Orlen Unipetrol zvolil elektrické stroje Toyota

Zabodovali jsme aktivním inspirativním přístupem k výběrovému řízení, obhájením doporučení li-ionových baterií i úspěšnými testy vozíků.

Fakta a čísla

Společnost: ORLEN UNIPETROL RPA, a.s.

Lokalita: Záluží u Litvínova

Odvětví: chemický průmysl

Aplikace: výroba a logistika

Řešení: Flotila 56 převážně li-ion vozíků, čelních i skladových, dominuje Toyota Traigo 8FBM18T (26 ks), Traigo 80 3,5 t Ex Proof

Skupina O​RLEN Unipetrol zahrnuje

• 2 rafinérie s roční konverzní kapacitou 8,7 milionu tun ropy

• etylenovou jednotku s roční kapacitou 544 000 tun

• tři polyolefinové jednotky s roční kapacitou 595 000 tun

• petrochemické společnosti Paramo Pardubice a Spolana Neratovice

• recyklační společnost Remaq Otrokovice

• 2 výzkumná a vývojová centra v Litvínově a Brně

• 436 čerpacích stanic ORLEN Benzina v ČR, 81 čerpacích stanic na Slovensku a 79 v Maďarsku

• silniční přepravní společnost Petrotrans a železniční přepravní společnost ORLEN Unipetrol Doprava

 

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol je důležitou součástí českého průmyslu a významným hráčem ve střední a východní Evropě. V ČR je jediným zpracovatelem ropy, jedním z nejdůležitějších výrobců plastů a vlastníkem největší sítě čerpacích stanic ORLEN Benzina. Od roku 2005 je součástí skupiny PKN ORLEN. Toyota zvítězila v roce 2020-21 v tendru na obnovu flotily 56 vysokozdvižných vozíků a skladové techniky.

Toyota byla vybrána v rámci standardního dvoukolového výběrového řízení, které podléhá jasným pravidlům a ORLEN Unipetrol RPA k němu využívá informační systém CONNECT.

 

Postup přibližuje Jan Hanzlíček, Vedoucí úseku technické kontroly a MTZ: "VŘ tvoří technická a cenová/obchodní část. Součástí prvního kola - technické části - je vždy i přibližně 14denní testování vozíků v reálném provozu, jehož cílem je do VŘ také aktivně zapojit jednotlivé provozy a především řidiče, kteří s vozky pracují na denní bázi a mnozí z nich mají dlouholeté zkušenosti s vozíky různých značek. Za tuto dobu už mají čas se sžít s ovládáním i jízdními vlastnostmi vozíků a jejich podrobné hodnocení má svou váhu. Jednotlivé provozy také na základě svých zkušeností specifikují požadovanou manipulační techniku a podílí se na vytvoření finálního technického zadání. Provozy se vyvíjejí, dbáme na to, aby měly možnost výběr ovlivnit. Následuje cenové vyhodnocení, které je v kompetenci nákupu."

"Z každého VŘ se sami učíme. Každé je také o něco náročnější, protože přibývají a mění se požadavky, flotila se průběžně rozrůstá a doplňuje o nové modely, se kterými jsme ještě nepracovali. Vážíme si také zkušeností a doporučení dodavatelů a snažíme se využívat technologie, které nejen nejlépe vyhovují našim požadavkům, ale mohou také posunout efektivitu manipulace. V rámci posledního VŘ jsme například na doporučení Toyoty přešli u velké části flotily z olověných na lion baterie. Probíhala velmi častá otevřená komunikace, zástupci Toyoty Pavel Kobezda a jeho kolegové vytvořili silný tým s odborníky ve svých oblastech, osobně asistovali při testacích vozíků i systému I_Site, při hledání optimální nabídky se snažili detailně proniknout do našich specifických potřeb," doplňuje Jan Hanzlíček.

