Toyota Material Handling Europe uvádí čtvrtou zprávu o Udržitelnosti

Společnost Toyota Material Handling Europe je součástí Toyota Industries Europe, plně vlastněná dceřiná společnost Toyota Industries Corporation, zveřejnila svou čtvrtou zprávu o udržitelnosti. Zpráva poskytuje transparentní a podrobný přehled závazků společnosti v oblasti udržitelnosti směrem k maximalizaci kvality a bezpečnosti zákazníků, optimalizaci příležitostí k prosperitě a minimalizaci dopadů na životní prostředí.

„Zero Muda je naše vize, protože kvalita je klíčem k udržení pohybu firmy. Platí to pro to, jak spolupracujeme s našimi obchodními partnery, našimi lidmi a životním prostředím. Pojďme tedy společně usilovat o nulové poruchy, nulové nehody a nulové emise,“ říká Matthias Fischer, President & CEO Toyota Material Handling Europe

Prostřednictvím zprávy o udržitelnosti, Toyota Material Handling Europe potvrzuje své ambice se stát lídrem díky parnerství s dodavateli, akademickou obcí a začínajícími podniky za účelem dosažení cílů udržitelnosti. Toyota Material Handling Europe podporuje cíle OSN pro udržitelný rozvoj a od roku 2010 je partnerem EU-OHSA v jejich kampaních "Zdravé pracoviště". Od roku 2019 Toyota Industries Corporation v Japonsku je jednou z méně než 40 společností na celém světě, která má nejvyšší možné hodnocení udělěné organizací CDP, zabývajícím se dvěma klíčovými oblastmi současné environmentální problematiky - klimatickými změnami a ochranou vodních zdrojů.

Nedávno EcoVadis, hodnocení třetí strany za účelem zefektivnění transparentnosti, ocenilo Toyota Material Handling Europe a 15 z jejich 24 místních subjektů úrovní EcoVadis Gold, do roku 2021 stanovil jako minimální standard pro všechny členy Toyota Material Handling a potvrdila tak své vedoucí postavení v udržitelnosti v Evropě.

Od roku 1993 je Toyota Industries Corporation (TICO) jednou z prvních společností, které se zavázaly k provádění Kjótského protokolu. Kvůli jejich systematickému přístupu se emise CO2 ve čtyřech největších závodech v Evropě snížily o 2 321 tun. Dosažení ročních emisí o 20% méně než v roce 2012, zatímco výroba se ve stejném období téměř zdvojnásobila. To je jeden z mnoha důvodů, proč společnost Toyota Material Handling Europe a 10 jejích dceřiných společností dosáhly „vynikajícího“ nebo „pokročilého“ hodnocení svých postupů environmentálního řízení společností EcoVadis.

PR kontakt

Lidé se dívají na vysokozdvižné vozíky

Náš udržitelný přístup

Společně můžeme maximalizovat bezpečnost, minimalizovat dopad na životní prostředí a optimalizovat podnikové procesy.

Přečíst více >

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Zdravé pracoviště

Kampaní pro roky 2016-2017 usilujeme společně s EU-OSHA o zdravé a produktivní pracovní prostředí pro každý věk. 

Přečíst více >

Texty na tabuli

Filozofie Toyota Way

Naším cílem je zajistit maximální efektivitu vaší manipulace s materiálem. Proto uplatňujeme soubor hodnot nazývaný Toyota Way. 

Přečíst více >

Výrobní systém Toyota TPS

V naších výrobních závodech uplatňujeme principy štíhlé výroby a pracujeme na základě tahového systému řízení, což znamená, že vyrábíme jen to, co si objednáte.

Přečíst více >

Vymazat