve všech provozech a pobočkách do roku 2025 nebo založení první továrny s nulovými emisemi v oboru (dokončené v roce 2020, tedy 10 let před definovaným závazkem). Továrna v Mjölby ve Švédsku je poháněna výhradně obnovitelnou elektrickou energií a dálkově vytápěna bioplynem. Jde o bezuhlíkový provoz jak z hlediska výrobních a souvisejících aktivit, tak z hlediska energie získávané od externích dodavatelů. Továrna je úspěšným příkladem, jak mohou vypadat nové ekologické továrny budoucnosti, které nečiní žádný rozdíl mezi pojmy udržitelný rozvoj a komerční růst.

Příštím milníkem na cestě k udržitelnosti je pro TMHE kompletace certifikace v oblasti energetického managementu ve všech provozovnách a úzká spolupráce se zákazníky a dodavateli v oblasti vzájemné podpory při snižování emisí a při budování čistých dodavatelských řetězců. Toyota Material Handling Europe povzbuzuje všechny své obchodní partnery, aby rovněž přešli na 100% využívání obnovitelné elektrické energie.

 

 

 

Vymazat