Toyota Solutions Academy - Komplexní partner pro intralogistiku

TMHCZ Hranice na Moravě, 28.5.2024

Individuálně vyžádaný a tématicky pestrý den prožili naši partneři, spravující celou síť poboček, vnáročném tempu. Počasí nám přálo, follow-up byl skvěle zvládnut.  


Zadání klienta směřovalo k plné šíři záběru TMHCZ coby komplexního partnera pro intralogistiku A Toyota předvedla, co může plně nabídnout – od manipulační techniky po pronájemní a servisní služby, přes automatizaci, regálové systémy, bezpečnost až po telematiku. Tým specialistů - který mj. předvedl i skvělý team work spomyslnýmpředáváním štafety příprav i slova – přetavil den na soustředěný tok odborných a praktických informací.  

   

P
ředvedl jak průřezové know-how za jednotlivé oblasti, tak fyzické prezentace konkrétních produktových zástupců. Hosté partnera měli možnost vidět řadu skladové techniky v čele se špičkovým
retrakem, širokou nabídku čelních spalovacích i elektrických vozíků až po Toyota Traigo80 snosností 8t , fungování Radioshuttle pro vysokohustotní skladování, ukázky použité techniky, bezpečnostní prvky a další reálie z logistické praxe. Toyota MHCZ rozhodně potvrdila svoji kompetenci, že může nabídnout jakákoli řešení pro různě velké a rozdílně zaměřené pobočky partnera. 

 

 

Více foto naleznete v naší fotogalerii

Kontakt pro press

Toyota Material Handling CZ
Jana Bobysudová, Marketing manager
Tel.: +420 725 744 241

Vymazat