Toyota Demo Days 2018 nabídly strhující podívanou i rekordní zájem zákazníků

Toyota Demo Days 2018 nabídly strhující podívanou i rekordní zájem zákazníků

Jubilejní 10. Toyota Demo Days přinesly nevšední vizuální zážitek díky nadčasovému mappingu využívajícímu celou stěnu 50 metrů dlouhé haly, ohromující nabídku produktů a služeb a přilákaly do Rudné u Prahy rekordní počet 760 zákazníků z řad uživatelů manipulační techniky. Více než 18% nárůst ve srovnání s minulou akcí je důkazem, že naše nejmodernější produkty, technologie a inovativní přístup přitahují pozornost odborníků na logistiku a skladování ve stále větší míře a že zákazníci opět rádi využili příležitost, kterou jsme jim v podobě Toyota Demo Days již podesáté připravili.

Jaroslav Žlábek, ředitel a jednatel společnosti Toyota Material Handling CZ, vidí rostoucí zájem zákazníků nejen o jednotlivé produktové skupiny nebo služby, ale jak naznačuje motto dvoudenní přehlídky CODE OF TOYOTA i o jejich logické a uspořádané propojení, o principy, které jsou pro ně vodítkem a inspirací:

"Zákazníci oceňují, jaké dokážeme do jejich složitých manipulačních procesů vnést neotřelé myšlenky, jak dokážeme zkombinovat vše, co máme k dispozici tak, aby do sebe všechny prvky nabídky perfektně zapadly, vytvořily sehraný mechanismus a přinesly ekonomicky i technicky optimální a bezpečné řešení. Považuji Toyota Demo Days za jednu z nejvýznamnějších akcí nejenom pro Toyotu.  Počty odborných návštěvníků jasně potvrzují, že jsou na poli logistiky v České republice naprosto jedinečné. Pro nás je to zásadní příležitost setkat se s našimi zákazníky a s našimi partnery při události, která má i svůj obrovský společenský rozměr a umožnuje nám lépe se vzájemně poznat a prodiskutovat i jiná témata, než ta, která obvykle řešíme na každodenní bázi."

Kontakt pro press

Toyota Material Handling CZ
Jana Bobysudová, Marketing manager
Tel.: +420 725 744 241

Přednáška na stanovšti Toyota I_Site - prezentuje Petr Panáček

Strukturovaná nabídka klasiky i moderních technologií

Zastoupení produktů a služeb bylo vyvážené, konvenční manipulační technika, servis, náhradní díly a osvědčená nabídka oddělení Rent & Used obsadila jednu polovinu haly. Druhou polovinu prezentačního prostoru zabraly technologie, které jsou pro někoho stále budoucností, ale pro Toyotu již dnešní realitou. Tyto technologie zastřešované oddělením Logistics Solutions - zejména nejmodernější automatické systémy řady Autopilot, řešení vysokohustotního skladování Radioshuttle, sběr dat a práci s nimi prostřednictvím správy flotily I_Site, ale i různé nástroje a technologie zaměřené na vyšší bezpečnost - přitahovaly také největší pozornost návštěvníků.

Binární kód - Code of Toyota

Jejich mimořádný význam podtrhlo i odlišné grafické ztvárnění prostředí haly v digitálním stylu založeném na binárním kódu. Jana Bobysudová, marketingová manažerka Toyota Material Handling CZ a hlavní organizátorka Toyota Demo Days, vysvětluje, proč jsme letos vsadili právě na tento přístup a tento způsob vizualizace:

"Při tvorbě koncepce letošních Toyota Demo Days pod „binárním" datem konání 10.-11.10.  jsme se zaměřili zejména na témata, která v poslední době rezonují i v oblasti intralogistiky – tedy digitalizace, automatizace, oblast správy „chytrých“ vozíků a telematika. Zde jsme demonstrovali návštěvníkům novinky i na českém trhu velmi osvědčeného produktu Toyota I_Site, které nabízejí jeho další pozitivní rozvoj v podobě doplnění modulu GPS poskytujícího uživatelům nové možnosti speciálních reportů z jejich provozů. Další zlepšení nástroje zajistí širší škálu zabezpečení a sledování vozíků, nebo například výrazné zrychlení přenosu dat za pomocí 4GLTE sítě. I_Site je také základem konektivity, kterou představuje nová servisní platforma T-Stream umožňující našim servisním technikům přesnou a rychlou diagnostiku a komunikaci se strojem na dálku. Zároveň zajišťuje přímé propojení vozíků s dalšími řídicími a administrativními firemními systémy. Samozřejmě jsme si ale nemohli nechat ujít příležitost předvést i novinky z oblasti klasické manipulační techniky, jakou je například dlouho očekávaný elektrický čelní vozík Traigo 80 s nosností 6-8 tun. Jedná se o vozík, který se díky svým výkonovým parametrům zařazuje na absolutní špičku ve své kategorii.  Různorodost odborných témat a aktivit měla hostům naplnit potřeby a očekávání dobře stráveného dne. Snažili jsme se být současní i v mnoha detailech registrace včetně aplikace do mobilu a individuálního příjmu prezentací. K dojmu speciálního business eventu jistě přispěl velkorysý koncept a audiovizuální efekty za podpory moderní techniky. To vše tvořilo více vrstev a propojení s nabitým programem, ze kterého hosté mohli vybírat dle svých preferencí. Vážíme si bezprostředních pozitivních ocenění našich hostů a jsme rádi, že letošní Toyota Demo Days pro ně byly opravdovým zážitkem.“

