Zákazník jako středobod podnikání

Společnost Toyota Material Handling v letošním roce opět uhájila první místo ve světovém žebříčku výrobců manipulační techniky „Weltrangliste der Flurförderzeuge 2019/2020“ časopisu dhf Intralogistik. V rozhovoru nám prezident a výkonný ředitel společnosti Toyota Material Handling Europe Dr. Ernesto Dominguez popsal, jak se společnost vyrovnává s výzvami způsobenými koronavirem, důležitost pevných vztahů se zákazníky a rostoucí význam alternativních pohonů, digitalizace a udržitelnosti intralogistiky.

dhf Intralogistik: Pane řediteli, ve společnosti Toyota Material Handling pracujete už přes dvacet let. Zastával jste pozici jednatele ve Španělsku a ve Francii a něco přes půl roku už uplynulo od Vašeho jmenování na vrcholný post prezidenta a výkonného ředitele Toyota Material Handling Europe (TMHE). Jak se Vám vydařil start a jaké první úkoly před Vámi stály?

Ernesto Dominguez: Dne 13. března 2020 jsem odletěl z Barcelony do Švédska a hned další den se uzavřely hranice. Takže jsem na své nové působiště v Mjölby dorazil vlastně současně s pandemií koronaviru. A to samozřejmě značně ovlivnilo můj začátek v TMHE. Museli jsme okamžitě jednat a přijímat důležitá rozhodnutí. Můj předchůdce Matthias Fischer provedl dobrou přípravu i samotné předání svojí agendy, což mi nástup velmi usnadnilo. Proto jsem se s plnou motivací mohl pustit do nových úkolů spojených s řízením organizace zaměstnávající přes 11 tisíc pracovníků.


dhf Intralogistik: Co jste si ze svého působení na pozici jednatele místního zastoupení odnesl do nové pozice prezidenta a výkonného ředitele TMHE?

Ernesto Dominguez: Jako jednatel místního zastoupení jsem byl v každodenním těsném kontaktu s našimi zákazníky – s jejich požadavky a výzvami. Tyto těsné vazby bych chtěl rozhodně zachovat. Naše činnost na úrovni místních zastoupení i v samotném ústředí by měla vždy směřovat k porozumění zákazníkům a jejich potřebám, abychom jim mohli vždy nabídnout ta nejlepší řešení.


dhf Intralogistik: Jak Vaše začátky na pozici výkonného ředitele ovlivnil Covid-19?

Ernesto Dominguez: První měsíce byly poznamenané velkou nejistotou. Nevěděli jsme, jak pandemie ovlivní naše zaměstnance a zákazníky ani jaký bude mít dopad na naši firmu. Abychom dokázali vývoj lépe sledovat a mohli na něj včas reagovat, zřídili jsme pracovní skupinu Corona. Na prvním místě přitom stálo zdraví a bezpečí našich zaměstnanců, na druhém místě ochrana našich zákazníků a na třetím místě stabilita naší firmy. Zároveň jsme chtěli dostát naší společenské odpovědnosti. Naše manipulační technika tak v celé Evropě přispívala k zachování mobility důležitého zboží jako jsou potraviny nebo léčiva.


dhf Intralogistik: Jaké další oblasti kromě koronaviru zahrnuje Vaše agenda?

Ernesto Dominguez: Musíme se zaměřit na potřeby našich zákazníků a na vývoj technologií pro budoucnost. Jedná se především o oblast energie, konektivity a automatizace. Za velmi důležité téma zaujímající rovněž přední místo mezi mými úkoly považuji posílení odolnosti naší firmy. Na přicházející změny a výzvy musíme reagovat pružně a musíme je umět chápat a využívat jako příležitosti. Je proto třeba, aby všichni vedoucí pracovníci i řadoví zaměstnanci uvažovali otevřeně, nově a kreativně a zůstávali velmi flexibilní podobně jako u startupů.

dhf Intralogistik: Ve světovém žebříčku výrobců manipulační techniky „Weltrangliste der Flurförderzeuge 2019/2020“ časopisu dhf Intralogistik uhájila Toyota první místo. Co pro Vás znamená pozice jedničky na trhu?

