I_Site Správa flotily

I_Site správa flotily vzv

Bezpečnost přichází jako první - dále kontrola nákladů, produktivita a udržitelnost. I_Site je kompletní řešení pro správu celé flotily a všech řidičů.

I_Site zná všechny řidiče, všechny pohyby strojů. I_Site je systém správy založený na cloudovém systému, který ví a zná vše o vaší flotile - i když jsou stroje rozmístěny po celém světě. Zajišťuje kontroly nákladů a zvyšuje produktivitu až po  zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnost.

Sklad nebo skladovací prostory jsou místa s vysokou aktivitou a pohybem strojů. Řidič se přihlašuje/odhlašuje k vozíku. V intenzivním pracovním prostředí je nevyhnutelné, že k nehodám dochází. Když je poškozen jeden nebo dva stroje, je ovlivněna celá operace.

Aplikujte I_Site: řešení pro bezpečnosti pracoviště. Díky službě I_Site mohou uživatelé využívat širokou škálu výhod - vyšší produktivita a snížení nákladů a celková optimalizace celé flotily. Dokáže dokonce informovat, jak k nehodě dochází, a analyzovat proč. I_Site vás upozorní, když je třeba vozík předat na servis, údržbu nebo i nabíjení baterie.  A pokud to nestačí, I_Site také zajišťuje, že vozíky se pohybují minimální rychlostí, dokud nejsou odstraněny chyby. Díky předprovozní kontrole pomáhá I_Site odhalit nebezpečné vozíky, které můžete pak odstavit. Navíc s pravidelnými statistikami můžete optimalizovat správu flotily.

Řešení I_Site je přístupný odkukoli založené na cloudu. Vedle funkcí pro správu mají uživatelé také přístup k uživatelským příručkám, e-learningu a podpoře.  

Vymazat