Pestrá flotila 56 strojů je alokována v areálu CHEMPARK – Záluží u Litvínova. V rámci tohoto areálu je dále rozdělena do různých oddělení, přičemž cca 85 % pracuje v logistických provozech a 15 % ve výrobě. V sekci „Sklady Petrochemie“ jsou čelní vozíky i skladová technika využívána pro převoz baleného zboží (PE a PP balený v pytlích na EURO paletách) z výroby do skladů a při následné expedici. Další část obdobných vozíků je umístěna ve skladech chemikálií pro vykládku a nakládku a převozy různých přepravních jednotek (IBC, palety, kovové přepravníky). Čelní vozíky včetně jednoho modelu Traigo 80 s úpravou Ex Proof pro výbušná prostředí a ručně vedená technika jsou umístěny také v provozech Chezacarb (výroba sazí) a Sklad náhradních dílů, v kterých navíc pracují i VNA vozíky řady BT Vector v úzkých regálových uličkách s indukčním vedením se zdvihem i bez zdvihu kabiny (modely VCE100, VRE150, VCE150A).   

Elektrické vozíky jsou vybaveny li-ionovými bateriemi. Jan Hanzlíček podotýká: „LION technologii využíváme teprve 2 roky a vidíme několik výhod. Především jde o zjednodušení nabíjení díky plug-in systému a snadnému přístupu k baterii. Baterii není nutné odpojovat ani vysouvat z vozíku, není nutné dolévat destilovanou vodu. Nepotřebujeme ani záložní baterie. Vyhovuje nám rychlost a jednoduchost průběžného nabíjení.  Aby vše fungovalo, je nutné na druhé straně dodržovat nová pravidla. U li-ionových baterií jde především o důsledné využívání všech dostupných časových oken pro jejich dobíjení a udržování optimální hladiny nabití, která nesmí klesnou pod určité procento, aby nedocházelo k degradaci baterií. Je proto důležité znát proces a prostředí, ve kterém manipulační technika funguje, aby nevznikly kapacitní problémy z důvodu vybití, které už nejde vyřešit výměnou baterie.” 

Jednotlivé stroje nebo skupiny strojů pracují v odlišném prostředí. Jak byl výběr z tohoto úhlu pohledu náročný vysvětluje Jan Hanzlíček: "V případě výrobních jednotek se velice často jedná o odlišná prostředí, kde jsou různá omezení a specifikaci a technické zadání si definují jednotlivé provozy (EX prostředí, malé průjezdné profily, různé váhy a rozměry břemen, různé vytížení vozíků atd.) Je to náročné. Výběrové řízení je realizováno každých 5 let a využíváme především zkušenosti a poznatky z předchozích VŘ. Nicméně ke změnám dochází neustále, intenzifikuje se výroba, přibývají nové kapacity, haly a nároky na spolehlivost a efektivnost manipulaci rostou. V rámci nových provozů a v posledních dvou obdobích se orientujeme zejména na změnu pohonu vozíků. Dříve jsme preferovali diesel a LPG, poté jsme LPG nahradili elektrickými vozíky s olověnými bateriemi a nyní přecházíme na li-ionovou technologií. Manipulační technika Toyota je spolehlivá a funguje dle našich potřeb. To platí i pro práci servisních techniků. Velká flotila generuje stále nové úkoly, ale spolupráce i komunikace při řešení servisních zásahů podpořená systémem I_Site je velmi dobrá.”

Dlouhodobý pronájem a rezidentní technik

Jak uvádí Jan Hanzlíček, ORLEN UNIPETROL potřebuje především kvalitu a flexibilitu: "Pětiletý pronájem s full servisem je ideální řešení. Dává nám možnost reagovat na případné změny vyvolané potřebami provozů, rozvojem a možnostmi nových technologií nebo získanými zkušenostmi. Vzhledem k velikosti flotily a důrazu na maximální dostupnost manipulační kapacity nám pro zajištění full servisní smlouvy připadala alokace rezidentního technika jako logická a výhodná pro obě strany. Po celé období budeme mít techniku pod soustavnou kontrolou s rychlou reakcí v případě potřeby."

Bezpečnost, data a efektivní komunikace s I_Site

Všechny stroje jsou vybaveny systémem správy flotily Toyota I_Site, který má mnoho funkcí. Ladislav Kohn, Vedoucí sekce MTZ,  uvádí, které funkce jsou po zhruba ročním provozu nejvíce využívané: "Systém I_Site využíváme mnoha způsoby, především pro komunikaci servisních požadavků, pro sledování výkonu vozíků i řidičů a jako praktický administrativní nástroj. Evidujeme v něm kompletní informace o flotile i řidičích: datum předání, počet najetých mth, údaje o údržbě, opravách nebo pojistných událostech, přístupové kódy, platnost řidičských oprávnění). V podstatě nám dává kompletní přehled o každém vozíku. Vše lze navíc sledovat pohodlně i přes mobilní aplikaci."

