Toyota v ČR obhájila zlaté hodnocení EcoVadis

Toyota Material Handling CZ potvrdila, že nejvyšší úroveň etického a udržitelného podnikání, transparentnosti pro zákazníky a společenské odpovědnosti je pevnou součástí každodenní rutiny jejího podnikání a že ji dokáže udržet dlouhodobě.

TMHCZ aktuálně obhájila vysoké ocenění EcoVadis Gold a patří mezi 6 % nejlépe hodnocených firem na světě!

 "Úspěch nám pomáhá udržovat nastavené procesy a úsilí o integraci udržitelnosti a transparentnosti do všech pracovních postupu, které v rámci svých prodejních a servisních aktivit uplatňujeme. Je dalším důležitým momentem při budování ovzduší důvěry u zákazníků a partnerů, říká František Mikeš, obchodní a marketingový ředitel společnosti Toyota Materila Handling CZ.

Toyota používá hodnocení třetích stran od společnosti EcoVadis k urychlení a zefektivnění svého podnikání vůči svým zákazníkům i v rámci své sítě. Protože rostoucí globální trend volá po vyšší transparentnosti a zodpovědnosti dodavatelských řetězců, stále více firem zahrnuje ve zvýšené míře do svého podnikání CSR aktivity.

Týmové úsilí evropské organizace přispělo ke získání platinového ratingu

V minulých letech získala TMHE ocenění EcoVadis Gold pro svou celoevropskou organizaci již několikrát, letos dosáhla na ocenění nejvyšší - EcoVadis Platinum, které ji řadí mezi 1 % nejzodpovědnějších a nejtransparentnějších firem v oboru všeobecného strojírenství.

Všechny výrobní závody a lokální prodejní a servisní organizace TMHE projdou v letošním roce, tak jako Toyota Material Handling CZ, průzkumem, který umožní individuální ohodnocení každé jednotky. Dosud získalo hodnocení EcoVadis Gold 16 z 26 testovaných jednotek Toyoty. Celkový rating TMHE zohledňuje data za celou Evropu a rovněž zohledňuje některé postupy mateřské společnosti Toyota Industries Corporation (TICO).

Již v roce 2018 získala TMHE od společnosti EcoVadis také vůbec první cenu Supplier Excellence Award za nejlepší přístup k podnikání celé skupiny Toyota. Ocenění reprezentuje závazek Toyoty k transparentnímu podnikání ve všech lokálních jendotkách a získání Zlatého ratingu pro 30 % prodejních a servisních středisek a zohledňuje i tehdejší umístění mezi 3 % nejlepších firem v průmyslu.

Hodnocení hlavních oblastí

EcoVadis se zabývá hodnocením čtyř různých témat, z nichž nejvyšší váhu má oblast pracovních a lidských práv.  Toyota Material Handling Europe získala v jednotlivých tématech následující rating:

  • Pracovní a lidská práva: 80/100
  • Životní prostředí: 80/100
  • Etika: 70/100
  • Udržitelný rozvoj: 70/100

EcoVadis, vedoucí a nejdůvěryhodnější společnost v oboru ratingu udržitelnosti, provádí hodnocení udržitelného podnikání a přístupu k životnímu prostředí, sociálního a etického chování více než 62 000 dodavatelů z celého světa. Její online platforma umožňuje 175 nadnárodním společnostem přístup k ratingu jejich vybraných dodavatelů ve 155 zemích.

www.ecovadis.com

Kontakt pro press

Toyota Material Handling CZ
Jana Bobysudová, Marketing manager
Tel.: +420 725 744 241

Vymazat