Naklápěcí kabina pomáhá řidičům retraků již přes 25 let

Ergonomické a bezpečné řešení se osvědčuje zejména při práci ve větších výškách, přičemž naklápěcí kabina u retraků, jejichž operátoři pracují z úrovně podlahy, měřitelně snižuje napětí krku a přispívá tak ke snížení rizika nemoci z povolání a ke zvýšení produktivity.

Stále rostoucí nároky na efektivní využití skladového prostoru a výšky skladu vede k budování regálových systémů obsluhovaných retraky s výškami zdvihu kolem 12 m. Řidič kontrolující náklad je ale pevně usazen v kabině, která zůsává na úrovni podlahy. Navzdory takovým prvkům výbavy, jako jsou ukazatele výšky zdvihu, navigace nebo kamery na vidlicích, řidič stejně potřebuje sledovat dění nad sebou. Výsledkem nutnosti opakovaně otáčet, naklánět a natahovat krk a získat dobrý výhled nahoru na špičky vidlic - často na delší dobu - je bolest a namožené krční partie. Avšak základní design všech běžných retraků tento stav ještě více zhoršuje, a to ze dvou klíčových důvodů.

 

Pozice řidiče a úhel pohledu

Je dobré si uvědomit, že jelikož je pojezd retraku obvykle řízen ve směru kabiny a zakládání a vybírání nákladu zase prováděno ve směru stožáru - je řidičova pozice vždy bokem k nákladu. To znamená, že během práce řidič musí neustále koukat vlevo nebo vpravu, ale zřídkakdy rovně s krkem v neutrální poloze. Pohled vzhůru způsobuje jen další námahu krku navíc k té, která vzniká během pojezdu. Druhým důvodem je normální úhel pohledu z místa řidiče na špičky vidlic při zakládání a vybírání palet ve velkých výškách. Fyzické limity tradičních retraků způsobují, že sám stožár tvoří vizuální bariéru při práci ve výškách. To od řidičů, kteří se musí při pohledu na vidlice vyklonit a vyhnout se stožáru, vyžaduje další namáhání krčních partií.

 

 

Toyota Material Handling má řešení již přes 25 let

Předvídali jsem trendy zvyšování výšky zdvihu, a proto jsme vyvinuli koncepci systému s naklápěcí kabinou pro retraky. Naklápěcí kabina se pak stala standardem modelu BT Reflex, který byl uveden na trh v roce 1995. Stejně jako tehdy i nyní zůstává naklápěcí kabina nových generací modeu BT Reflex unikátem na trhu.

Výsledkem použití naklápěcí kabiny je měřitelné snížení napětí krku, které vede k zásadnímu snížení rizika onemocnění z tohoto typu zatížení. Stručně řečeno - řidič, který se při práci méně namáhá a pracuje v komfortnějšmím prostředí je produktivnější.  

 

 

Výborný výhled mimo stožár - druhý aspekt naklápěcí kabiny

Je tu ale ještě jiný pozitivní aspekt, který má naklápěcí kabina. Způsob jakým je designována kabina u modelů retraků BT Reflex je založen na otočném čepu umístěném v blízkosti šasi vozíku. Naklápěcí úhel je 13-15 stupňů, v závislosti na konkrétním modelu. Důsledkem naklopení není jen snížení námahy krku o jednu třetinu, ale rovněž změna pozice řidičovy hlavy, a to o přibližně 380 mm směrem dozadu. Tento pohyb vede k posunutí pohledové linie řidiče a získání přímého vizuálního kontaktu se špičkami vidlic v momentě, když vcházejí do regálového systému. V případě standardního vozíku řidiči významně brání ve výhledu vlastní stožár.

 

Celkový pozitivní výsledek koncepce s naklápěcí kabinou je tudíž evidentní. Zlepšuje pracovní podmínky řidiče retraku a přináší další výhody - zvyšuje rychlost manipulace a podstatně snižuje riziko chyby, a to zejména při práci ve velkých výškách.


 

Řada výkonných retraků

Vozíky BT Reflex R-série jsou dokonale uzpůsobeny pro zvedání těžkých nákladů do velkých výšek. K tomu je předurčuje mimo jiné vynikající stabilita a systém zdvihu TLC, zaručující rychlý a plynulý zdvih/spouštění nákladu. Ke skvělému výkonu ve výškách přispívá také otevřený prostor obsluhy, průhledná střecha a design stožáru nabízející vynikající výhled na náklad.

Objevte řadu BT Reflex R >> 

 


 

 

Vymazat