"Hlavním přínosem jsou provozní, bezpečnostní a výkonová data. Sledujeme silné nárazy a ihned reagujeme na oznámení, které systém automaticky vyšle. Pro odpovědného manažera jde o impuls ke kontrole vozíku zjištění, co se stalo. Asi nejvíce ale používáme modul kontroly nabíjení baterií. Zpočátku byl velkým pomocníkem při přechodu z olověných na li-ionové baterie. Na denní bázi jsme hlídali zapojování, vypojování, délku nabíjení. Zvyk je železná košile a obsluha musela zažité návyky překonat. I s pomocí I_Site se to podařilo. O vozících i řidičích mají přehled, a ručí za ně, mistři jednotlivých provozů, kteří s I_Site pracují pravidelně. Potřebujeme kontrolu, chceme pracovat moderně a jednoduše. Propracované systémy jako I_Site pro nás mají velký význam a dodavatel, který by podobný nástroj nenabídl, už by byl prakticky diskvalifikován z VŘ," říká Ladislav Kohn.

Budoucnost vidíme ve vodíku. ORLEN Unipetrol buduje v Česku vodíkovou infrastrukturu

„Mysleme na budoucnost, ale nezapomínejme, že žijeme v přítomnosti.  

Proměna tak tradičního průmyslu, jako je náš, je časově i finančně náročná. Je to dáno naší mohutnou infrastrukturou, kterou je nutné přebudovat. Jen za posledních 5 let jsme investovali celkem 50 miliard korun. Jsou to finance, které přes zvýšený prodej a naše obchodní partnery míří do české ekonomiky. Navíc do roku 2030 investujeme dalších 30 miliard korun do zelených projektů. Stáváme se multienergetickou společností schopnou vyrábět energii a produkty jak z klasických, tak obnovitelných zdrojů. Do roku 2050 chceme být emisně zcela neutrální.Rozvíjíme infrastrukturu pro bateriovou elektromobilitu a stavíme infrastrukturu pro vodíkovou elektromobilitu. Dnes máme dobijecí stojany na 55 čerpacích stanicích, do roku 2030 je chceme mít  na 230 čerpacích stanicích.

Vodíková a bateriová elektromobilita se vzájemně doplňují. Bateriová by mohla být vhodná pro každodenní dopravu na menší vzdálenosti, u delších vzdáleností převažují výhody vodíkové technologie. První vodíkový stojan jsme otevřeli letos v březnu na čerpací stanici v Praze na Barrandově a během léta jej otevřeme také v Litvínově. Do roku 2030 chceme mít vodíkové stojany na 28 stanicích v Česku a na 26 stanicích na Slovensku.

V našich areálech v Litvínově a Neratovicích plánujeme zřídit dvě výrobní a distribuční vodíková centra a zpřístupnit vodík mimo jiné i železniční dopravě. Zároveň připravujemekonkrétními projekty efektivní výroby obnovitelného vodíku z alternativních zdrojů, tedy bez uhlíkové stopy. Vodíková auta zavádíme i do naší firemní flotily, aktuálně využíváme pět vozů Toyota Mirai" říká Tomasz Wiatrak, ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.

Jan Hanzlíček na závěr uvádí, jaké jsou momentální priority v oblasti logistiky, skladování a manipulace: "V rámci společnosti ORLEN Unipetrol probíhá neustále velké množství logistických projektů, které vyžadují budování nových skladů, instalaci nových regálových systémů a rozšiřování flotily vozíků. Zaměřujeme se přitom na optimalizaci těchto procesů, a to jak z hlediska nákladů (obsluha a provoz flotily), tak z hlediska bezpečnosti. Snažíme se využívat dostupné technologie jako je indukční vedení systémových vozíků (již realizováno), systém Radioshuttle (projekt v přípravné fázi), hledáme možnosti nasazení AGV vozíků (studie proveditelnosti) a podobně."

Vymazat