Jak zvýšit bezpečnost v logistických provozech

Navzdory faktu, že se stále více firem věnuje bezpečnosti v logistice s velkým nasazením, dochází neustále k nehodám, které jsou příčinou vážných pracovních úrazů nebo "jen" citelných škod na majetku nebo zboží.

Technické prvky pro zvýšení bezpečnosti

Zvyšování bezpečnosti provozů, kde pracuje manipulační technika, je obvykle dlouhodobou a koncepční záležitostí.

Firmy využívají mix celé škály opatření, které zvyšují bezpečnost práce a úroveň ochrany osob. 

Některá opatření fungují relativně rychle, ale žádné opatření není samozřejmě samo o sobě zárukou provozu manipulační techniky bez kolizí a nehod.

Lidé si totiž na každé opatření rychle zvyknou, stane se součástí jejich každodenní rutiny a jejich citlivost na zvuková nebo světelná výstražná opatření se snižuje. 

Proto je rozumné zvolit kombinaci více bezpečnostních prvků, jako jsou například:

Bezpečnosti je zkrátka nutné věnovat se komplexně, nejen z pohledu manipulační techniky, ale také pravidelným školením řidičů VZV, prováděním kompletní analýzy rizik a používáním aktivních i pasivních bezpečnostních technologií.

 

Odhalení a odstranění rizik

Legislativa v oblasti bezpečnosti práce všem zaměstnavatelům v ČR nařizuje neustále vyhledávat na pracovištích rizika a tato rizika posuzovat, odstraňovat, nebo alespoň v rámci možností minimalizovat.

Odhalení rizik a jejich odstranění je ale složitý proces, který vyžaduje odborný přístup a podrobnou analýzu.

My v Toyotě máme s takovými procesy bohaté zkušenosti a nabízíme řadu produktů a služeb v oblasti zajištění bezpečnosti při práci s manipulační technikou.

Naše ověřené postupy zahrnují:

  • poradenství,

  • školení řidičů,

  • účinnou prevenci v podobě nejmodernější výbavy vozíků i provozů,

  • podrobné kontrolní nástroje.

Odhalte bezpečnostní rizika ve vašem provozů díky bezpečnostní analýze Toyota

Vymazat