Toyota Lean Global meeting 2023: představí přednosti výrobního systému Toyoty napříč regiony

Toyota Lean Global meeting pro rok 2023 zaujímá v kalendáři důležitých aktivit společnosti Toyota Material Handling Group klíčové místo. Letošní každoroční shromáždění se konalo 6.-7. září a jako společná platforma pro regionální pobočky skupiny posloužilo k výměně zkušeností a nápadů, jak nejlépe využít metody výrobního systému Toyoty (Toyota Production System - TPS) na svých domácích trzích. Hostitelem byla Toyota Material Handling Francie a shromáždění se zúčastnili zástupci Toyota Material Handling Group a regionů, které patří do této skupiny: Toyota Material Handling International, Toyota Material Handling North America (Toyota & Raymond) a Toyota Material Handling Europe.

Den první: sdílení dosažených úspěchů a plánů

Každý region prezentoval své výsledky a představil plány pro finanční rok 2024. Hlavním úhlem pohledu bylo štíhlé myšlení ve vztahu k zákazníkům a zkušenosti s TPS zaměstnanců.

Jedním z hlavních témat, které se během jednání otevřelo byl závazek přenášet unikátní zkušenosti Toyoty na zaměstnance. Toyota je rovnocenně uznávaná pro kvalitu svých produktů i pro svou firemní kulturu. Ta zahrnuje integraci principů TPS do každodenní práce, pěstování smyslu pro soustavné zlepšování a udržování respektu mezi zaměstnanci.

Zákaznický přístup, další klíčové téma, shrnuje slogan "Optimalizuj - Propoj - Zautomatizuj". Ten naznačuje, jakým směrem se ubírá uvažování firmy a jakým procesům se věnuje: optimalizaci efektivnosti, hlubšímu propojení se zákazníkem a dokonalé pochopení jeho potřeb a konečně využití automatizace jako prostředku pro komplexní zlepšení procesů zákazníka. Tento přístup podtrhuje důležitost štíhlého myšlení orientovaného na každého jednotlivého zákazníka. 

 

Den druhý: přezkoumání ukazatelů klíčových cílů a výsledků aktivit zaměřených na neustálé zlepšování (Kaizen)

Závěrečný den byl věnován posouzení praktického uplatnění principů TPS, zejména filozofie Kaizen, v reálném provozu v rámci Centra řízení flotily a v kancelářských provozech francouzské pobočky a zhodnocení dosažených úspěchů v účinnosti a efektivnosti aktivit.

Ukazatele klíčových cílů zahrnují metody a metriky, které slouží jako průvodci jednotlivých činností a pomáhají měřit pokrok vedoucí k dosažení cílů. Například Centrum zákaznického servisu využilo této metodologie k dosažení konkrétního výsledku - snížení času na zpracování objednávky o 20 %, a tím zvýšení efektivnosti procesu objednání a dodání vozíku zákazníkovi.

Význam TPS pro zaměstnance a pro zákazníky

Klíčové body a výstupy ze shromáždění Toyota Lean Global meeting zdůraznily důležitost TPS pro globální činnost Toyoty.  Michael Lambert, ředitel Toyota Lean Academy TMHE, popisuje svůj celkový pocit z akce: “Během setkání jsem cítili nefalšované zaujetí a vysokou aktivitu na podporu a šíření TPS na všech regionálních trzích Toyota Material Handling Group. Hlavní diskusní témata se zaobírala právě optimalizací zákaznických procesů, zlepšování zkušeností zákazníků se štíhlým myšlením a zlepšením chápání významu TPS na straně zaměstnanců.”

Na závěr dodává, jakých cílů chce na shromáždění dosáhnout: “Aktivity TMHE jsou plně v souladu se záměry nejvyššího managementu celé skupiny Toyota. Hledáme harmonickou rovnováhu mezi štíhlými aktivitami přímo pozitivně ovlivňující naše zákazníky a činnostmi v rámci TPS zaměřenými na posílení našich vlastních  interních procesů. Naším nejvyšším cílem je předat zákazníkům vlastní výjimečné zkušenosti."

Kontakt pro press

Toyota Material Handling CZ
Jana Bobysudová, Marketing manager
Tel.: +420 725 744 241

Vymazat