Toyota Autopilot CDI120: Nejnovější AGV pro horizontální transport palet

Novinka v podobě vozíku Autopilot CDI120 opět o značný kus posouvá hranice možností automatizace při přepravě nákladů ve skladech. Doplňuje stávající řadu Autopilot, založenou na standardních nízkozdvižných vozících, zakladačích, retracích, čelních vozících nebo tahačích, o efektivní silný stroj, který zajistí ekonomickou horizontální přepravu palet a zajistí ještě širší škálu řešení, která uspokojí velmi různorodé požadavky a potřeby zákazníků.

Malý, skvěle manévrovatelný a nákladově výhodný

Vozík CDI120 je již od základů navržen jako automat proto, aby jeho nasazení v náročných aplikacích umožnilo využít možnosti AGV technologií na maximum. Není tedy jen automatickou alternativou k manuálně ovládaným strojům. Tento fakt umožnil úplně jiný přístup při promýšlení mnoha aspektů nového nosiče nákladu: od vlastního provedení a designu po navigaci a bezpečnostní prvky.

 

První věc, kterou si mnozí uživatelé ihned uvědomí, jsou chybějící vidlice. Autopilot CDI120 je k nabrání nákladu nepotřebuje. Místo toho podjede paletu položenou na průjezdném stojanu (nakládací stanici), přizvedne ji a odveze. Umístění palety na stojanu umožňuje kdykoli, přesně a plně automaticky nabrat paletu o hmotnosti až 1 200 kg.

 

V šasi mimořádně kompaktního vozíků CDI120 jsou již integrovány všechny potřebné skenery, čidla a senzory. V kombinaci s úplně odlišným designem pojezdu, který umožňuje otočení celé palety na místě a výše uvedeným nabíráním palety dostane zákazník rychlý stroj se skvělou manévrovatelností, a to i v prostorách s nízkým stropem.

 

Přesná lokalizace se vypořádá i se změnami na trase

Když je v pohybu, registruje vozík objekty až na vzdálenost 30 metrů. Lokalizace vozíku je založená na ondometrických měřeních, která jsou rovněž využita pro přesnou prostorovou navigaci ve skladu. Lokalizační algoritmy jsou natolik důmyslné, že dokážou rozpoznat i všechny průběžně doplňované prvky do prostředí, kde se pohybují. Vysoké standardy Toyoty v oblasti bezpečnosti zajistí naprosto bezproblémovou přepravu i díky soustavnému monitoringu prostoru před i podél vozíku. Vozík je také vybaveno modrým LED výstražným světlem a bezpečnostními tlačítky pro okamžité zastavení vozíku.

Ale funkce CDI120 nabízejí více než běžný samostatně pracující vozík: je schopen hladce spolupracovat jako součást flotily automatických vozíků a s ostatními stroji Toyota Autopilot komunikovat v rámci řídicího systému využívajícího software T-ONE, vyvinutý vlastními specialisty Toyoty. T-ONE dokáže integrovat a kontrolovat veškeré skladové vybavení a optimalizovat efektivnost a pracovní časy.

Tyto vlastnosti umožňují operátorům dosáhnout maximální flexibility: mohou iniciovat zahájení přepravních operací manuálně (prostřednictvím WMS nebo stisknutím tlačítka na vozíku), nebo pomocí automatického softwaru. Vozík může být naprogramován pro více tras (jednoduché z A do B, smyčku nebo složitější trasy s více odbočkami), které mohou být nastaveny včetně priorit tak, aby zajistily nepřetržitý bezporuchový tok materiálu a maximalizovali nákladovou efektivnost.

“S automatickým plánovačem tras a realizací v T-ONE propojíme například nákladově příznivý, jednodušší CDI120 zajišťující horizontální transport s automatickým retrakem určeným pro zakládání ve výškách. Každý z vozíků zajistí ty činnosti, ve kterých dosáhne maximální produktivity při co nejnižší spotřebě energie a s maximální úsporou prostoru. T-ONE může být navíc snadno přizpůsoben pro více různých materiálových toků různého rozsahu. Počet vozíků CDI120 může být flexibilně měněn a programován podle aktuálních potřeb," uvádí Maria Carlsson, produktový manažer pro automatické vozíky TMHE.

Představení vozíku Toyota Autopilot CDI120 může být pro majitele firem i logistické manažery silným impulsem automatizovat svůj provoz nebo zabývat se vážně automatizací svých provozů nebo postoupit ke komplexnějším řešením využívajícím výhody nepřetržité manipulace v souladu s vlastními prioritami a potřebami.

 


Poznámka: Odometrie je systém, který poskytuje informaci o poloze (vozíku) na základě pohybu kol. V kombinaci s laserovým skenerem, který kontroluje obrysy známé trasy, zajišťuje přesnou lokalizaci stroje CDI120.

Kontakt pro média

Toyota Material Handling CZ
Jindřich Přívora, PR Manažer
jindrich.privora@cz.toyota-industries.eu
+420 311 651 133

Vymazat