Zlato pro týmy dílenských techniků a logistiků Toyoty

Zlatý certifikát Toyota Lean Performance potvrdil velký pokrok v efektivnosti odbavování dílenských servisních zakázek i při přípravě vozíků v rámci interní logistiky v depu v Rudné. Oceněné provozy svojí činností podporují hladký průběh všech procesů souvisejících s péčí o flotilu krátkodobého pronájmu (STR), použitých vozíků, přípravou vozíků k expedici i servisem, který nejde provést v místě používání. U zákazníků se pozitivní změny projeví ve vyšší rychlosti, přesnosti a kvalitě všech poskytovaných služeb.

Certifikát uděluje Toyota Logistic Academy za štíhlý přístup, kvalitu, spolehlivost a bezpečnost sledovaných procesů, které jsou obdobou výrobního systému Toyota TPS v dílenských a logistických provozech. Mezinárodní audit proběhl 7.-8.2.2023 a Česká republika je teprve 7 z 35 zemí, které dokázaly zlatý certifikát získat. 

 

Michael Lambert, Toyota Lean Academy Director a vedoucí certifikačního týmu uvedl: "Jde o nezanedbatelný úspěch TMHCZ v mezinárodním prostředí evropské organizace TMHE. Český tým dokázal získat nejvyšší ocenění na první pokus a bez dílčích postupných kroků, které vyžaduje bronzový nebo stříbrný certifikát, což je odvážný a unikátní přístup. Certifikační projekt trval téměř 2 roky a účastnili se ho všichni dílenští technici, logistici a jejich manažeři, kteří prokázali vysokou profesionální a odbornou úroveň." 

 

"Prožili jsme náročné období, ale tvrdá práce všech zainteresovaných, probíhající navíc za plného provozu, se vyplatila," říká Oldřich Pančochář, manažer oddělení Rental & Used, který zastřešoval přípravu, koordinaci i dohled nad zaváděním všech změn, které bylo nutné pro konečný úspěch realizovat.  

 

"Ocenění je velkým a zaslouženým úspěchem a potvrzuje dlouhodobě odpovědný přístup v oblasti pronájmů a prodeje použité techniky a nadstandardní podporu zákazníků na českém trhu. Pro ilustraci uvedu jedno číslo. Z více než 5 500 odbavených přeprav v tomto fiskálním roce, jsme zaznamenali pouze 14 reklamací. Jde o jasný signál, jak se správné nastavení interních procesů promítá do kvality naší práce." 

 

"V rámci certifikačního řízení jsme v 10 programech sledovaných TLA identifikovali a posuzovali všechny procesy z hlediska bezpečnosti, principů 5S, odstraňování neproduktivních a zbytečných činností, časových i materiálových ztrát. Zaměřili jsme se na vizualizaci jednotlivých procesů a jejich fází pro všechna pracoviště, vytvořili jsme přehledné kompetenční matice a upravili bezpečnostní pravidla. Zavedli jsme jednoduché, ale velmi efektivní denní řízení založené na krátkých poradách za účastí tým lídrů a managementu zainteresovaných oddělení i mimo dílnu a logistiku. Prodiskutujeme uplynulý den, ověříme si, že každý má přidělenou konkrétní práci a ví, co má dělat. Zvýšili jsme všeobecnou informovanost na straně interních zákazníků dílenských služeb, máme přehled o akutních i očekávaných absencích a personálním pokrytí všech úkolů. Probereme rychle potenciální problémy a zajistíme rychlejší a účinnější koordinaci při jejich vyřešení," dodává Oldřich Pančochář a pokračuje ve výčtu opatření, která bylo potřeba promyslet a implementovat: 

 

"Soustředili jsme se na maximální automatizaci a standardizaci všech opakujících se činností - kontroly po opravách, prohlídky příchozích vozíků po skončení pronájmů, kontroly nových vozíků před dodávkou zákazníkovi a další. Ročně na dílně proběhnou desetitisíce oprav, převozů, kontrol, prohlídek a dalších činností, při kterých spolupracuje více týmů a může vzniknout mnoho nedorazů. Sehranost všech článků a jejich efektivní komunikace vzniku chyb, abnormalit nebo mimořádných situací brání. Odbourání nesprávných objednávek dílů, chybějící výbavy, přehlédnutí závady při příjmu, špatné umístění nebo nenabití stroje znamená úsporu času, eliminaci zbytečných činností. Cílem standardizace je tedy odstranění chyb a nastavení procesů, díky kterým zachytíme potenciální reklamace ještě na různých úrovních v rámci interních procesů."  

 

"Ke splnění certifikačních kritérií nám pomohlo důsledné testování nových pravidel a kontrolních postupů při odbavování interních zakázek. Díky uvedeným změnám dokážeme například zkrátit dobu přípravy vrácených vozíků k dalšímu pronájmu již do 48 hodin a požadavky dalších zákazníků budou neprodleně uspokojeny. Když věci fungují dobře, jdou již vylepšovat jen detaily, ale i těch detailů může být mnoho a mohou efektivnost posunout na novou úroveň. V rámci procesu neustálého zlepšování Kaizen, který je Toyotě vlastní, se takto snažíme fungovat každý den," konstatuje na závěr Oldřich Pančochář.  

Kontakt pro média

Toyota Material Handling CZ
Jindřich Přívora, PR Manažer
jindrich.privora@cz.toyota-industries.eu
+420 311 651 133

Vymazat