"Průmysl 4.0 přináší propojení komunikačních sítí s fyzickými objekty, tedy i s autonomní manipulační technikou. Zejména manipulační technika bude podporována v rámci Průmyslu 4.0 v tom smyslu, že každý z těchto vozíků může komunikovat s výrobními a skladovými systémy i mezi sebou navzájem. Každý vozík, ať již ve velké, střední nebo malé firmě, bude součástí řídícího informačního systému, každý bude předávat data o své poloze, stavu nebo úkolech, které provádí, do cloudového úložiště. Ale co je důležité, a teď přichází podstata Průmyslu 4.0, ta data se budou zpracovávat. Budou se hledat pravidla, budou se hledat vazby, které umožní optimalizaci takové skupiny vozíků ve velkém provozu, optimalizaci skladového hospodářství bez zásahu člověka. Cílem Průmyslu 4.0 je snížení podílu lidské práce a zvýšení, čili optimalizace celkového výkonu, krátkodobě i dlouhodobě. Analýzou dat v cloudu můžete zcela zrestrukturalizovat například sklad, a můžete to dělat na každodenní bázi, protože charakteristiky provozu se neustále mění. To znamená dynamicky reagovat na změny požadavků a změny prostředí."

Úspěšné zavádění trendových technologií a služeb podporuje růst prodejů. Tomáš Jerie, obchodní a marketingový ředitel Toyota Material Handling CZ, považuje Toyota Demo Days za zásadní zákaznicky orientovanou akci:

"Pořádáme ji s jasnou ambicí ukázat zákazníkům v České republice, že v Toyotě mají velmi kompetentního a profesionálního partnera, který dokáže spolehlivě zabezpečit chod jejich klíčových provozů. Zároveň je pro nás důležité demonstrovat schopnost zajistit provázanost s budoucími trendy. Na letošní akci jsme se ve větší míře než v minulosti zaměřili na poradenství ve všech klíčových oblastech – bezpečnosti, optimalizace provozu – například ve formě využívání vozíků s li-ionovými bateriemi, štíhlé logistice, efektivním využívání správy flotily prostřednictvím nástroje I_Site nebo v rámci automatizace. Velmi mě těší, že se nám v letošním roce daří navázat na obchodní růst posledních let a například v objednávkách nových strojů rosteme v polovině našeho fiskálního roku o zhruba 25 %.  Je to pro nás o to cennější, že růst jde napříč jak jednotlivými produktovými skupinami, tak i jednotlivými interními útvary, kde důležitou roli hraje servisní organizace nebo oddělení Rental & Used. Dosavadních výsledků si moc vážíme i z toho důvodu, že nás zařazují mezi velmi úspěšné organizace v rámci struktur Toyoty v Evropě. A i proto je důvěra a spokojenost našich zákazníků pro nás velikým závazkem do budoucna!“

Fotogalerie
Manažer se dívá I_Site na iPadu

Správa flotily I_Site

I_Site propojuje vaši flotilu, shromažďuje data, poskytuje přehled o dění v provozech a napovídá, jak optimalizovat vaše pracovní procesy.

Přečíst více >

Li-ion: Správná cesta

Bezúdržbové baterie, které umožňují nepřetržitý provoz vašich vozíků. Přečtěte si více o našich li-ion bateriích, které mohou být zdrojem energie vašeho nového vozíku Toyota.

Přečíst více >>

Řidič přepravuje objednávky pomocí BT Optio

Naše produktová řada

Podívejte se na naši velkou škálu vysokozdvižných vozíků, včetně retraků, paletových vozíků a vychystávacích vozíků.

Přečíst více >

Muž pomocí BT Levio přesouvá zboží z kamionu

Přeprava a distribuce

Těm z vás, kteří pracují v přepravě a distribuci, nabízíme podporu v podobě vozíků, které vám umožní pracovat produktivněji a bezpečněji.

Přečíst více >

Vymazat