Toyota důsledně chrání chodce před kolizí s vozíkem - využívá kamery s umělou inteligencí a systém Blaxtair Origin

Bezpečnost provozu a ochrana pracovníků, kteří se pohybují v blízkosti manipulační techniky je jednou z priorit společnosti Toyota Material Handling CZ. Člověk je při kolizi s vozíkem ve velké nevýhodě a proti těžkému čelnímu vozíku nebo retraku prakticky bez ochrany. Tuto nerovnováhu nyní dokážeme zvrátit.

Rozšiřujeme naši nabídku o zásadně inovovaný systém Blaxtair Origin, který výrazně zvyšuje bezpečnost těch nejzranitelnějších - chodců, pěších manipulantů a ostatního personálu ve výrobních i skladových provozech. Blaxtair doplňuje ostatní technologie, které Toyota nabízí pro posílení bezpečnosti - například fleet management I_Site s funkcí sledující různé úrovně kolizí, PAS system zaměřený na detekci překážek a zastavení vozíků v uličkách nebo LSA zpomalovací zóny. 

 

Každý provoz řeší současně bezpečnost a efektivitu provozu, která je ovlivněna mimo jiné právě rychlostí vozíku. V praxi není možné vozíky zcela eliminovat nebo je zpomalit tak, aby byla kolize prakticky vyloučena. Proto je nutné bezpečnost provozu pečlivě promýšlet a zavádět opatření, která riziko srážky člověka a stroje v maximální možné míře eliminují.  

 

Jediná kamera využívající umělou inteligenci k přesné detekci osob  

Moderní kompaktní a robustní systém Blaxtair Origin posouvá ochranu člověka před vozíkem na novou úroveň. Je založený na inteligentních 2D kamerách, jejichž senzorické hlavy zachycují okolní prostředí a díky procesním jednotkám využívajícím algoritmy umělé inteligence (AI - Artificial Ingelligence) dokáží přesně a v reálném čase detekovat a rozpoznat postavu nebo její část před vozíkem, podél vozíku, a to i postavu skrčenou, skrytou částečně za paletou nebo za rohem. Mozek systému neustále porovnává snímané objekty s databází lidských postav a jejich částí. Pokud je nalezena shoda, vyhodnotí situaci jako přítomnost člověka a bleskově reaguje.  

 

Účinnost kamer je zajištěna snímáním sledovaného prostoru pod širokým úhlem až 139 stupňů. Díky tomu je systém schopen člověka v možné dráze vozíku detekovat včas, ještě dříve, než může člověka spatřit obsluha vozíku. Další výhodou je i schopnost detekce obsluhy jedoucí na sklopné stupačce ručně vedeného vozíku. Systém upozorní řidiče (změnou barvy displeje doprovázené zvukovou signalizací) nebo rovnou vozík zpomalí na nastavenou úroveň (nejnižší možné zpomalení je na 0,5 m/sekundu). 

 

Blaxtair Origin  

Hlavní benefit detekčního antikolizního systému Blaxtair spočívá v jednoznačném rozpoznání člověka - bez ohledu na to, v jaké pozici se nachází - od ostatních překážek, které mohou stát vozíku v cestě. Odpadá "falešný poplach" při přiblížení k regálu, k paletě, k jinému stroji, k jakékoli jiné překážce. Nedochází ke zbytečnému zpomalování a snižování produktivity vozíku. Omezení se vztahují čistě k ochraně člověka, kdy systém částečně přebírá rozhodování za lidskou obsluhu. Reaguje dříve a rychleji, než by to dokázal jakkoli pozorný a soustředěný člověk. 

 

Flexibilní a rychlé nastavení i přenastavení 

Je možné zadat libovolný počet detekčních zón - od 1 dm až po 5-6 m na šířku (při respektování max. úhlu záběru), obdobně se hloubka detekce pohybuje rovněž od 1 dm ž do vzdálenosti 10-12 m od vozíku. Nastavení rychlostního profilu vozíku, tedy úroveň zpomalení, může být odlišná v různých zónách. Odlišně může být nadefinovaná délka nebo šířka snímaného prostoru, tak aby kamery zbytečně nedetekovaly například chodce jdoucí ve vyhrazeném prostoru vedle jízdní dráhy vozíků, ať již chráněném zábradlím nebo vodorovným značením. Detekční zóny pro přední i zadní kameru je možné nastavit zvlášť, je možné zóny nastavit i v odlišném módu, např. jen detekce a upozornění, detekce a zpomalení apod. Blaxtair pracuje v rámci 3 stupňů citlivosti, která se odvíjí od světelných podmínek v daném prostoru. Ani šero, ani slabé osvětlení funkčnost systému nijak negativně neovlivní.  

 

Nastavení i přenastavení systému je snadné, intuitivní a rychlé. Proškolený uživatel vše zvládne v řádu minut a nové nastavení je po restartu ihned aktivní.  

 

Chytré a odolné kamery s automatickým přepínáním směru detekce 

Na vozíku mohou být umístěny dvě kamery - jedna sleduje prostor před vozíkem, druhá za ním. Snímání definovaného prostoru a zobrazení sledované oblasti na displeji v kabině vozíku není nijak omezena fixním nebo proměnlivým úhlem sklonu kamery, která tak může být umístěna i na pohyblivé části vozíku, například na stožár. Zadní kamera pak bývá upevněna na zadní liště ochranného rámu kabiny. Detekovaný směr se přepíná automaticky, ihned jakmile obsluha změní směr pojezdu vozíku.  

Kamery jsou odolné proti nárazům, povětrnostním vlivům, prachu, nízkým i vysokým teplotám. Jsou vyrobené pro těžký průmyslový provoz s krytím IP69K, jednotka IP67.  

 

Podklady pro analýzu 

Výstupy GPRS a GPS modulu umožňují analýzu zaznamenaných situací. Potenciální kolize s chodci jsou přesně lokalizovány a je zaznamenána jejich četnost pro každý vozík. Je možné vytipovat prostory s nejčastější detekcí, upravit provozní režim a bezpečnost ještě více posílit.  

 

Blaxtair Origin - zavěšení co nejvýš, aby nebyla zastíněna nákladem (při vyšším nákladu, který zakrývá výhled z místa řidiče je nutné s vozíkem couvat). 

 

Zavěšení na nejnovější deváté řadě elektrického vozíku Toyota Traigo 80 s kabinou, kamery pro snímání prostoru před i za vozíkem. Umístění je potřeba zvolit tak, aby kamera nemohla být poškozena manipulovaným nákladem. 

 

Průmyslové řešení umožnuje provoz v drsném a obtížném prostředí - odolá silným vibracím, nárazům i velkým teplotním rozdílům (-40°C až +85°C). Blaxtair je vodotěsný a prachotěsný. 

Kontakt pro média

Toyota Material Handling CZ
Jindřich Přívora, PR Manažer
jindrich.privora@cz.toyota-industries.eu
+420 311 651 133

Vymazat