GPS lokalizace s  I_Site Explorer

Telematika Toyota I_Site výrazně vylepšuje svůj bezpečnostní a ochranný potenciál při provozování manipulační techniky díky GPS lokalizaci. Několik nových a ze strany zákazníků velmi žádaných funkcí ji posunuje v rámci paketu I_Site Explorer opět výrazně před konkurenční řešení. Nové funkce nevyžadují žádné dodatečné investice ani do hardwaru, ani do softwaru.

Novinka je velkým přínosem pro všechny uživatele manipulační techniky Toyota, kteří mají vozíky vyrobené v roce 2018 a později, tedy vybavené DHU2+ jednotkami, a kteří současně využívají paket I_Site Explorer. Ti mohou okamžitě využít všechny výhody nových funkcí a posunout bezpečnost svých vnitřních i venkovních provozů na novou úroveň, získávají další potenciál pro snížení provozních nákladů a omezení zneužívání vozíků. Nemusí přitom platit nic navíc.

 

Mapové funkce

GPS lokalizace umožňuje sledovat pohyb manipulačních vozíků pomocí velmi přesných mapových funkcí, a to nejen na volném prostranství, ale i uvnitř skladových hal s regálovými systémy nebo v prostorách výrobních provozů.
Určení pozice vozíku je závislé na síle GPS signálu v kombinaci s okolním prostředím, typem budov, střech, stropů nebo použitými stavebními
materiály.

 

Sledujte kdykoli aktuální polohu svých vozíků

Kdykoli si uživatel tuto i ostatní nové funkce aktivuje na svém počítači, tabletu nebo mobilu, ihned uvidí aktuální polohu všech vozíků. Jde o velmi praktickou funkci pro namátkovou
kontrolu pohybu strojů.

Lokalizace kolizí různé intenzity

Pro mnoho zákazníků jde o klíčové informace
spojené s kolizemi vozíků. Někteří řidiči mají tendenci lhát o místu nehody. I středně silný náraz může způsobit větší více nebo méně viditelnou škodu a bez znalosti přesného místa, pokud řidič z místa nehody odjede, není
možné zkontrolovat následky nehody a vliv na bezpečnost práce.

 

Vymezení povoleného pohybu vozíku - ochrana proti krádežím nebo zneužití vozíku k neoprávněným činnostem

Nastavení hranic, kde je vozík oprávněn pracovat, je velmi jednoduché - pomocí kružnice na mapě. Jakmile vozík opustí jasně vymezený prostor, ve kterém se smí pohybovat, I_Site pošle zprávu odpovědnému manažerovi.

 

Efektivní komunikace řidič - manažer. Nouzové zprávy umožní rychlé řešení vážných situací

Možnost odeslat nouzovou zprávu poskytuje řidičům i odpovědným manažerům rychlejší přímou vzájemnou komunikaci. Obsluha vozíků může velmi snadno informovat svého manažera o jakémkoli problému s technikou nebo o nebezpečné situaci v místě jejího nasazení. Typy zpráv mohou být individuálně nastaveny. Uživatel v předstihu definuje situace, o kterých chce být okamžitě informován. Řidič vozíku jen na displeji vybere příslušnou zprávu a stisknutím ikonky ji odešle. Jde o prevenci prostojů, snížení produktivity, odstranění situace bránící bezpečnému provozu vozíku a podobně.

 

 

 

Grafické nebo tabulkové zobrazení dat

Nové funkce znamenají nezanedbatelné zvýšení bezpečnosti provozů i silnější argumenty proti nezodpovědným řidičům. Velmi dobře doplňují stávající zavedené moduly I_Site, zejména:

 

  • předprovozní kontroly
  • monitoring baterií
  • sledování nárazů různé intenzity
  • možností uživatelského nastavení
  • kontrolu přístupu k vozíkům pomocí individuálních PIN kódů
  • vytíženost flotily a snímky pracovního dne


Jak stávající, tak nové funkce nabízejí širokou škálu informací a dat doložitelných a dokumentovaných prostřednictvím přehledných reportů a grafů v reálném čase. Rozšiřují možnosti dosažení vyšší produktivity provozů,
omezují servisní výjezdy, optimalizují flotily manipulační techniky a mají přímý vliv na zásadní snížení provozních nákladů.

 

 

 

Přehledná tabulka s počty nárazů jednotlivých strojů ve flotile

Grafické znázornění počtu nárazů různé intenzity den po dni

Schéma aktivity stroje v průběhu dne

Detailní graf průběhu nabíjení baterie

 

 

 

Zajistěte si aktivaci I_Site Explorer s akční nabídkou na 6 měsíců provozu zdarma!

I_Site umožňuje soustavnou práci s daty, která jsou vyhodnocována na severech TMHCZ na základě předdefinovaných nebo uživatelsky volitelných kritérií. Veškeré reporty lze exportovat do datového formátu pro další zpracování dle potřeb uživatele.
Akce platí do 31.8.2021

Kontaktuje nás >>

 

 

 

Kontaktujte nás

Co pro vás můžeme udělat?

Pro více informací kontaktujte:

Petr Panáček
Manažer telematiky, poradenství a tréninku
petr.panacek@cz.toyota-industries.eu
tel. 606 731 995

Vymazat