Ernesto Dominguez: Pozice jedničky na trhu neoddělitelně souvisí s tím, jak trh naši firmu vnímá. Když dnes zodpovědní pracovníci plánují manipulaci a logistiku, vybaví se jim přitom značka Toyota. To je rozhodující. Samozřejmě se s tím pojí také nutnost plnit očekávání našich zákazníků – vyvíjet a dodávat výrobky a řešení odpovídající jejich potřebám.


dhf Intralogistik: Vaše firma se na špičce světového žebříčku drží již roky. Čím je Toyota výjimečná?

Ernesto Dominguez: V Toyotě máme závodního ducha. Pořád se chceme posouvat dál. Ale nejde o to být největší nebo stát v čele nějakého žebříčku. To samo o sobě pro zákazníky nic neznamená. Teprve když zákazníci naše výrobky ocení a my jim skutečně dokážeme nabídnout řešení vyladěná podle jejich potřeb, můžeme se považovat za opravdovou jedničku na trhu.

A co pro to děláme? Za dosaženými výsledky stojí kvalita našich výrobků a spolehlivost našich služeb. Celou Evropu máme distribučně velmi dobře pokrytou sítí spolehlivých a profesionálních dealerů i našimi vlastními pobočkami. K tomu se přidává naše silná finanční pozice a v neposlední řadě i naši věrní zaměstnanci – tato vynikající kombinace nám udržuje špičkové postavení. Také se zaměřujeme na nové pohony, konektivitu a automatizaci, abychom si náskok udrželi i nadále.


dhf Intralogistik: To zní zajímavě. Kam se při digitalizaci a automatizaci ubíráte?

Ernesto Dominguez: Pokud jde o konektivitu, jsme jediným výrobcem, který zakomponoval telematické jednotky do sériového provedení téměř veškeré skladové techniky. V současnosti máme na trhu kolem 150 tisíc propojených vozíků. Mezi přednosti propojených zařízení patří mimo jiné možnost lepšího plánování údržby a vyšší bezpečnost.

Společně s našimi dceřinými firmami Vanderlande a Bastian dokážeme nabídnout a zrealizovat ucelené automatizační projekty po hardwarové i softwarové stránce. To nás v automatizaci řadí mezi nejúspěšnější firmy v oblasti logistiky.


dhf Intralogistik: Manipulační technika je stále inteligentnější. Jak dlouho budou tyto špičkové stroje ještě potřebovat řidiče?

Ernesto Dominguez: Řekl bych, že člověk bude hrát vždy důležitou roli. Klasický vysokozdvižný vozík s řidičem je velmi flexibilní a uplatňuje se v prostředích, kde je nepřekonatelný. Ale v určitých oblastech a aplikacích zůstává bezesporu velký prostor pro efektivní využití automatizované techniky. Budoucnost si představuji jako kombinaci obou systémů.


dhf Intralogistik: A teď k zelené logistice! TMHE se zavázala dosáhnout ve svých provozech do roku 2030 neutrální bilance CO2. Jak tohoto ambiciózního cíle hodláte dosáhnout?

Ernesto Dominguez: Toyota se chce rozvíjet udržitelně, a to jak z pohledu člověka, tak z pohledu životního prostředí. Nechceme vytvářet zisk ani na úkor Země, ani společnosti. Proto jsme si s ohledem na životní prostředí stanovili přísné cíle, jež každoročně přehodnocujeme a aktualizujeme. V Evropě jsme emise CO2 v uplynulých osmi letech snížili už o 15 procent. Na území Evropy nakupujeme z 90 % zelenou elektřinu. Spotřebu elektřiny jsme mezi lety 2018 a 2019 snížili o pět procent. A v energetických úsporách budeme pokračovat.

Naše továrna ve švédském Mjölby je z hlediska CO2 již zcela neutrální. Také ve výrobním závodě v Itálii jsme snížili emise CO2 na polovinu. Jsme na správné cestě. Dokazuje to i platinové ocenění od firmy EcoVadis. Řadíme se tedy mezi jedno procento nejlepších ze 70 tisíc hodnocených společností z celého světa. Náš mateřský koncern navíc figuruje na seznamu „A List“ organizace CDP pro klimatickou změnu.

