Toyota Industries Corporation patří mezi nejlepší ekologicky zodpovědné firmy

Toyota Industries Corporation (TICO) byla již podruhé za sebou zařazena do seznamu A, když získala maximální skóre v průzkumu zabývajícím se klimatickými změnami řízeném organizací CDP. Toyota Material Handling Europe (TMHE), její evropská divize manipulační techniky, dokončila seznam opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů a ke změně klimatu.

CDP pravidelně sleduje, jaká okamžitá opatření přijímají firmy, investoři nebo města s cílem vybudovat skutečně udržitelné hospodářství, přičemž měří a posuzuje dopad jejich činností na životní prostředí.

Nulové emise CO2 v Mjölby již vloni
Toyota Material Handling Europe plně a soustavně podporuje cíle TICO v oblasti environmentální politiky a emisí CO2. Jedním z příkladů je využití uhlíkově neutrálního bioplynu ve výrobním závodě TMHE ve švédském Mjölby, který dosáhl nulových emisí CO2 již v roce 2019. Továrna je tak prvním závodem v rámci TICO Group, která tohoto cíle dosáhla. Byla za to, a za další účinné iniciativy na tomto poli, rovněž oceněna titulem Udržitelná firma roku (ocenění udělila švédská veřejná společnost Tekniska Verken).

TMHE demonstruje jak dostupnost, tak cenovou dosažitelnost technologií s nízkými nebo nulovými emisemi uhlíku pro firmy, které se rozhodnou inovovat. Získáním nejvyššího ratingu druhý rok po sobě svědčí o tom, že Toyota si tyto možnosti nejen uvědomuje, ale také je využívá a realizuje.

“V rámci Sustainability Report z roku 2019 jsme ohlásili nulové navýšení emisí CO2 v našich výrobních a obchodních střediscích v Evropě od roku 2012, přičemž ve stejné době stouply naše výkony o 54 %. I nadále pracujeme na dalším snižování emisí. Například pro rok 2020 a dále jsme se zavázali odebírat elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. To povede ke snížení emisí o dalších 15 %," říká Tom Schalenbourg, Sustainable Development Director TMHE.

TICO 6. Environmentální akční plán

Skupina Toyota Industries Group formulovala svoji představu o udržitelném podnikání v materiálu "Ideální stav v roce 2050" již v březnu 2016 a od té doby konsoliduje své aktivity s výhledem na 5 let a každý rok je upřesňuje. V tomto, již šestém akčním plánu, který je momentálně aktivně implementována mimo jiné uvádí:

Společnost řídí následující aktivity založené na iniciativách uvedených v tomto akčním plánu:
1. Snížení emisí CO2 do konce finančního roku 2021 o 10 % ve srovnání s rokem 2006 (Toyota Industries)
2. Snížení počtu jednotek produkujících CO2 do konce finančního roku 2021 o 26 % ve srovnání s rokem 2006 (Toyota Industries Group)
3. Stanovení a omezení rizik týkajících se vodních zdrojů ve všech výrobních závodech

Pro Toyota Industries Group budou i nadále aktivity reagující na klimatickou změnu činnostmi klíčovými. Toyota bude rovněž podporovat realizace opatření v oblasti udržitelnosti prostřednictvím dalších globálních aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí.

Výsledky za rok 2019 byly formálně vyhlášeny 20.ledna 2020 v rámci CDP Japan Report Launch. Více informací najdete v tiskové zprávě Toyota Industries Corporation’s zde.

O organizaci CDP

CDP je globální nezisková organizace vzniklá ve Velké Británii v roce 2000. Prosazuje snižování emisí skleníkových plynů a ochranu vodních zdrojů a lesů ze strany firem, měst nebo vlád. V roce 2019 řídila CDP průzkumy a hodnotila hlavní globální společnosti v zastoupení 525 institucionálních investorů (ovládajících prostředky ve výši 96 bilionů USD) a 125 firem a organizací. https://www.cdp.net/en

Pro více informací kontaktuje:

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontakt pro média

Toyota Material Handling CZ
Jindřich Přívora, PR Manažer
jindrich.privora@cz.toyota-industries.eu
+420 311 651 133

Vymazat