Toyota Industries Corporation zvyšuje skóre v A-list 2018 v průzkumu CDP

Toyota Industries Corporation získala nejvyšší rating v ekologickém průzkumu

Toyota Industries Corporation (TICO) obdržela nejvyšší možný rating (A-list) v průzkumu organizace CDP zabývajícím se dvěma klíčovými oblastmi současné environmentální problematiky - klimatickými změnami a ochranou vodních zdrojů. Její evropská divize manipulační techniky Toyota Material Handling Europe (TMHE) k tomuto úspěchu v obou kategoriích přispěla zcela zásadní měrou.

Toyota Material Handling Europe nepřetržitě podporuje dosažení cílů své mateřské společnosti v emisích CO2.  Jedním z příkladů tohoto úsilí jsou solární panely umístěné na střeše italského závodu na výrobu stožárů (Lift Truck Equipment) nebo na střeše centrálního depa holandské pobočky TMHE, která propojila solární zdroje s centrální nabíjecí stanicí svých vysokozdvižných vozíků. TMHE tak demonstruje nejen svým zákazníkům ochotným inovovat, jak mohou být technologie s nízkou uhlíkovou stopou užitečné a současně i cenově dostupné.     

“Naše ambiciózní cíle v oblasti klimatických změn slouží dvěma účelům. Zaprvé se chováme jako zodpovědná korporátní společnost, která pracuje na dosažení nulových emisí ve svých vlastních provozních jednotkách do roku 2050. Zadruhé tímto jednáním vycházíme vstříc našim zákazníkům, které mají podobné ambice a snaží se dosáhnout podobných cílů. Tyto záměry nás neustále nutí inovovat naše technologie a procesy, jinak bychom tato i budoucí očekávání našich zákazníků nedokázali naplnit,” říká Tom Schalenbourg, Sustainable Development Director společnosti TMHE.

Kontakt pro média

Toyota Material Handling CZ
Jindřich Přívora, PR Manažer
jindrich.privora@cz.toyota-industries.eu
+420 311 651 133

Toyota definovala svůj ’ideál pro rok 2050’ již v březnu 2016 a v souladu s ním konsoliduje své aktivity pro období 2016 až 2020 v Environmentálním akčním plánu, který je nyní důsledně implementován.

Skupina Toyota pracuje například na následujících iniciativách, které z výše uvedeného akčního plánu vycházejí:

  1.  Snížení emisí CO2 o 10% do roku 2022 ve srovnání s rokem 2007 (Toyota Industries)
  2.  Snížit základní emisní jednotky CO2 o 26 % do roku 2022 ve srovnání s rokem 2007 (globálně)
  3. Porozumět a snížit rizika spojená s využíváním vodních zdrojů u každého výrobního závodu

Hodnocení CDP bylo formálně vyhlášeno 22. ledna 2019 na CDP 2018 Japan Report Launch.

Podrobnější informace naleznete v  tiskové zprávě společnosti.

O společnosti CDP

Nezisková organizace s globálním záběrem CDP vznikla v roce 2000 ve Velké Británii. Prosazuje zásadní redukci emisí skleníkových plynů, důslednou ochranu vodních zdrojů a lesních porostů ze strany firem a vlád. Současně řídí průzkumy a hodnocení hlavních globálních firem jménem 650 institucionálních investorů (spravujících prostředky v hodnotě 87 bilionů USD) a 115 společností a organizací (s celkovými výdaji v hodnotě 3,3 bilionů USD).

Lidé se dívají na vysokozdvižné vozíky

Náš přístup k udržitelnosti

Společně můžeme maximalizovat bezpečnost, minimalizovat dopad na životní prostředí a optimalizovat podnikové procesy.

Přečíst více >

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Zdravé pracoviště

TMHE je již 10 let stabilním partnerem plně podporujícím všechny kampaně evropské agentury pro bezpečné a zdravé pracoviště EU-OSHA.

Přečíst více >

Texty na tabuli

Filozofie Toyota Way

Naším cílem je zajistit maximální efektivitu vaší manipulace s materiálem. Proto uplatňujeme soubor hodnot nazývaný Toyota Way. 

Přečíst více >

Řidič přepravuje objednávky pomocí BT Optio

Naše produktová řada

Podívejte se na naši velkou škálu vysokozdvižných vozíků, včetně retraků, paletových vozíků a vychystávacích vozíků.

Přečíst více >

Vymazat