Jak Toyota vnímá potřebu pomoci

Limited Edition "AntiCovid" - #PomahamesToyotou

Těžký rok 2020: TMHCZ předává finanční dar 60 000 Kč Českému vysokému učení technickému v Praze resp. Českému ústavu informatiky, robotiky a kybernetiky jako účelový příspěvek k vývoji respirátoru CIIRC RP95 pro šíření nemoci COVID-19. Tuto spolupráci s ČVUT - CIIRC jsme komunikovali prodejem paletových vozíků (limitovaná edice v bílé barvě) s „logem AntiCovid“ a #PomahamesToyotou, kde každý prodaný paletový vozík přispěl k vědeckému vývoji respirátoru RP95 – viz link na stránky „anticovid“.

Příběh bílé limitované edice AntiCovid >>

Ochranná maska vyvinutá ČVUT a podpořená Toyotou již slouží v mnoha zemích >>

TMHCZ podporuje mladé logistiky již od roku 2017

SŠ logistická Dalovice po 2 letech v on-line podobě uspořádala ve dnech 11. – 13. října 2022 již 14. ročník celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ 2022. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 20 soutěžních družstev po 3 žácích ze 12 škol. Žáci prokazovali své znalosti nejen z aplikované logistiky, ale též uplatnili dovednosti manažerské, prezentační a týmovou spolupráci. Výsledky: 
1. místo Střední škola logistická Dalovice, tým A, 
2. místo SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, tým B, 
​​​​​​​3. místo Střední škola technická a dopravní Česká Třebová, tým A. 

TMHCZ plánuje podpořit vybrané studenty také praktickým vzděláním se zaměřením na manipulační techniku. 

Spolupráce s "Konto Bariéry"

Srpen 2020: Konto Bariéry, nejdelší veřejná sbírka v České republice, pomáhá lidem se zdravotním postižením a organizacím, které se o postižené celoročně pečují.

TMHCZ předala finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč na pokrytí nákladů na neurorehabilitační programy pro zdravotně postižené děti - sourozencům Adéle a Matyášovi Markovým (9 a 11 let).

Další finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč, který Toyota Material Handling předala pro zmírnění těžkých životních podmínek vzhledem k postižení dítěte v rodině, konkrétně na pokrytí nákladů na bezbariérové úpravy bydlení, byl určen pro postiženou dívku Izabelu Bučkovou (4 roky)

Toyota Material Handling podpořila děti s handicapem >>

Bezplatná pomoc dobrovolníků

Srpen 2020: Pomoc od společnosti (práce mimo firmu v pracovní den) i zaměstnanců TMHCZ v prostorách Paraple Centra při zahradních údržbových pracích

Podpora Centra Paraple

Prosinec 2020: Podpora Centra Paraple má různou formu – mediálně podpořený dar v rámci „StarDance – Hvězdy tančí pro Paraple“ (forma předešlých ročníků před pandemií Covid-19), PR v magazínu T-Way, prezentace dárcovských DMS na webu nebo dobrovolné peněžní sbírky zaměstnanců ze mzdy nebo mimořádné sbírky pro účelový dar. Období pandemie Covid-19 přineslo omezení v osobním kontaktu osob, rovněž rušení akcí a televizních přenosů a z části i vykonávání dobrovolnictví. I v této situaci TMHCZ darovala Centru Paraple částku 200.000 Kč a alespoň pozdravila její klienty formou vánočního videopřání.

 

Pro FY22 máme naplánovány další aktivity CSR, které budou promítnuty do oblastí dárcovství do oblasti sociální podpory organizací pečující o postižené osoby nebo o děti. Dále plánujeme účelové dary pro 2  znevýhodněné jednotlivce. Součástí portfolia pomoci jsou i nepeněžní dobrovolné práce a finanční podpora studentských programů pro SŠ i VŠ v oboru logistiky a strojírenství.  

Vymazat