Motorem růstu SW Group Logistics je VNA řešení Toyota

Fakta a čísla

O společnosti SW Group Logistics

SW Group Logistics je poskytovatel logistických služeb s celostátní sítí skladů po celém Spojeném Království. Již od počátku 60. let se specializují na nadměrné a neobvyklé náklady a podařilo se jim vyplnit mezeru na trhu.

Nadto SW provozuje v celé zemi téměř 20 000 m² skladů. V průběhu let pokračovali v rozvíjení svého podnikání a růstu, aby drželi krok s neustále se měnícími potřebami oboru a požadavky zákazníků.

V nedávné době otevřeli nový moderní sklad ve Swindonu. Po prozkoumání řady pracovišť a konzultacích s odborníky Toyoty se rozhodli pro zavedení řešení s velmi úzkými uličkami (VNA). „S vybudováním nového pracoviště jsme přešli z retraků na VNA vozíky a tato změna začala nyní přinášet ovoce.“

O VNA řešení

Manipulace s širokou škálou produktů různých zákazníků s sebou nese nutnost maximální flexibility. Od přijetí rozhodnutí se již systém osvědčil. Richard Knox, výkonný ředitel SW Group Logistics, vysvětluje: „Ve skutečnosti je systém ještě flexibilnější, než jsme očekávali. Pracujeme s různými rozměry palet, které můžeme díky VNA přepravovat větší rychlostí. To přineslo 30% nárůst objemu zpracovaných palet a vygenerovalo další zisk.“

VNA vozíky Toyota jsou založeny na retracích BT Reflex, které SW Group ve svých provozech masivně používá. VNA vozíky umožňují současný pojezd a zdvih s optimalizovanou rychlostí pojezdu a zdvihu. Nyní své provozy doplnili dvěma zcela novými VNA vozíky BT Vector VRE150 s obsluhou dole. Tyto vozíky jsou indukčně naváděné. Navádění zabudované v podlaze skladu umožňuje rychlou a bezpečnou práci. Jsou navrženy s důrazem na řidiče. Výsledkem je snazší a bezpečnější práce s vyšší plynulostí provozu. Všechny VNA vozíky Toyota jsou k dispozici v konfiguraci se zdvihem obsluhy nebo s obsluhou dole. Obě řešení mají své výhody.

Knox vysvětluje: „Pro náš provoz je klíčová rychlost a přívětivost ovládání vozíku. Rozhodli jsme se pro vozíky s obsluhou dole. Horní pole jsme se rozhodli použít pro produkty s menší obrátkovostí a zdá se, že to funguje dobře.“

Rychlé a bezpečné ukládání a vyzvedávání zboží

Jelikož v SW pracují se všemi typy palet, bylo důležité na tuto skutečnost při navrhování nového skladu pamatovat. Knox poznamenává: „Použití VNA pro nás znamenalo změnu koncepce. Užší uličky a větší hustota paletových pozic jsou pro nás docela nové, nicméně přinášejí větší flexibilitu, než jsme očekávali.“

Pro zvýšení produktivity byly vozíky doplněny dalšími funkcemi. Jak vysvětluje Dan Piper, Key Account Manager v Toyota Material Handling UK: „Technické specifikace byly navrženy tak, pomohly s transformací. Vozíky jsme vybavili funkcí předvolby výšky zdvihu, aby obsluha mohla jednoduše zvolit požadované patro regálu. Kamery na vidlicích zaručují precisnost manipulace, protože 10,5 metru je opravdu vysoko.“ Vysoká přesnost VNA vozíků při vychystávání šetří drahocenný čas při polohování vozíku. Knox dodává, že „kamery byly spolu s přednastavením výšek jednotlivých pater regálu výborným doplněním specifikací vozíků. Zautomatizování této činnosti je klíčovou výhodou používání nových VNA vozíků.“

A Piper pokračuje: „Tyto vozíky jsou vybaveny klávesnicí pro kontrolu přístupu, která je standardem na všech našich strojích a která zabraňuje neoprávněnému používání vozíků. Všechny VNA vozíky jsou také vybaveny brzděním na konci uličky. Na jednom konci tohoto skladu je slepá ulička, takže vozík zpomalí a následně před zdí zastaví. V přejezdové uličce vozík začne brzdit několik metrů před koncem uličky a zajistí, že vozík vyjede z uličky plazivou rychlostí, aby se omezilo riziko nehod při přejíždění.“

Jako většina VNA vozíků v moderních skladech jsou i tyto vozíky indukčně naváděné. Piper vysvětluje, že „jde o jednoduchý systém, který funguje na bázi indukčního vodiče a magnetů instalovaných v podlaze. Magnety aktivují spínač na stroji, díky kterému vozík rozpozná, kde se v uličce nachází, a automaticky zpomalí, a obsluha tak nemusí dělat nic.“ K tomu Knox dodává, že se tak také zvýšila rychlost ukládání a vyzvedávání zboží. „Fakt, že jste naváděni přímo na paletová místa, opravdu pomohla zrychlit náš provoz, takže pro nás to byla win-win záležitost.“

Plná servisní podpora vozíků

Kvalitní servis Toyota umožňuje využít vozíky naplno a udržet provoz v chodu. SW Group Logistics se může spolehnout na prvotřídní podporu Toyoty. Ať jde o servis, preventivní údržbu a technické prohlídky zajišťující bezpečnost a soulad vozíků s předpisy, nebo zajištění v podobě krátkodobých pronájmů či školení obsluhy.

Knox vysvětluje, co to znamená pro jejich podnik: „Pro SW Group je opravdu důležité, že máme spolehlivé produkty s vynikající servisní podporou. Každý prostoj je samozřejmě nákladná záležitost, a proto je pro nás společnost jako Toyota, která dokáže nabídnout skvělou podporu, opravdový poklad. Na Toyotě oceňujeme flexibilitu a vznikající vztahy s jejich techniky, kteří zajišťují bezproblémový servis.“

Richard Knox, výkonný ředitel SW Group Logistics závěrem dodává: Tento projekt byl pro nás přínosem a ukázal nám výhody skladování ve velmi úzkých uličkách. Nyní přemýšlíme o využití VNA v dalších oblastech našeho podniku. Chtěl bych společnosti Toyota Material Handling vyjádřit velký dík za veškerou pomoc a rady, díky kterým se stal náš nový sklad úspěšným podnikem.“

Vymazat