T-motion: efektivní manipulace s tahači v podání Toyoty

Manipulací s materiálem obvykle rozumíme přepravu nákladu na běžné paletě pomocí vidlicového vozíku. Nicméně Toyota dospěla k závěru, že řešení s vozíky bez vidlic lze implementovat do stále širší škály aplikací. Koncept T-motion proto nabízí různorodá řešení s tažnými vozíky pro výrobní, e-commerce a další provozy, v kterých jsou manipulovány jednotlivé položky a nikoli celé tradiční palety nebo jiné ucelené náklady.

Nejvhodnějším příkladem je vychystávání - ale existuje i mnoho dalších zásobovacích procesů v průmyslových i jiných odvětvích s podobnými požadavky. Jedním z nich jsou výrobní provozy, kde štíhlá řešení s just-in-time režimem zásobování vyžadují dodávku přesně určených komponentů na přesně určené stanoviště v přesně určený čas. Díky takto nastavenému způsobu zásobování není nutné u výrobních linek nebo pracovišť vytvářet žádné dílčí skladové zásoby, které zabírají místo, váží kapitál, komplikují logistické procesy a mohou znamenat i riziko přímých finančních škod kvůli poškození nebo ztrátě materiálu.

Jiným rychle rostoucím typem provozu, který musí rychle uspokojit velké množství malých objednávek, je prostředí e-shopů. V tomto případě jsou jednotlivé objednané položky vybírány a kompletovány během vychystávacího procesu. Tyto operace vyžadují obvykle velké množství horizontálních přeprav s příležitostným vychystáváním položek z vyšších úrovní skladu.

T-motion nabízí jiný pohled a výhody pro uživatele2

Toyota vyvinula celou řadu řešení, která dokáže potřeby těchto provozů uspokojit. Řešení shrnutá v rámci konceptu T-motion jsou založena na dlouholetých zkušenostech společnosti s potřebami štíhlé výroby a podporují velmi efektivní plánování tak zvané štíhlé logistiky. T-motion znamená rozdílný přístup a velké výhody pro zákazníky - nabízí různé varianty nasazení tahačů s přípojnými vozíky zapojenými do vláčku, které dokáží převézt během jedné jízdy výrazně více položek, snižují počet operátorů zapojených do zásobování, a tím zvyšují bezpečnost, šetří čas i peníze.

Tažné soupravy se standardními i unikátními parametry

Vedle nekonečného množství přepravních vozíků, běžných i unikátních, nabízí Toyota velmi širokou nabídku tahačů, od jednoduchých tažných vozíků ovládaných pěšími operátory až po silné stroje s tažnou silou 49 t určené pro těžké náklady a dlouhé vzdálenosti. Rodinu tahačů tvoří dvě základní řady - elektrické tahače BT Movit pro interní manipulaci a tahače Toyota Tracto, elektrické i se spalovacím motorem a se vzdušnicovými pneumatikami, které jsou vhodné pro venkovní aplikace.

“Naše koncepce T-motion oslovuje svojí mnohotvárností a neotřelými nápady i tradiční zákazníky s frekventovaným vychystáváním, protože dokážeme zajistit rychlou a spolehlivou přepravu více nosičů nákladů, nejčastěji roltejnerů a přepravních jednotek ve stylu taxi, najednou," vysvětluje Sam Coles, Senior Vice Prezident pro obchod a marketing a dodává: "A ačkoli jsou tažné vláčky delší než běžné vozíky, potřebují méně prostoru pro zatáčení, protože řídicí systém, který používáme, umožňuje přesné řízení a bezpečné manévrování celé soupravy.”

Koncept T-motion od Toyoty umožňuje rovněž automatickou přepravu a dálkové ovládání tažných jednotek, což je ideální právě pro vychystávání. Obsluha vozíků se může soustředit na odbavování zakázek a nakládku položek, aniž by se rozptylovala řízením vozíku a vyhledáváním lokací.

Jiné ne-průmyslové aplikace manipulují s lehkými náklady, a vybrané tahače mohou snadno pracovat i v kancelářských budovách nebo maloobchodních prodejnách, jiné speciální modely tahačů zase vyhovují potřebám například zdravotnictví.

Vymazat