Solární panely nainstalované v Toyota Material Handling Manufacturing Sweden

Toyota stupňuje své ambice v oblasti udržitelného podnikání, připojila se ke kampani OSN Race to Zero

Toyota Material Handling Europe (TMHE) bude podnikat s nulovými emisemi - společně se svými zákazníky, obchodními partnery a zaměstnanci. Cílů, kterých chce v blízké i vzdálenější budoucnosti dosáhnout, staví výhradně na vědeckých základech.

V souladu s Pařížskými dohodami o boji s klimatickou změnou se TMHE přihlásila ke kampani Business Ambition for 1.5 °C. Společnost se zavázala dosáhnout takového snížení emisí napříč všemi oblastmi jejich vzniku a založeného na vědeckém základě, které umožní udržet globální oteplení na hodnotě 1,5 °C nad před-industriální úrovní. Rovněž se zavázala k dalšímu dlouhodobému cíli: dosažení 50% úrovně emisí skleníkových plynů do roku 2030 a nulových emisí nejpozději do roku 2050. 

 

TMHE chce být součástí řešení problému klimatické změny, a proto dekarbonizuje své podnikatelské aktivity v souladu s doporučeními IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu). Na cestě k nulovým emisím se Toyotě již podařilo dosáhnout několika milníků: snížení emisí CO2 ve vlastních provozních jednotkách o 29 % od roku 2012, dosažení nulových emisí v největším výrobním závodě ve Švédsku a přechod na využívání 100% obnovitelné elektrické energie.

 

Navíce se TMHE původně zavázala dosáhnout do roku 2031 nulových emisí v emisních oblastech 1 a 2, tedy těch, které sama produkuje nebo těch, které vznikají při výrobě nakupované energie. Nyní tento svůj závazek rozšířila ještě o záměr snížit emise i v oblasti 3 (ta zahrnuje i emise, které vznikají používáním výrobků a služeb společnosti) o 55% do roku 2031, což je v souladu s kampaněmi European Green Dealem a Fit for 55%.

 

Významný, smysluplný a transparentní pokrok 

Nejnovější závazek posouvá úsilí TMHE na zcela novou úroveň. Podstoupí pečlivou a důkladnou analýzu svých emisí ve všech třech oblastech 1, 2 a 3, aby mohla rozvinout a komunikovat detailní emisní cíle pro příští dva roky.

  

"Jde o velmi důležitý vývoj na naší cestě k udržitelnosti," řekl Ernesto Dominguez, President a CEO Toyota Material Handling Europe a dodal: "V souladu s naší hodnotou Kaizen jsme předurčeni být lídry v pozitivním přístupu k transformaci a soustavnému vylepšování našeho boje s klimatickými změnami. Protože 97 % našich emisí vzniká mimo naši vlastní výrobní a provozní činnost, jsme nadšeni, že můžeme rozšířit naše úsilí na celý dodavatelský řetězec a navrhnout koordinovaná řešení, která mohou mít maximální možný vliv a užitek. Budeme rovněž podporovat vládní aktivity a projekty, které nám umožní pracovat společně s našimi zákazníky, dodavateli i zaměstnanci na dekarbonizaci a budoucí proměně celého logistického průmyslu."’ 

 

"Definování cílů založených na vědeckém základě v souladu s doporučeními Pařížských dohod a organizování pravidelných nezávislých revizí zajistí, že náš pokrok bude významný a transparentní," dodal Ernesto Dominguez a na závěr uvedl: "Zahájili jsme dialog i s našimi akcionáři, abychom identifikovali co nejvíce příležitostí, při kterých můžeme monitorovat spotřebu energie, eliminovat odpad a představit inovativní řešení, takže všichni společně budeme moci rychle postupovat."

 

Na inciativě The Science Based Targets (Vědecky podložené cíle) spolupracovaly organizace CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). Až dosud se ke kampani Business Ambition for 1.5°C připojilo přes 900 firem, které společně představují více než 13 biliónů dolarů tržní kapitalizace.

Kontakt pro média

Toyota Material Handling CZ
Jindřich Přívora, PR Manažer
jindrich.privora@cz.toyota-industries.eu
+420 311 651 133

Vymazat