Záruka

Nové produkty jsou chráněny zárukou výrobce, která je uvedena na stránce produktu. Opravené produkty jsou chráněné zárukou výrobcem po dobu uvedenou pro opravený produkt. Platnost jakékoli záruky je pdmíněna dodržováním záručních podmínek výrobce.

Vymazat