Jak Toyota vnímá potřebu pomoci

Limited Edition "AntiCovid" - #PomahamesToyotou

Těžký rok 2020: TMHCZ předává finanční dar 60 000 Kč Českému vysokému učení technickému v Praze resp. Českému ústavu informatiky, robotiky a kybernetiky jako účelový příspěvek k vývoji respirátoru CIIRC RP95 pro šíření nemoci COVID-19. Tuto spolupráci s ČVUT - CIIRC jsme komunikovali prodejem paletových vozíků (limitovaná edice v bílé barvě) s „logem AntiCovid“ a #PomahamesToyotou, kde každý prodaný paletový vozík přispěl k vědeckému vývoji respirátoru RP95 – viz link na stránky „anticovid“.

Příběh bílé limitované edice AntiCovid >>

Ochranná maska vyvinutá ČVUT a podpořená Toyotou již slouží v mnoha zemích >>

TMHCZ podporuje mladé logistiky již od roku 2017

SŠ logistická Dalovice po 2 letech v on-line podobě uspořádala ve dnech 11. – 13. října 2022 již 14. ročník celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ 2022. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 20 soutěžních družstev po 3 žácích ze 12 škol. Žáci prokazovali své znalosti nejen z aplikované logistiky, ale též uplatnili dovednosti manažerské, prezentační a týmovou spolupráci. Výsledky: 
1. místo Střední škola logistická Dalovice, tým A, 
2. místo SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, tým B, 
​​​​​​​3. místo Střední škola technická a dopravní Česká Třebová, tým A. 

TMHCZ plánuje podpořit vybrané studenty také praktickým vzděláním se zaměřením na manipulační techniku. 

Spolupráce s "Konto Bariéry"

Od roku 2019: Konto Bariéry, nejdelší veřejná sbírka v České republice, pomáhá lidem se zdravotním postižením a organizacím, které se o postižené celoročně pečují.

TMHCZ předává každoročně finanční příspěvek, zpravidla ve výši 2x45.000 Kč na pokrytí pomoci dvěma zdravotně znevýhodněným dětem nebo mladým lidem. Předchozí roky TMHCZ spolupracovala i s jinými nadacemi, ovšem vzhledem k síle a důvěryhodnosti sbírky Konta Bariery se naše spolupráce zakotvila právě s Kontem. Přispíváme na neurorehabilitační programy, pokrytí nákladů na bezbariérové úpravy bydlení, zdravotnické pomůcky, psychologickou rehabilitaci aj.

Toyota Material Handling podpořila děti s handicapem >>

Bezplatná pomoc dobrovolníků

Již od roku 2012 vyjadřujeme svou podporu i dobrovolnickými akcemi. Pomoc od společnosti TMHCZ (práce mimo firmu v pracovní den) v prostorách Centra Paraple při sezónních zahradních nebo účelových údržbových pracích je naším každoročním standardem.

Dobrovolnické práce v sídle Centra Paraple, Ovčárská, Praha 10

https://www.paraple.cz/paraple/partneri/

Podpora Centra Paraple

Již od roku 2005: TMH CZ je spolupracujícím a podporujícím partnerem Centra Paraple, o.p.s. již nepřetržitě od roku 2005. Jedná se o obecně prospěšnou společnost při Svazu paraplegiků pomáhající lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění
v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

Podpora Centra Paraple má různou podobu – mediálně podpořený dar dříve v rámci Dobročinné Academie, později „StarDance – Hvězdy tančí pro Paraple“ (forma předešlých ročníků před pandemií Covid-19), benefičních aktivit v rámci akcí Toyota Demo Days, PR v magazínu T-Way, prezentace dárcovských DMS na webu nebo dobrovolné peněžní sbírky zaměstnanců ze mzdy nebo mimořádné sbírky pro účelový dar.
Období pandemie Covid-19 přineslo zásadní omezení v osobním kontaktu osob, rovněž rušení akcí a televizních přenosů a z části i vykonávání dobrovolnictví. I v této komplikované situaci TMHCZ darovala Centru Paraple částku 200.000 Kč a alespoň pozdravila její klienty formou vánočního videopřání.

 

Rok 2021 – TMHCZ opět daruje 250.000 Kč Centru na podporu poskytování rehabilitační činnosti v oblasti fyzio i psychotréninku klientů po ochrnutím míchy.

19.10.2022, Galerie DOX+, TMHCZ věnovala u příležitosti slavnostního GALA večera, připomínajícího 30 let dynamického rozvoje společnosti na českém trhu, finanční dar Centru Paraple jako každoroční pomoc a podporu jejich záslužné činnosti v hodnotě 300.000 Kč. 

 

   

 

Vymazat