 

„Teprve když zákazníci naše výrobky ocení a my jim skutečně dokážeme nabídnout řešení vyladěná podle jejich potřeb, můžeme se považovat za opravdovou jedničku na trhu.“

 

Těsnou spoluprací podporujeme udržitelnost i u našich zákazníků. Za tím účelem jsme vyvinuli čtyřstupňový model. V první řadě je třeba získat spolehlivé údaje o spotřebě energie a následně je třeba zamezit veškerému jejímu plýtvání. Třetí krok vyžaduje inovace pro zvýšení energetické účinnosti. Pro nás to znamená, že musíme vyvinout odpovídající technologie a nahradit jimi tradiční systémy. Nakonec je třeba zavést inovativní technologie s nižšími emisemi CO2. Tímto způsobem mohou pomocí našich technologií ještě více snížit uhlíkovou stopu i firmy, které ji už nyní mají velmi malou.

 

Veškerou skladovou techniku Toyota zahrnujeme do kategorie „Smart Trucks“ odkazující na sériovou výrobu vozíků vybavených telematikou pro síťové propojení. Nepřetržitý přenos provozních údajů do systému správy flotily Toyota I_Site umožňuje analyzovat a optimalizovat veškeré procesy.


dhf Intralogistik: Podívejme se na pohony. Lithium-iontové baterie jsou už dostatečně známé. Jaký význam v Toyotě přikládáte palivovým článkům?

Ernesto Dominguez: Lithium-iontové baterie už jsou na trhu a přispívají k příznivější bilanci CO2. Modulární bateriový systém Toyoty významně snižuje hmotnost zařízení. Inovativní technologie dokáže snížit spotřebu energie až o 25 procent. Naše lithium-iontové baterie tak již nyní pomáhají našim zákazníkům snižovat emise CO2. Nějakou dobu trvalo, než se na trhu tato technologie uchytila a prokázala své výhody. A myslím, že to samé čeká palivové články. V Toyotě jsme přesvědčeni, že palivovým článkům coby součásti pohonů bude patřit budoucnost – a to i v intralogistice. U palivového článku vznikají na rozdíl od jiných zdrojů energie emise pouze v podobě čisté vody a tankování trvá podobně jako při použití fosilního paliva jen pár minut. Tato technologie tedy umožňuje velmi snadno zorganizovat nepřetržitý třísměnný provoz. Překážkou však prozatím zůstávají vysoké investiční náklady do infrastruktury související se zásobováním vodíkem. I tak již v Evropě existuje vícero projektů, které tuto novou pohonnou technologii velmi úspěšně využívají. K urychlení tohoto vývoje by mohla dopomoci státní podpora, jako je tomu například v Německu nebo ve Francii.

 

„Těsnou spoluprací podporujeme udržitelnost i u našich zákazníků. Za tím účelem jsme vyvinuli čtyřstupňový model.“

 


dhf Intralogistik: Podívejme se vpřed. Jaké cíle jste si předsevzal pro roky 2021 a 2022?

Ernesto Dominguez: U Toyoty stojí ve středu zájmu vždy zákazník. Mojí nejvyšší prioritou je tedy udržení naší pozice přínosného a spolehlivého partnera, jenž bude vždy dokonale chápat požadavky a výzvy zákazníků. Zároveň se budu snažit, aby naši zaměstnanci vnímali Toyotu i nadále jako solidního a atraktivního zaměstnavatele. Pohybujeme se ve velmi proměnlivém světě, a to není jednoduché. Těmto zodpovědným úkolům budu věnovat své veškeré úsilí a soustředění.

dhf Intralogistik: Pane řediteli, děkujeme Vám za zajímavý rozhovor a přejeme Vám mnoho dalších úspěchů.

 


Zdroj: dhf Intralogistik (originální článek v němčině)

 

 

 

Vymazat